Jūs esate
Pagrindinis > Savaitė > Audito komitetas sieks atsakingesnio Vyriausybės požiūrio

Audito komitetas sieks atsakingesnio Vyriausybės požiūrio

Ingrida Šimonytė, Seimo Audito komiteto pirmininkė

Trečioji Valstybės kontrolės valstybinių auditų rekomendacijų įgyvendinimo ataskaita parodė, kad papildomas Seimo komitetų dėmesys rekomendacijų ataskaitose įvardytoms viešojo sektoriaus problemoms padeda suvaldyti ne vieną riziką atskirose viešojo sektoriaus srityse.

Vis dėlto iš Valstybės kontrolės teiktų rekomendacijų tik 60 proc. jų buvo įgyvendinta per pirmą sutartą terminą, todėl Audito komitetas ragina Vyriausybę imtis atitinkamų priemonių siekiant užtikrinti rekomendacijų įgyvendinimą laiku.

Nepaisant to, kad Valstybės kontrolei vykdant auditus, su atsakinga institucija yra tariamasi, koks terminas būtų adekvatus norimam pasiekti rezultatui, šių terminų dažnai nepaisoma. 30 proc. įgyvendinimo terminų nesilaikoma, kai kurios institucijos terminus linkusios nuolat pratęsti, taip atidėliodamos būtinus pokyčius, o 3,6 proc. audituotų subjektų rekomendacijas įgyvendinti atsisako.

Pastebima ir kita ydinga tendencija, kad dalis rekomendacijų negali būti įgyvendintos dėl Seime užsitęsiančių teisės aktų projektų priėmimo proceso. Dalis tokių projektų, grąžinti Vyriausybei tobulinti, įstringa ir taip ir nebūna laiku pateikiami Seimo sesijos darbų programoje.

Tad vis dar pasigendant didesnio dėmesio rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenai, Audito komitetas siūlo Vyriausybei paskirti Vyriausybėje atsakingą asmenį, kuris nuosekliai koordinuotų ir stebėtų rekomendacijų įgyvendinimo klausimus bei padėtų užtikrinti tinkamą valstybių auditų ataskaitose teikiamų rekomendacijų įgyvendinimą laiku.

Taip pat Audito komitetas prašo kitų Seimo komitetų įvertinti ataskaitoje išdėstytus pastebėjimus ir pagal priskirtas veiklos sritis atkreipti didesnį dėmesį į parengtus ir Seimui pateiktus įstatymų projektus, kurių priėmimas numatytas Seimo II (pavasario) sesijoje, bei į svarbių rekomendacijų įgyvendinimą laiku.

Tokia apibendrinta ataskaita Audito komitetui pateikiama dukart per metus: kovo ir rugsėjo mėnesiais. Valstybės kontrolės interneto svetainėje skelbiami ir nuolat atnaujinami atviri duomenys apie institucijoms pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo būklę.

 

 

Parašykite komentarą

Top