Jūs esate
Pagrindinis > Redaktorius rekomenduoja > „Santalka Lietuvai“ : susitelkimas ir talka valstybei

„Santalka Lietuvai“ : susitelkimas ir talka valstybei


Arvydas JUOZAITIS,
kuriamos partijos „Santalka Lietuvai“ iniciatyvinės grupės vadovas

Jau gerą pusmetį vyksta įvairios derybos su galimais politiniais partneriais ir narių telkimas į kuriamą politinę partiją „Santalka Lietuvai“. Patyrėme, kad Lietuvos piliečiai yra nusivylę partijomis, labai menkai tiki savo galimybėmis įtakoti politinį šalies gyvenimą.

Tuo pat metu dauguma supranta ir kitką: pasiekti realių pokyčių Lietuvos valstybėje nepavyks nei piketais, nei mitingais ir net protesto akcijomis.

Šiais metais įvyksiančių rinkimų į LR Seimą perspektyva atrodo gana niūri. Nepaprastai žemas pasitikėjimas Seimu (EUROSTAT duomenimis siekia tik 16 proc. ir tai antirekordas tarp ES valstybių), todėl yra pražūtinga saugoti susidariusią padėtį. Ji jau gresia katastrofa visai valstybei.

Kuriama partija „Santalka Lietuvai“ yra daugiau susitelkimas ir talka Lietuvai, o ne siekis tenkinti kokius nors siaurus partinius ar pavienių asmenų interesus.

Iniciatyvinės grupės nariai, apsvarstę susiklosčiusias aplinkybes, apsisprendė priimti jau įregistruotos Kartų solidarumo sąjungos pasiūlymą jungtis su šia partiją ir, pakeitus šios partijos pavadinimą bei išvengus galimų registravimo trukdžių ir ilgai trunkančių procedūrų, pradėti realizuoti „Santalkos Lietuvai“ ir judėjimo „Lietuva yra čia“ programinių gairių įgyvendinimą. Sieksime iš esmės keisti Seimo darbą ir struktūrą, įsteigti įstatymų leidimo kontrolę pačiame Seime — Senatą. Sieksime visų Lietuvos piliečių realaus gerbūvio augimo.

Praeitų metų gruodžio 14 d. jau galėjo įvykti „Santalkos Lietuvai“ suvažiavimas. Tačiau tam paprieštaravo galimi partneriai naujame darinyje — Gerovės Lietuvai frakcijos LR Seime vadovas Vytautas Kamblevičius ir kai kurie jos nariai.

O išryškėję išankstiniai bandymai formuoti rinkimų į LR Seimą kandidatų sąrašus be pačių santalkiečių pasiūlymų ir kolegialaus pritarimo šiuo metu iš principo nepriimtini. Siekis tik užimti postus arba juos išlaikyti, reiškia nepasirengimą įgyvendinti esminius pokyčius ir yra pražūtingas Lietuvos valstybei.

Laikiausi ir tebesilaikau principo, kad kuriama „Santalka Lietuvai“ telkia piliečius ir kviečia vienytis partijas, siekiančias daryti konkrečius pokyčius valstybėje, o ne tik tapti Seimo nariais ir saugoti jame įgytas pozicijas.

Parašykite komentarą

Top