Jūs esate
Pagrindinis > Pradžia > Ką nuveikė Seimas per pavasario sesiją?Galima pasigirti nebet tuo, kad priimta ketvirtadaliu mažiau teisės aktų

Ką nuveikė Seimas per pavasario sesiją?Galima pasigirti nebet tuo, kad priimta ketvirtadaliu mažiau teisės aktų

www.sianden.info

XIII Seimas baigė antrąją eilinę (pavasario) sesiją. Parlamentas nuo kovo 10 d. iki birželio 30 d. surengė 52 posėdžius, kuriuose priėmė 318 teisės aktų, iš jų – 230 įstatymų. Palyginti su praėjusios kadencijos antrąja sesija, šioje sesijoje priimta ketvirtadaliu mažiau teisės aktų.

Sesijai vykus karantino ir ekstremaliosios situacijos metu, dėmesio joje netrūko tiek skubiems pandemijos suvaldymo, jos padarinių švelninimo, paramos teikimo verslui ir gyventojams klausimams, tiek kitiems įvairių sričių iššūkiams spręsti.

Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, apžvelgdama sesijos darbus, pažymėjo, kad šaliai pavyko suvaldyti koronaviruso pandemiją. „Suprantu, kad pandemijos, karantino apribojimų išsekinti žmonės norėtų visko greičiau ir daugiau. Tačiau po tokios rimtos ligos negalima tikėtis staigaus jėgų sugrįžimo. Antra vertus, objektyvūs kriterijai rodo, kad esame teisingame kelyje“, − baigdama Seimo pavasario sesiją sakė parlamento vadovė.

Finansai ir ekonomika: atnaujintas šių metų valstybės biudžetas

Atsižvelgdamas į atnaujintą šalies ekonominės raidos scenarijų ir pandemijos padarinių švelninimo būtinybę, Seimas atnaujino valstybės, „Sodros“ ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetus.

Patikslintame 2021 m. valstybės biudžete didžioji dalis papildomų lėšų bus skirta koronaviruso pandemijos sukeltiems neigiamiems padariniams valdyti, taip pat didelis dėmesys skirtas krašto gynybai ir valstybės sienos apsaugai, visuomenės poreikiams ir investicijoms, kitiems svarbiems įsipareigojimams.

Piketai prie Seimo birželio viduryje. Gintauto Kniukštos nuotrauka.

Pavasario sesijoje Seimas apsisprendė dėl naujo akcizų didinimo visų rūšių rūkalams ir alkoholiui plano, sudarė palankesnes sąlygas perkelti visus ar dalį įmonės darbuotojų į Lietuvą perkeliant įmonės veiklą ar jos dalį iš trečiųjų šalių, padidino žemiausias pareigas einančių vidaus tarnybos sistemos pareigūnų minimalų darbo užmokestį, patobulino bankų sujungimo sandorių teisinį reglamentavimą.

Priimtomis Mokesčių administravimo įstatymo pataisomis bus skaitmenizuojamas atsiskaitymų už parduodamas prekes ir suteikiamas paslaugas duomenų administravimas, sudarytos galimybės atsisakyti popierinių kasos operacijų žurnalų.

Kova su Covid-19 pandemija, parama verslui ir gyventojams

Kovodamas su pandemijos plitimu, parlamentas dar sesijos pradžioje nustatė daliai darbuotojų prievolę testuotis dėl COVID-19 ligos. Priimtame įstatyme taip pat reglamentuotas užkrečiamosios ligos protrūkių darbovietėse valdymas.

Priimtomis Užimtumo įstatymo pataisomis nutarta nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms iki rudens tęsti subsidijų darbo užmokesčiui už prastovose esančius darbuotojus mokėjimo laikotarpį, mokėti subsidijas darbdaviams už į darbą sugrįžusius darbuotojus, kurie buvo prastovose. Taip pat sutarta tęsiantis pandemijai nustatyti taiklesnę paramą savarankiškai dirbantiems asmenims, o veiklą išregistravusiems – galimybę gauti darbo paieškos išmoką. Išmokas savarankiškai dirbantiems ir darbo paieškos išmokas nuspręsta mokėti iki š. m. rugpjūčio 31 d.

Naujos Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pataisos leis palankiau skaičiuoti motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokas tėvams, kurių draudžiamosios pajamos sumažėjo dėl prastovų per pandemiją. Pagal priimtas naujas nuostatas, minėtos išmokos bus apskaičiuojamos pagal laikotarpį, buvusį iki paskelbiant pirmą karantiną.

Nuo liepos 1 d. 100 proc. darbo užmokesčio (atskaičius mokesčius) dydžio siekianti ligos išmoka bus mokama susirgusiems COVID-19 liga darbuotojams, dirbantiems sveikatos, visuomenės saugumo, viešosios tvarkos palaikymo ar švietimo srityse, kai kontaktas su sergančiais asmenimis yra neišvengiamas arba būtinas nepriklausomai nuo to, ar šie asmenys užsikrėtė nuo klientų (pacientų), ar nuo bendradarbių.

Jau įsigaliojo teisės aktai, pagal kuriuos nedarbo draudimo išmokos mokėjimas yra atnaujinamas du kartus bedarbiams, įsiregistravusiems Užimtumo tarnyboje per 6 mėnesius po nedarbo draudimo išmokos mokėjimo nutraukimo dėl atsiradusių darbo santykių ar savarankiškai vykdomos veiklos.

Nuo liepos 1 d. laikinai, iki 2022 m. gruodžio 31 d., įsigalioja lengvatinis (9 proc.) PVM tarifas maitinimo, sporto ir kultūros sektorių paslaugoms.

Gyventojams – paslaugos

Sesijoje Seimas priėmė Darbo kodekso pataisas, kuriomis nuspęsta nuo 2022 m. apriboti galimybę darbo užmokestį ir dienpinigius išmokėti grynaisiais pinigais. Tokiu būdu siekiama stiprinti darbuotojų teisę į teisingą apmokėjimą už darbą, skaidrinti dienpinigių išmokėjimo sistemą ir išvengti galimo dienpinigių nemokėjimo ar jų išmokėjimo reikalavimų nesilaikymo.

Parlamentas nusprendė nuo 2022 m. suteikti galimybę pacientui rinktis ne tik pigiausią vaistinį preparatą, bet ir kitą vaistą, įrašytą į Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną, bei gauti jo įsigijimo išlaidų kompensaciją.

Priimtais Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo pakeitimais nuspręsta tobulinti asmens dokumentų išdavimo procesus ir padaryti patogesnes piliečiams teikiamas asmens dokumentų išdavimo paslaugas. Viena iš svarbių naujovių – priimtas sprendimas nuo rugpjūčio 2 d. nustatyti ilgesnį vyresniems asmenims išduodamos asmens tapatybės kortelės galiojimo laiką: piliečiui nuo 70 metų bus išduodama 30 metų galiojanti asmens tapatybės kortelė.

Siekdamas apsaugoti pirkėjus Seimas pardavėjams įtvirtino prievolę informuoti apie taikomą prekių kainų sumažinimą. Bet kuriame pranešime apie daikto kainos sumažinimą turi būti nurodoma ankstesnė daikto kaina.

Seimas leido notarinius veiksmus atlikti nuotoliniu būdu. Pagal priimtas Notariato įstatymo pataisas, nuotoliniu būdu bus galima atlikti visus notarinius veiksmus (pvz., testamentų tvirtinimą ar asmeninių testamentų priėmimą saugoti), išskyrus tuos, kuriuos dėl jų pobūdžio sudėtinga atlikti.

Tarp svarbių Seimo sprendimų – sudarytos galimybės visiems apdraustiesiems medicininės reabilitacijos paslaugas gauti nemokamai, apribota galimybė taikyti privalomąją mediaciją sprendžiant civilinius ginčus, kai ginčo šalys yra smurto artimoje aplinkoje subjektai, uždrausta skatinti dalyvauti lošimuose bet kuria forma ir bet kokiomis priemonėmis skleisti informaciją ar atlikti įtikinėjimo veiksmus.

Socialinė sauga ir didesnė pagalba neįgaliesiems

Pavasario sesijoje daug dėmesio skirta socialiniams klausimams. Seimas, siekdamas mažinti skurdą šalyje, įteisino vienišo asmens išmoką, dėl kurios jau nuo liepos 1 d. galima kreiptis į „Sodrą“. Šiemet šios išmokos dydis sieks 28,63 eurus, o nuo 2022 metų augs iki 32 eurų.

Seimas įteisino asmeninio asistento neįgaliesiems paslaugą. Pagal priimtas Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo pataisas, asmeninės pagalbos poreikis bus nustatomas individualiai kiekvienam neįgaliajam, vertinant kompleksiškai sveikatos būklę ar organizmo funkcinius sutrikimus, galimybes atlikti darbus ir vykdyti veiklas, kurie yra būtini siekiant gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

Nuo liepos 1 d. įsigalioja senjorams aktualūs specialiųjų poreikių lygio nustatymo pakeitimai. Bus nustatomi tik vidutinių ir didelių specialiųjų poreikių lygiai, todėl nuo liepos pradžios daugiau senjorų galės pasinaudoti 50 proc. nuolaida važiuoti viešuoju transportu.

Seimas, patobulindamas netekto darbingumo ir senatvės pensijų apskaičiavimo tvarką, pagerino iki 2017 m. pabaigos netekto darbingumo (invalidumo) pensijas gavusių neįgaliųjų padėtį. Kartu parlamentas taip pat nustatė palankesnę nedarbo socialinio draudimo išmokų mokėjimo tvarką bedarbiais tapusiems neįgaliesiems. Socialinio draudimo pensijų ir netekto darbingumo kompensacijų dėl nelaimingų atsitikimų darbe bei šalpos išmokų gavėjai turės teisę gauti visą nedarbo išmoką, o ne šios išmokos dalį, viršijančią gaunamų pensijų ir išmokų sumą, kaip yra šiuo metu.

Už žiaurų elgesį su gyvūnais – griežtesnė atsakomybė

Seimas pavasario sesijoje daug dėmesio skyrė gyvūnų gerovės klausimas. Priimtomis pataisomis parlamentas nuo š. m. gegužės 1 d. įteisino privalomą kačių, šunų ir šeškų ženklinimą mikroschemomis ir registravimą Gyvūnų augintinių registre, taip pat uždraudė prekiauti gyvūnais augintiniais lauko sąlygomis ir turgavietėse. Įstatyme papildytas veiksmų, laikomų žiauriu elgesiu su gyvūnais, jų kankinimu, sąrašas, nustatytos naujos pareigos veterinarijos gydytojams dėl tarnybų informavimo.

Seimas taip pat sugriežtino atsakomybę už gyvūnų nepriežiūrą ir žiaurų elgesį su jais. Žemiausia baudų riba už atitinkamus nusižengimus padidinta tris kartus, įtvirtintas privalomas gyvūnų konfiskavimo skyrimas.

Dėmesys kovai su klimato kaita ir aplinkosaugai

Vienas iš šios sesijos darbų programos prioritetų – Lietuvos žaliasis kursas, tad joje daug dėmesio skirta kovai su klimato kaita ir aplinkosaugos klausimams.

Seimas sesijos pabaigoje patvirtino Nacionalinę klimato kaitos valdymo darbotvarkę. Joje nustatyti trumpalaikiai, vidutinės trukmės ir ilgalaikiai klimato kaitos švelninimo, prisitaikymo prie klimato kaitos tikslai ir uždaviniai atskiriems sektoriams, šiuo metu naudojantiems iškastinį kurą, kuris teršia atmosferą šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis ir daro didžiausią poveikį klimato kaitai.

Priimtu Alternatyviųjų degalų įstatymu siekiama sukurti galimybes iki 2030 m. žymiai (iki 15 proc.) padidinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį transporto sektoriuje ir taip sumažinti neigiamą poveikį klimatui aplinkos oro taršai. Šio tikslo bus siekiama nuosekliai didinant transporto sektoriaus energijos šaltinių įvairovę, nustatant įpareigojimus degalų tiekėjams dėl degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių tiekimo, didinant pažangiųjų biodegalų naudojimo mastą, skatinant elektros energijos naudojimą transporte, vykdant alternatyviųjų degalų infrastruktūros plėtrą, didinant netaršių transporto priemonių skaičių.

Seimas priėmė svarbias Atliekų tvarkymo ir Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymų pataisas, kuriomis leis lengviau pereiti prie žiedinės ekonomikos užtikrinant, kad atliekos virstų ištekliais ir maksimaliai sumažėtų jų kiekis.

Pavasario sesijoje sutarta paankstinti sugriežtintų aplinkosauginių taršos reikalavimų vykdant ūkinę veiklą įsigaliojimą, sugriežtino tvarką, kaip civilinės atsakomybės draudimu ateityje turės draustis atliekas tvarkančios ar kaupiančios įmonės.

Nauju Želdynų įstatymu bus nustatomas aiškesnis želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo teisinis reguliavimas, išplečiamos visuomenės galimybės dalyvauti priimant sprendimus dėl želdynų kūrimo ir būti informuotai apie numatomus želdynų ir želdinių priežiūros ir tvarkymo darbus.

Priimtomis Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo pataisomis nutarta panaikinti Būsto energijos taupymo agentūrą (BETA), o jos funkcijas perduoti Aplinkos projektų valdymo agentūrai (APVA). Tokiu būdu mažinant administracinį reguliavimą siekiama spartinti renovaciją.

Kiti Seimo priimti sprendimai

Seimas pavasario sesijoje leido kurti Elektros energijos kaupimo įrenginių sistemą, kuri padės užtikrinti nepertraukiamą elektros sistemos darbą iki sinchronizacijos projekto pabaigos, taip pat pritarė, kad nepatikimi gamintojai ir tiekėjai Lietuvoje negalėtų dalyvauti elektroninių ryšių rinkoje, ypač diegiant penktos kartos mobilųjį 5G ryšį.

Priimtomis Visuomenės informavimo įstatymo pataisomis nuo šiandienos, liepos 1 d., sudarytos sąlygos žurnalistams neatlygintinai gauti duomenis iš registrų ar valstybės informacinių sistemų (tvarkytojų). Atnaujintu Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu valstybės institucijos bus įpareigotos nemokamai atverti visus duomenis, kuriais jos disponuoja, viešasis sektorius taps atviresnis inovacijoms, o verslui, mokslininkams ir visuomenei bus sudaryta daugiau galimybių prisidėti prie ekonomikos plėtojimo, darbo vietų kūrimo.

Seimas nuo lapkričio 1 d. nusprendė taikyti griežtesnius reikalavimus ne tik tabako gaminiams, bet ir su jais susijusiems gaminiams bei įrenginiams, skirtiems šiems gaminiams vartoti. Taip pat leido politines partijas steigti ne tik Lietuvos piliečiams, sudarė galimybes didinti moksleivių kompetenciją pilietinio ugdymo srityje, pavežėjams nustatė nulio promilių reikalavimą, priėmė naują Pluoštinių kanapių įstatymą, reglamentavo ne tik neeksploatuojamų, bet ir negalimų eksploatuoti transporto priemonių laikymą bendrojo naudojimo vietose, nuo rugpjūčio 1 d. su papildomomis sąlygomis praplėtė teises vairuoti lengvuosius motociklus B kategorijos pažymėjimą turintiems vairuotojams.

Seimas priėmė ne vieną reikšmingą rezoliuciją aktualiais tarptautiniais klausimais – tiek reaguodamas į Baltarusijos režimo keliamą grėsmę, provokuojančius Rusijos veiksmus, tiek pasisakydamas dėl uigūrų padėties Kinijoje ar Kubos režimo. Parlamentas ratifikavo susitarimus dėl ES bei jos valstybių narių ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimo, Lietuvos asocijuotos narystės Europos kosmoso agentūroje ir kt.

Seimas sesijos metu skyrė ir atleido valstybės pareigūnus ir teisėjus: baigė formuoti Konstitucinį Teismą, paskirdamas jo teisėju Vytautą Mizarą ir pirmininke Danutę Jočienę, taip pat apsisprendė dėl naujų Lygių galimybių tarnybos, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro, Seimo kanceliarijos vadovų paskyrimo, suformuota nauja Vyriausioji rinkimų komisija.

Seimas kartu su Lenkijos parlamentu paminėjo Gegužės 3-iosios Konstitucijos sukaktį, pritarė 13 iniciatyvų 2022-uosius skelbti proginiais metais, skirtais pagerbti žymias asmenybes, pažymėti išskirtinių istorinių įvykių ir kultūrinių reiškinių sukaktis, atkreipti dėmesį į svarbias valstybės gyvenimo sritis. Priimtu nauju Laisvės gynėjo teisinio statuso įstatymu įtvirtintas Laisvės gynėjo teisinį statusas ir nustatyti pagrindiniai šio statuso pripažinimo kriterijai.

Minėdamas didžiųjų netekčių ir pasipriešinimo dviejų totalitarinių režimų okupacijoms 80 metų sukaktį, Seimas paragino Lietuvos viešąsias erdves išvaduoti iš simbolių, įprasminančių okupacinius totalitarinius režimus, ir pasiūlė tęsti totalitarinių nusikaltimų žmogiškumui ir karo nusikaltimų istorinius tyrimus.

Į trečiąją eilinę (rudens) sesiją Seimas rinksis rugsėjo 10 d.

Parašykite komentarą

Top