Jūs esate
Pagrindinis > Kultūra > Išrinkti 2020 metų Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatai

Išrinkti 2020 metų Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatai

Stasys KAŠAUSKAS
Komisijos pirmininkas

Išrinkti 2020 metų Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatai

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ kandidatų vertinimo komisijos posėdyje apsvarstyti pateikti kandidatai ir slaptu balsavimu išrinkti 2020 m. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatai:

už filantropinę veiklą, ypač jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir rėmimą:
Kazickų šeimos fondas,
Viktoras RUDŽIANSKAS (poetas),
Laima Ir Jonas ŠALČIAI (visuomenininkai),
Vita VADOKLYTĖ (režisierė);

už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą:
Rugilė GRENDAITĖ (studentė),
Mečys LAURINKUS (signataras),
Ignas MEŠKAUSKAS (advokatas),
Audronė PILECKIENĖ (mokytoja);

už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje:
Erika DRUNGYTĖ (poetė),
Povilas JEGOROVAS (esperantininkas),
Dalė POŠKIENĖ (visuomenininkė),
Antanas RAŠINSKAS (visuomenininkas);

už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes:
Andrius JAKUČIŪNAS (rašytojas),
Liuda JONUŠIENĖ (redaktorė),
Steponas Algimantas KUBECKAS (visuomenininkas),
Ona VOVERIENĖ (visuomenininkė).

2020 m. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliui „Tarnaukite Lietuvai“ gauti buvo pateikti 34 kandidatai. Medalis skiriamas siekiant skatinti Lietuvos visuomenę ir užsienio lietuvių bendruomenę neatlygintinai dirbti valstybės labui ir jos gerovei, reikšti ir įgyvendinti pozityvias idėjas, brandinančias visuomenės pilietiškumą, tautinę savimonę ir kultūrinį sąmoningumą.

Medalis už visuomeninę veiklą skiriamas fiziniams ir juridiniams asmenims – Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams, piliečių bendruomenėms, asociacijoms ir kitiems asmenims, atitinkantiems medalio skyrimo kriterijus. Kandidatūras medaliui teikia valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos, asociacijos, mokslo, mokymo, kultūros įstaigos, piliečių bendruomenės, labdaros organizacijos ir kiti juridiniai asmenys.

Seimo kanclerio įsakymu penkeriems metams yra sudaryta kandidatų vertinimo komisija, kuri svarsto pateiktas kandidatūras ir išrenka medalio laureatus.

Parašykite komentarą

Top