Jūs esate
Pagrindinis > Redaktorius rekomenduoja > Brexit kalendorius. 2020 sausis

Brexit kalendorius. 2020 sausis


Brexit kalendorius
Iki 2020 m. sausio pabaigos
JK parlamento balsavimas dėl Išstojimo sutarties ir Politinės deklaracijos dėl ES ir JK ateities santykių pagrindų (meaningful vote).

Iki 2020 m. sausio pabaigos
EP balsavimas dėl JK Išstojimo sutarties

2020 m. sausio 31 d.
JK išstojimo iš ES data (tačiau jei JK parlamentas pritars Išsstojimo susitarimui anksčiau, išstojimas įvyks anksčiau)
2020 m. gruodžio 31 d.
pereinamojo laikotarpio pabaiga, jei JK išstoja su Išstojimo sutartimi.

Apie Brexit derybas

2016 m. birželio 23 d. referendume dauguma Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (toliau – JK) rinkėjų balsavo už JK išstojimą iš Europos Sąjungos (toliau – ES). 2017 m. kovo 29 d. JK, vadovaudamasi ES sutarties 50 straipsnio nuostatomis, pranešė Europos Vadovų Tarybai apie savo ketinimą išstoti iš ES.

JK narystė ES pasibaigė 2019 m. kovo 29 d.

Nuo 2017 m. gegužės vyko ES ir JK išstojimo derybos, kurias likusių ES 27 valstybių narių vardu vedė Europos Komisija (toliau – EK). Derybos buvo baigtos 2018 m. lapkričio 14 d., ES ir JK vyriausiesiems derybininkams pasiekus susitarimą dėl derybinio paketo, kuris apima JK Išstojimo iš ES sutarties projektą ir Politinės deklaracijos dėl ateities santykių metmenis. Šiam suderėtam paketui 2018 m. lapkričio 14 d. pritarė JK Vyriausybė.

Metmenų pagrindu, įtraukiant valstybes nares ir lygiagrečiai derinant su JK buvo parengta Politinė deklaracija dėl ES ir JK ateities santykių pagrindų. Lapkričio 25 d. neeilinė Europos Vadovų Taryba (50 str.) pritarė Išstojimo sutarties projektui, patvirtino Politinę deklaraciją dėl ateities santykių.

Kad teisiškai įsigaliotų, JK Išstojimo iš ES sutarčiai turi pritarti JK parlamentas bei Europos Parlamentas, taip pat ES Taryba turi priimti sprendimus dėl šios sutarties sudarymo ir pasirašymo. Jeigu Išstojimo sutartis įsigalios, 2019 m. kovo 30 d. prasidėjo pereinamasis laikotarpis, kuris tęsis iki 2020 gruodžio 31 d. (jis leistų nukelti JK išstojimo iš ES pasekmes iki minėtos datos). Kol nepasibaigęs JK išstojimo iš ES procesas, JK galioja visos narystės ES teisės ir pareigos.

2019 m. sausio – kovo mėnesiais JK parlamentas tris kartus balsavo dėl su ES suderėtos JK Išstojimo iš ES sutarties, tačiau tris kartus balsavimo rezultatai buvo neigiami. (Balsavimai vyko sausio 15 d., kovo 12 d. ir kovo 29 d.)

Gavus JK Ministrės Pirmininkės T. May prašymą pratęsti derybų laikotarpį, 2019 m. balandžio 10 d. neeilinės Europos Vadovų Tarybos sprendimu, Brexit data nukelta iki spalio 31 d.

Naujajam JK Ministrui Pirmininkui B. Johnson pateikus alternatyvius siūlymus dėl stabilumą užtikrinančio sprendimo Airijos saloje 2019 m. JK-ES derybos dėl Išstojimo susitarimo buvo atnaujintos. Spalio

17 d. Europos vadovų tarybą patvirtino atnaujintą Išstojimo sutarties Šiaurės Airijos protokolą ir Politinę deklaraciją. Politinėje deklaracijoje numatyta, kad ES ir JK derėsis dėl plačios ir išsamios laisvosios prekybos sutarties, kuri turės išlaikyti vienodas konkurencines sąlygas ES VN ir JK konkurencijos, socialinėje, klimato, aplinkosaugos, mokesčių srityse, kaip tą numato 2018 kovo mėn. gairės.

Premjerui B. Johnson spalio 19 d. balsavimu nepavyko gauti Parlamento pritarimo EVT patvirtintam atnaujintam JK išstojimo iš ES susitarimui. Jis kreipėsi į ES dėl išstojimo termino pratęsimo iki 2020 m. sausio 31 d. ES tenkino JK Premjero prašymą dėl trečiojo pratęsimo. Spalio 29 d. Europos Vadovų Taryba (rašytine procedūra) patvirtino Brexit pratęsimą iki 2020 sausio 31 d.

Numatomas lankstumas – jei abi šalys ratifikuotų išstojimo sutartį anksčiau šio termino, išstojimas automatiškai įvyktų pirmą kito mėnesio dieną. Išstojimo sutartis pratęsimo metu nebus „atidaroma“.

JK lieka pilnateise VN su visomis teisėmis ir pareigomis (pgl. ES sutarties 50 str.); JK turi teisę vienašališkai atšaukti savo pasitraukimą iš ES bet kuriuo momentu.

2019 m. gruodžio mėn. JK vyko išankstiniai visuotiniai rinkimai.

Per vykusius pirmalaikius parlamento rinkimus, itin svarbius šalies užmojams išstoti iš Europos Sąjungos, premjero Boriso Johnsono Konservatorių partija užsitikrino absoliučią daugumą,. Jungtinės Karalystės premjeras Borisas Johnsonas pareiškė, kad britų rinkėjai suteikė jo Konservatorių vyriausybei „galingą naują mandatą“ įgyvendinti „Brexit“ ir suvienyti šalį.

siandien.info

Parašykite komentarą

Top