Jūs esate
Pagrindinis > Pradžia > Pritarė geležinkelių pertvarkai

Pritarė geležinkelių pertvarkai

 

Ekonomikos komiteto pirmininkas R. Sinkevičius.

Lapkričio 28 d. posėdyje Seimo Ekonomikos komitetas svarstė ir bendru sutarimu pritarė Geležinkelių transporto kodekso eilės straipsnių pakeitimo įstatymo projektui.

ES ir jį lydinčiajam Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo Nr. XIII-992 2 ir 4 priedų pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIIP-2206.

Teikiamu Geležinkelių transporto kodekso pakeitimo įstatymo projektu siūloma įtvirtinti iš dalies atskirtą geležinkelių transporto sektoriaus veiklų valdymo modelį.

Įtvirtinus šį modelį, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytoju būtų paskirta atskira įmonė, kurios visos akcijos nuosavybės teise priklausytų akcinei bendrovei „Lietuvos geležinkeliai“.

Įtvirtinus šį modelį, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytoju būtų paskirta atskira įmonė, kurios visos akcijos nuosavybės teise priklausytų akcinei bendrovei „Lietuvos geležinkeliai“.

Pastaroji, kaip ir šiuo metu, priklausytų valstybei ir būtų kontroliuojama Susisiekimo ministerijos.

Be viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo, akcinei bendrovei „Lietuvos geležinkeliai“ nuosavybės teise priklausytų ir geležinkelio įmonės (vežėjai), teikiančios keleivių, bagažo ir krovinių vežimo geležinkelių transportu paslaugas.

Rekonstruojamas tiltas per Nemuną.

Geležinkelių transporto kodekso pakeitimo įstatymo projektu siūlomi pakeitimai dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo ir geležinkelio įmonių (vežėjų) veiklos išskyrimo į atskirus juridinius asmenis, nauji viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo nepriklausomumo, nešališkumo ir finansinio skaidrumo reikalavimai padidins viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo nepriklausomumą, nešališkumą, užtikrins nediskriminacinę prieigą prie viešosios geležinkelių infrastruktūros, taip pat sudarys palankesnes sąlygas geležinkelio įmonėms (vežėjams) vykdyti ūkinę komercinę veiklą.

Taigi, būtų užtikrinama geležinkelio įmonių (vežėjų) teisių ir interesų apsauga.

Įstatymo projektą lydinčiojo projekto – Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo – pakeitimais siūloma nustatyti, kad šio įstatymo reikalavimai būtų taikomi ne tik akcinei bendrovei ,,Lietuvos geležinkeliai“, bet ir akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijoms atlikti įsteigtai įmonei, ir akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ įsteigtai įmonei, kuri vykdys keleivių ir krovinių vežimo tranzitu geležinkelių transportu veiklą, taip pat atitinkamai patikslinamas Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašas.

Parašykite komentarą

Top