Jūs esate
Pagrindinis > Pradžia > ASU Alumni klubui – 10 metų

ASU Alumni klubui – 10 metų

Savaitraštis ŠIANDIEN

Romaldas ABUGELIS

2019 m. sausio 1 d. pasibaigė Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) ir Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) reorganizavimas prijungimo prie Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) būdu.


Nuo šių metų pradžios trys universitetai oficialiai tapo konsoliduotu Vytauto Didžiojo universitetu. Po susijungimo LEU tampa VDU Švietimo akademija, o ASU – VDU Žemės ūkio akademija.

ASU alumnai džiaugiasi, kad pagaliau sugrįžo įprastas ir daugeliui širdžiai mielas pavadinimas – Žemės ūkio akademija.

Lotyniškai alumnus reiškia „auklėtinis“. Galima sakyti, jog alumnai yra „mokslais ir žiniomis pamaitinti“ universiteto augintiniai, globotiniai.
Daugelyje pasaulio universitetų telkiasi alumnai – tas pačias vertybes bei siekius turinti, tarpusavio bendradarbiavimą išlaikanti, mokslus pabaigusi absolventų bendruomenė.

Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) Alumni klubas šių metų pradžioje iškilmingai paminėjo savo veiklos dešimtmetį. 2008 m. įsteigtas šios aukštosios mokyklos auklėtinių klubas per šį laikotarpį ženkliai pagausėjo, sustiprėjo ir jau nuveikė daug gražių, prasmingų darbų.

Klubo vizija – veikli, visuotinai pripažinta organizacija, dirbanti Universiteto ir jo absolventų labui, prisidedanti prie žemės ūkio, kaimo ir visos Lietuvos pažangos.

Klubo veikloje dalyvauja beveik 600 ASU absolventų. Veikia Agronomijos, Ekonomikos ir vadybos, Miškų ir ekologijos, Vandens ūkio – žemėtvarkos ir Žemės ūkio inžinerijos fakultetų skyriai.

Taip pat veikia ir keli regionų skyriai: Alytaus, Lazdijų, Panevėžio, Prienų, Plungės, Šilutės, Tauragės. Klubo nariu yra Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga.

Neseniai įsikūrė Lietuvos kariuomenės skyrius, į atskirą skyrių susibūrę ir Lietuvos Respublikos Seimo nariai, baigę šią Alma mater.

Klubas inicijuoja įvairius renginius ir projektus, organizuoja bei koordinuoja kultūrinę ir šviečiamąją, konsultavimo ir tarpininkavimo, labdaringą bei lobistinę veiklą. Skleidžia informaciją apie Universitetą bei absolventų klubą.

Tradiciniai Alumni renginiai: absolventų susitikimai ir konferencijos, renginiai akademiniam jaunimui, popietės universiteto senjorams, visuotiniai susirinkimai. Pernai prie Ekonomikos ir vadybos fakulteto įkurtas ASU Alumni skveras.

Klubas turi apie trisdešimt įvairių partnerių – rėmėjų. Tai ne tik atskiros bendrovės, kitos įmonės ar organizacijos, bet ir ūkininkai. Žurnalas „Mano ūkis“ ir laikraštis „Ūkininko patarėjas“ yra informaciniai klubo rėmėjai.

2018 m. gruodžio mėn. ASU Alumni Prienų bei Ekonomikos ir vadybos fakultetų skyrių iniciatyva buvo organizuota Kalėdinė labdaros akcija. Alumniečių pagalba buvo skirta Prienų rajone Veiveriuose gyvenančiai, sunkiai finansiškai besiverčiančiai šeimai, auginančiai tris vaikus.

Klubo narių auka sukūrė Kalėdų stebuklą visai šeimai. Surinkta suma leido pagerinti gyvenimo ir poilsio sąlygas visiems trims vaikams. Nupirkta sofa, rašomasis stalas, rūbeliai ir žieminiai batai.

Sausio 18 d. vykusiame visuotiniame klubo narių susirinkime ASU Alumni klubo prezidentu išrinktas Agronomijos fakulteto auklėtinis Pranas Dailidė. Klubui iki šiol yra vadovavę Edvardas Makelis, Jonas Varkalys ir Astrida Miceikienė.

Naujas ŠIANDIEN numeris jau prekyboje.

Parašykite komentarą

Top