Jūs esate
Pagrindinis > Interviu > Laikraštis ŠIANDIEN. Apie Alytaus žmones ir miesto valdžią

Laikraštis ŠIANDIEN. Apie Alytaus žmones ir miesto valdžią

www.siandien.info

„Parodyk kelią pirmyn, kad būtų lengva grįžti atgal“. ŠIANDIEN pasikalbėjimas su Alytaus miesto Alyčio seniūnaičiu Vaclovu Goštautu, aktyviu visuomenininku, daug metų atidavusio  ver­slaus jau­ni­mo ug­dy­mui. Šiandien jis kuria socialinę bendruomenę, kurioje savo vietą privalo rasti kiekvienas seniūnaitijos gyventojas.

Prieš kurį laiką Alytaus  miesto merui ir administracijos direktorei buvo įteiktas įteiktas pareiškimas dėl mobingo naudojimo savivaldybės administracijos darbuotojų atžvilgiu. Savivaldybės komitetų ar savivaldybės tarybos posėdžių metu darbuotojai  žeminami, menkinamas jų autoritetas ir reputacija, su jais  kalbama pakeltu tonu.

„Eidami į posėdžius pristatinėti sprendimų projektus, jie nuolat jaučia įtampą, baimės jausmą, kadangi su jais bendraujama nepagarbiai,“ – buvo rašoma Alytaus miesto savivaldybės administracijos profesinės sąjungos pareiškime.

Vaclovas Goštautas. Gintauto Kniukštos nuotrauka.

Kaip Jus, Vaclovai,  sutinka Alytaus valdininkai?

Jie žino,  kas aš esu (šypsosi).  Aš neturiu asmeninių interesų, esu žmonių gynėjas, pasisakau už dalykiškumą, už ramų  pastabų išsakymą.

Anksčiau už­si­ė­miau ver­slaus jau­ni­mo ug­dy­mu, o šiandien pribrendo laikas kurti socialias bendruomenes, kad jos įvestų  tvar­ką Lietuvoje, nes per tuos 30 metų nu­si­vy­li­mas val­džia yra labai didelis, paprastas žmogus tiesiog niekam nerūpi.

Kaip vertinate Alytaus miesto valdžios darbą?

Turiu skaudžios patirties, kai miesto visuomenė  nuo valdžios nukentėjo. Mes norėjome įkurti japonišką sodą, šešis metus vargome, bet  darbo iki galo taip nepadarėme.  Atėjo į savivaldybę dirbti naujas meras Česlovas Daugėla ir viską užbraukė, viską sugriovė.

Kai kartą  plaukėme Nemunu, jis, girdint 200 žmonių, pasakė: „Aš anksčiau samdydavau politikus, o dabar aš pats atėjau…“ Tas meras buvo korumpuotas. Jis buvo teisiamas už korupciją dėl piktnaudžiavimo ir dokumentų klastojimo. Pirmosios instancijos teismas buvo nustatęs, kad viešieji pirkimai buvo vykdomi atbuline data…

 O kiti vadovai?

Dabartinį merą Cesiulį pažįstu seniai, jis išgarsėjo per padangų gaisrą Alytuje. Žinoma, galima paklausti, kodėl kilo tas gaisras, argi meras, savivaldybės kontroliuojančios įstaigos nematė ir nežinojo kaip aplaidžiai saugomos tos padangos?

 Deja, kai buvau verslininkas, turėjau mokėti kyšius ugniagesiams, kitiems pareigūnams. Kodėl mokėjau? Todėl, kad dirbti galėčiau, todėl, kad turėjau išlaikyti 60 darbo vietų,  buvau atsakingas už žmonių  likimus. O tą šiandien, deja,  daro tūkstančiai verslininkų. Sistema verčia tą daryti.  

Sprendžiant iš politikų darbų, be to,  stebint kaip vyksta posėdžiai, kaip priimami sprendimai – galima sakyti, kad ranka ranką plauna. Nėra nei pozicijos, nei opozicijos.

Na, pavyzdžiui, pardavė „Dzūkijos” krepšinio klubą, o  kiek į jį sudėta mūsų, alytiškių,  pinigų, visų mokesčių mokėtojų lėšų? O dabar jį pardavė privačiam asmeniui.

Stip­rios ben­druo­me­nės ga­lė­tų pa­keis­ti ne tik mū­sų mies­to, bet ir vi­sos Lie­tu­vos gy­ve­ni­mą. Turiu viltį, kad kai at­si­ras šim­tap­ro­cen­ti­nės ben­druo­me­nės, tuomet par­tinė sistema galėtų natūraliai  iš­nykti, žmonės sukurtų kitą valdymo modelį.

Kita vertus, juk  la­bai ma­žai žmo­nių da­ly­vau­ja par­ti­jų veik­lo­je, vadinasi, keli žmonės sprendžia savo krašto ar visos šalies ateitį.  

Šiuo me­tu ir ben­druo­me­nes ne­re­tai su­ku­ria ke­le­tas as­me­nų, tai – imitacinė veikla,  kai reikia išleisti europinius pinigus – pastato kokią nors sporto aikštelę, o kiti pinigai „išplaunami“ į privačias kišenes. 

Visą interviu skaitykite ŠIANDIEN. Laikraščio prenumerata visuose Lietuvos pašto skyriuose, www.prenumeruok.lt, www.prenumeruoti.lt; www.siandien.info   

Parašykite komentarą

Top