Jūs esate
Pagrindinis > Pradžia > Cirkas baigėsi : nepritarta Viktoro Pranckiečio atleidimui iš Seimo Pirmininko pareigų

Cirkas baigėsi : nepritarta Viktoro Pranckiečio atleidimui iš Seimo Pirmininko pareigų


siandien.info, lrs.lt

Seimas slapto balsavimo būdu nepritarė Seimo Pirmininko Viktoro Pranckiečio atleidimui iš užimamų pareigų.

Į nenumatytą Seimo posėdį susirinkusiems parlamentarams Seimo Pirmininko pavaduotojas Remigijus Žemaitaitis pristatė nutarimo projektą, kuriuo buvo siūloma Seimui, atsižvelgiant į Seimo narių grupės siūlymą ir vadovaujantis Seimo statuto 218 straipsniu, atleisti Viktorą Pranckietį iš Seimo Pirmininko pareigų.

Slapto balsavimo metu išduota biuletenių 11, rasta biuletenių 11. Galiojančių 10, negaliojančių 1.

Už nutarimą „Dėl Viktoro Pranckiečio atleidimo iš Seimo Pirmininko pareigų“ (projektas Nr. XIIIP-3993) balsavo 3, prieš buvo 7.
Nutarimas nepriimtas.

Seimo statuto 218 straipsnis. Pareigūno atleidimo procedūra.

  1. Seimo pareigūnas, dėl kurio atleidimo vyksta diskusija, tam posėdžiui pirmininkauti negali.
  2. Diskusijoje dėl Seimo pareigūno ar valstybės institucijos vadovo atleidimo pirmiausia kalba atleidimo iniciatorių atstovas (iki 10 minučių), po to pareigūnas, kurio atleidimo klausimas yra svarstomas (iki 30 minučių). Pastarajam skiriama dar iki 30 minučių atsakyti į klausimus.
  3. Toliau diskusija tęsiama bendra tvarka.
  4. Sprendimas dėl Seimo pareigūnų ar valstybės institucijų vadovų atleidimo dėl nepasitikėjimo priimamas slaptu balsavimu daugiau kaip pusės visų Seimo narių balsų dauguma, sprendimas dėl Seimo pareigūnų ar valstybės institucijų vadovų atleidimo kitais pagrindais – atviru balsavimu Seimo posėdyje dalyvaujančių Seimo narių balsų dauguma.

Parašykite komentarą

Top