Jūs esate
Pagrindinis > Pradžia > Savaitraštis ŠIANDIEN. Nuo amato iki kūrybiškumo

Savaitraštis ŠIANDIEN. Nuo amato iki kūrybiškumo

Gražina MURELYTĖ-AJAUSKIENĖ
Tapytoja

Kūryba, dailės kūriniai yra veidrodis dvasinės tautos istorijos. Per dailę kūrėjas atveria save, leidžia kitiems pažvelgti į jo dvasinį pasaulį. Per paveikslą dalinasi, daugina savo mintis, nes įkrautą energiją spinduliuoja žiūrovui .

Dirbdama su vaikais, jaunimu susiduriu su švariu, tyru pasauliu. Ypač mažieji turi labai pozityvų požiūrį , mėgsta kurti tai kas gražu. Dailės mokymas padeda pakylėti kūrybą į daug aukštesnį lygį.

Tikra kūryba kyla iš kūrėjo dvasios ir įgyja didesnę vertę, jei profesionaliai yra išreikštia. Todėl svarbu mokytis dailės taisyklių arba amato. Žinoma, amatas be kūrybiškumo nėra toks įdomus.

Suaugusiems mįslė – ar jų vaikas gabus ar ne. Iš sukautos patirties žinau, kad apie vaiko gabumus galima spręsti tik su juo individualiai padirbėjus. Dažnai atėjęs naujokas žvelgia į mane gražiu ramiu, mįslingu žvilgsniu, nedrąsu pradžioje.

Nelabai ką moka, bet matosi asmenybė turi „užtaisą“,
sukauptas žvilgsnis teikia vilčių. Tad kalbamės, tariamės, parenku individualias užduotis, kurios augina profesionalų požiūrį ir gero amato įgūdžius.

Dailė turi daug taisyklių, per amžius sukauptas dailės palikimas atveria galimybę rinktis, analizuoti ir suprasti tas dailės taisykles. Pamažu vaikai supažindinami su dailės kalba ir mokosi valdyti piešimo, tapybos technikas.

Gabaus vaiko kūryba greitai progresuoja, išryškėja tam tikra stilistika, savitumas, o tai ypač svarbu norintiems įstoti į nacionalinę M. K. Čiurlionio meno mokyklą.

Dauguma jų ten ir mokosi . Yra įstojusių ir į aukštąsias mokyklas.
Kiti studiją lankantys vaikai, jaunimas nebūtinai galvoja rinktis dailės profesiją. Lanko ne vienerius metus, linkę rinktis tapyti ar piešti tai ką mato, populiariausi – natiurmortai.

Juos tapydami ar piešdami tobulina erdvės suvokimo, formų, proporcijų perteikimo, technikos valdymo įgūdžius. Tikėtina sustiprėję išdrįs dirbti kūrybiškiau.

Stebuklas, kad jaunimas nori tobulėti visapusiškai. Jie lanko ir daugybę kitų būrelių, dažnai ir muzikos mokyklas. Yra matematikos, biologijos olimpiadų laimėtojai.

Tikra prabanga dirbti su gabiais, protingais vaikais. Nežiūrint laisvės, pamokose gana tylu, visi dirba susikaupę, pokalbiams būna pertrauka, tada geriame arbatą ir pasikalbame. Trys užsiėmimo valandos prabėga greitai.

Parengta pagal savaitraštį ŠIANDIEN.


Parašykite komentarą

Top