Jūs esate
Pagrindinis > Pradžia > VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimas – didelę pridėtinę vertę kuriantis ES projektas

VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimas – didelę pridėtinę vertę kuriantis ES projektas

SEIMO Europos reikalų komitete (ERK) vykusiame susitikime su Europos Parlamento (EP) Biudžeto kontrolės komiteto delegacija, kur aptarta VĮ Ignalinos atominė elektrinės (IAE) eksploatacijos nutraukimo projektų eiga, dalyvavę Europos reikalų komiteto ir Seimo komitetų vadovai pabrėžė šiuo metu IAE įgyvendinamų projektų pažangą bei svarbą nacionaliniam Lietuvos ir visos Europos Sąjungos (ES) saugumui.

Susitikime dalyvavo ERK pirmininkas ir pirmininko pavaduotojai, Seimo Ekonomikos, Nacionalinio saugumo ir gynybos, Biudžeto ir finansų, Audito komitetų pirmininkai ir Energetikos komisijos pirmininkas.

EP Biudžeto kontrolės komiteto, Europos Komisijos (EK), Audito rūmų atstovų delegacija, vadovaujama EP Biudžeto kontrolės komiteto pirmininkės Ingeborgos Grasl (Ingeborg Gräßle) antrą kartą lankėsi Lietuvoje. Pagrindinis vizito tikslas – rengiantis sprendimams dėl naujo bendrijos biudžeto po 2020 m., įskaitant IAE veiklos nutraukimo tolesnį finansavimą, susipažinti su pažanga IAE eksploatacijos nutraukimo procesuose.

EK atstovas, pristatydamas IAE eksploatavimo nutraukimo programą ir ES teikiamą paramą, pažymėjo, kad įvyko daug pakeitimų nuo 2012 m.: susitelkiant į branduolinę saugą (iš reaktorių pašalintas panaudotas branduolinis kuras) ir IAE eksploatacijos nutraukimą, uždarymo darbus, stebėsenos kokybę vertinant terminus ir kaštus bei skirtų ES lėšų panaudojimą.

Delegacijos vadovė pažymėjo, kad situacija nuo 2012 m., kai pirmą kartą EP Biudžeto komiteto delegacija lankėsi Lietuvoje yra išties pasikeitusi. Prieš šešerius metus eksploatavimo darbai atsiliko nuo terminų.

Ingeborga Grasl akcentavo, kad IAE eksploatavimo nutraukime dar laukia dideli iššūkiai, reikia pritraukti pačius geriausius ekspertus techniniams darbams atlikti, spręsti dėl finansavimo būsimoje naujoje daugiametėje finansinėje programoje bei didinti nacionalinį indėlį. Ingeborga Grasl, kalbėdama apie IAE eksploatacijos nutraukimo finansavimą, sakė: ,,Briuselyje mes ir toliau stebėsime kaip bus panaudojamos lėšos, kaip bus laikomasi grafikų, o naujoje daugiametėje finansinėje programoje mums rūpi kokios įtakos gali turėti praeityje priimti sprendimai ateičiai“.

Seimo nariai, kalbėdami apie IAE eksploatavimo nutraukimą, pabrėžė, kad laukia didelis technologinis iššūkis, todėl čia svarbus ES ir Lietuvos bendras tikslas – saugus reaktorių išmontavimas, kuriam efektyviai ir saugiai atlikti būtinas nepertraukiamas ES finansavimas po 2020 m. Kalbėjusieji pabrėžė kaip svarbu įvertinti nacionalinio saugumo ir geopolitinius aspektus bendrame IAE uždarymo projekte.

Seimo komitetų vadovų nuomone, IAE eksploatavimo nutraukimo projektų įgyvendinime turi dalyvauti kuo daugiau ES valstybių narių kompanijų, nes IAE eksploatavimo nutraukimas gali tapti ES valstybių bendradarbiavimo branduolinės saugos srityje ir bendrų finansinių pastangų pavyzdžiu.

Diskusijos metu pažymėta, kad 2009 m. kuomet IAE buvo sustabdyta, Lietuva patyrė giliausią finansinę krizę, BVP krito 15 proc., tačiau Lietuva nepratęsė IAE veikimo, laikėsi įsipareigojimų ES ir tikimąsi, kad ES valstybės narės taip pat laikysis savo įsipareigojimų padėti įgyvendinti šį precedento neturintį projektą. Lietuvai, stojant į ES valstybės narės įsipareigojo teikti adekvačią finansinę paramą IAE eksploatacijos nutraukimui.
Parengė Seimo Europos reikalų komiteto biuro patarėja
Dainora Asevičienė

Parašykite komentarą

Top