Jūs esate
Pagrindinis > Pradžia > Dar viena didmeistrės pergalė: Seimo Pirmininke išrinkta Viktorija Čmilytė-Nielsen

Dar viena didmeistrės pergalė: Seimo Pirmininke išrinkta Viktorija Čmilytė-Nielsen

www.siandien.info

Seimas, vadovaudamasis Statutu, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininke išrinko Viktoriją Čmilytę-Nielsen.

Parlamento vadovas renkamas slaptu balsavimu Seimo pirmojoje sesijoje visam Seimo įgaliojimų laikui. Kandidatus į Seimo Pirmininko pareigas gali siūlyti raštišku pareiškimu ne mažiau kaip 1/10 Seimo narių (15 parlamentarų). Kandidatas laikomas išrinktu, jeigu už jį balsavo daugiau kaip pusė balsavusių Seimo narių.

Slapto balsavimo rezultatai: išdalinta biuletenių – 131, rasta biuletenių – 131, galiojančių – 129, negaliojančių – du. Už V. Čmilytės-Nielsen kandidatūrą balsavo 106 parlamentarai, prieš 18, susilaikė 5.

Seimo Pirmininke V. Čmilytės-Nielsen paskirta ketverių metų kadencijai.

.

Seimo Pirmininkas taip pat per 10 dienų pasirašo Seimo statutą ir jo pakeitimus, per 3 dienas pasirašo įstatymus, kurių Respublikos Prezidentas per 10 dienų po įteikimo nepasirašo ir negrąžina Seimui pakartotinai svarstyti, bei juos oficialiai paskelbia; per 10 dienų nuo priėmimo pasirašo Seimo nutarimus bei kitus Seimo priimtus aktus; per 24 valandas pasirašo Seimo posėdžių protokolus, taip pat Seimo valdybos sprendimus, jeigu pats jiems pirmininkauja.

Parlamento vadovas pirmininkauja Seimo ir Seimo valdybos posėdžiams arba paveda tai atlikti vienam iš savo pavaduotojų; teikia Seniūnų sueigai sesijos darbų programos ir savaitės bei dienos posėdžių darbotvarkių projektus arba paveda tai atlikti vienam iš savo pavaduotojų; teikia Seimo valdybos posėdžių darbotvarkės projektą arba paveda tai atlikti vienam iš savo pavaduotojų.

Seimo sesijos metu Seimo Pirmininkas, jo pavaduotojai ne rečiau kaip kartą per mėnesį atsako į Seimo narių iš anksto raštu pateiktus klausimus dėl savo veiklos.

V. Čmilytės-Nielsen biografija

Gimė 1983 m. Šiauliuose.

2001 m. baigė Šiaulių Didždvario gimnaziją, 2007 m. – Latvijos universiteto Filologijos fakultetą, anglų filologijos bakalauro studijas.

2001–2015 m. – Šachmatininkė profesionalė, didmeistrė, ilgametė Lietuvos nacionalinės rinktinės narė: Europos čempionė (2011), Pasaulio čempionato prizininkė (2006), Pasaulio šachmatų olimpiadų nugalėtoja (2000 ir 2004).

2015–2016 m. XI Seimo narė, Aplinkos apsaugos komiteto, Jaunimo ir sporto reikalų komisijos narė.

2016–2020 m. XII Seimo narė: Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnė (nuo 2018 m.), Seimo opozicijos lyderė (2019 m.), Žmogaus teisių komiteto, Europos reikalų komiteto narė (2016–2019 m.), Švietimo ir mokslo komiteto narė (2019–2020 m.), Etikos ir procedūrų komisijos narė (2016–2020 m.), Neįgaliųjų teisių komisijos narė (2017–2019 m.).

Valstybiniai apdovanojimai: Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 5-ojo laipsnio ordinas (1996 m.); ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžius (2011 m.); Šiaulių miesto garbės pilietė (2011 m.).

Išleido autobiografinę knygą „Tarp juoda ir balta“.

Ištekėjusi, keturi sūnūs.

Parašykite komentarą

Top