Jūs esate
Pagrindinis > Interviu > Atsisakyta kai kurių dokumentų tvirtinimo pas notarus

Atsisakyta kai kurių dokumentų tvirtinimo pas notarus

www.siandien.info

Seimas pritarė Civilinio kodekso pataisoms, kuriomis   atsisakyta privalomos notarinės formos, privalomo notarinio patvirtinimo ar liudijimo, taip pat sudarytos prielaidos sumažinti privalomų notarinių veiksmų imtį, nustatant alternatyvias galimybes dėl paslaugų gavimo kreiptis ne tik į notarą, bet ir į kitus subjektus tais atvejais, kai iš esmės sudaromas sandoris ar tvirtinamas dokumentas nereikalauja sudėtingo teisinio įvertinimo ir todėl nėra būtina notarinė priežiūra ir (ar) nešališka notaro konsultacija arba notarinis patvirtinimas sukelia neproporcingas laiko sąnaudas ar finansinę naštą, o civilinių teisinių santykių teisėtumo užtikrinimas bei asmenų ir valstybės teisėtų interesų apsauga gali būti pasiekiami mažiau ribojančiomis priemonėmis.

Priimtais pakeitimais:

1. Atsisakyta privalomos notarinės formos, notarinio patvirtinimo ar liudijimo reikalavimų:

1.1. orlaivių, kurie pakeitus teisinį reguliavimą būtų prilyginami kilnojamiesiems daiktams, perleidimo ir suvaržymo sandoriams;

1.2. rašytiniam kito sutuoktinio sutikimui įvaikinti;

1.3. dokumento vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumui;

1.4. valstybės ir savivaldybių turto patikėjimo sutartims.

2. Sudaryta alternatyvi galimybė pareikšti apie tėvystės pripažinimą ir paduoti prašymą dėl tėvystės pripažinimo registravimo į civilinės metrikacijos įstaigą.

3. Atsisakyta perteklinių ir neaktualių nuostatų, susijusių su prašymo įregistruoti santuoką viešu skelbimu ir pareiškimo dėl kliūčių sudaryti santuoką pateikimu, ir, siekiant pagerinti paslaugų prieinamumą civilinės būklės aktų registravimo srityje, ‒ praplėstas asmenų, galinčių atsiimti civilinės būklės aktų įrašus liudijančius išrašus, sąrašas.

4. Praplėsti atvejai, kada hipoteka gali būti alternatyviai išregistruojama be notaro, pateikiant prašymą išregistruoti pasibaigusią hipoteką tiesiogiai registro tvarkytojui.

Aviacijos įstatyme patikslintos civilinių orlaivių prilyginimo nekilnojamiesiems daiktams nuostatos ‒ civilinius orlaivius, kurių maksimali kilimo masė mažesnė nei didžiausio Lietuvoje eksploatuojamo vienmotorio orlaivio An-2 (5670 kg), bus laikomi kilnojamaisiais daiktais.

Civilinio kodekso ir Civilinės būklės aktų registravimo įstatymo pataisomis keičiamos nuostatos, susijusios su tėvystės pripažinimu, ‒ sudarant galimybę asmenims patiems pasirinkti: prašymą įregistruoti tėvystės pripažinimą paduoti civilinės metrikacijos įstaigai ar, kaip ir iki šiol, tvirtinti pareiškimą dėl tėvystės pripažinimo pas notarą.

Siekiant apsaugoti asmenų, ketinančių tuoktis, privačius duomenis, atsisakyta Civilinės būklės aktų registravimo įstatyme įtvirtinto reikalavimo viešai skelbti apie prašymą sudaryti santuoką, taip pat atsisakyta nuostatų, susijusių su pareiškimo dėl kliūčių sudaryti santuoką pateikimu, o, sprendžiant praktikoje kylančias problemas dėl dokumentų atsiėmimo, praplėstas civilinės būklės aktų įrašus liudijančius išrašus atsiimančių asmenų sąrašas.

Praplėsti Civiliniame kodekse reglamentuotus hipotekos išregistravimo atvejai, kai hipoteka gali būti išregistruojama be notaro, sudarant galimybę kreditoriui arba gavus jo patvirtinimą, kai nėra ginčo tarp sandorio šalių, skolininkui ar įkaito davėjui, spręsti dėl hipotekos išregistravimo būdo: patiems informacinių technologijų priemonėmis teikti prašymą išregistruoti pasibaigusią hipoteką tiesiogiai registro tvarkytojui ar, kaip ir iki šiol, dėl hipotekos išregistravimo kreiptis į notarą.

Civilinio proceso kodekso panaikintas perteklinis reikalavimas notariškai tvirtinti rašytinį kito sutuoktinio sutikimą įvaikinti, jeigu įvaikinti prašo vienas iš sutuoktinių.

Iš Notariato įstatymo išbrauktas praktikoje neatliekamas notarinį veiksmas – dokumento vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo liudijimas. Dokumento vertimo iš vienos kalbos į kitą teisingumą patvirtina vertėjas parašu, kuris ir prisiima atsakomybę už vertimo teisingumą, o notaras patvirtina vertimą atlikusio vertėjo parašo tikrumą.

Turto valdymo įstatyme patikslintas galiojantis teisinis reguliavimas dėl valstybės ir savivaldybių turto patikėjimo sutarčių formai taikomų reikalavimų įtvirtinant, kad tokioms sutartims taikoma paprasta rašytinė forma.

Parašykite komentarą

Top