Jūs esate
Pagrindinis > Pradžia > Perskirstė biudžetą: lėšų teko ir pabėgėlių gyvūnų vakcinavimui, ir prokuratūros pastato stogo remontui

Perskirstė biudžetą: lėšų teko ir pabėgėlių gyvūnų vakcinavimui, ir prokuratūros pastato stogo remontui

ww.siandien.info

Seimas pritarė šių metų valstybės biudžeto tikslinimui , kuriuo švelninamos infliacijos pasekmės ir stiprinama energetinė nepriklausomybė, skiriamos lėšos pagalbai karo pabėgėliams ir kritinės nacionalinės infrastruktūros išlaikymui.

Projekto svarstymo metu finansų ministrė Gintarė Skaistė pažymėjo, kad biudžete atlikti minimalūs pakeitimai. „Keičiami tų pačių asignavimų ribose perskirstant. Perskirstomi Žemės ūkio ministerijos asignavimai, 143 tūkst. Eur skiriant Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai iš Ukrainos atsivežtų karo pabėgėlių gyvūnų vakcinavimui, ženklinimui ir ligų profilaktikai. Perskirsčius Finansų ministerijos asignavimus Generalinei prokuratūrai numatyta 150 tūkst. Eur skubiam įgriuvusio Kėdainių prokuratūros pastato stogo remontui. Taip pat minimaliai perskirstomi Energetikos ministerijos asignavimai, skiriant 10,9 mln. Eur užsitęsus Ignalinos atominės elektrinės mažų ir vidutiniškai radioaktyvių trumpaamžių atliekų atliekyno įrengimui“, – sakė G. Skaistė.

Finansų ministrė pažymėjo, kad dėl perskaičiuotų įverčių bendrojo vidaus produkto už praėjusius metus matoma, kad valdžios sektoriaus skola nebeviršija 45 proc. bendrojo vidaus produkto, ir pagal įstatymą privaloma kaupti Rezervinį stabilizavimo fondą, todėl yra tikslinama Rezervinio stabilizavimo fondo sąmata ir numatomi asignavimai, kurie bus nukreipti į jį. Taip pat dėl to yra tikslinamas grynasis skolinimosi limitas. Bendras biudžeto deficitas dėl priimtų sprendimų nesikeis ir bus 4,9 proc. bendrojo vidaus produkto.

Patikslintame įstatyme nustatyta, kad 2022 metų valstybės biudžeto pajamos kartu su Europos Sąjungos ir kitomis tarptautinės finansinės paramos lėšomis bus 5,1 proc. (733,6 mln. eurų) didesnės nei šiuo metu patvirtintame 2022 metų valstybės biudžeto plane ir sudarys beveik 15 mlrd. 114,5 mln. eurų. Išlaidos sieks per 17 mlrd. 535,4 mln. eurų ir bus 5,2 proc. (907,2 mln. eurų) didesnės nei praėjusių metų pabaigoje patvirtiname 2022 metų valstybės biudžeto plane. Asignavimai viršija pajamas 2 mlrd. 421 mln. eurų.

Daugiausia pajamų tikimasi surinkti iš pridėtinės vertės mokesčio– 440,9 mln. eurų; pelno mokesčio – 172,3 mln. eurų; gyventojų pajamų mokesčio – 119,7 mln. eurų. Kito materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos didinamos 52,8 mln. eurų; loterijų ir lošimų mokesčio pajamos – 2 mln. eurų; pajamos iš dividendų ir valstybės įmonių pelno įmokų – 1,9 mln. eurų.

Už šių metų valstybės biudžeto tikslinimą balsavo 68 Seimo nariai, nė vienas nebuvo prieš, susilaikė 23 parlamentarai.

Parašykite komentarą

Top