Jūs esate
Pagrindinis > Šiandien > Ekonomikos komitetas: reikalingi pakeitimai, kurie saugotų vartotojus nuo nepagrįstai didelių elektros energijos kainų

Ekonomikos komitetas: reikalingi pakeitimai, kurie saugotų vartotojus nuo nepagrįstai didelių elektros energijos kainų

www.siandien.info

Seimo Ekonomikos komitetas, kaip pagrindinis komitetas, svarstė Elektros energetikos įstatymo pakeitimus, kurie padėtų apie 500 000 buitinių elektros energijos vartotojų sutaupyti, palyginti tiekėjų siūlomas kainas ir neleistų elektros energijos tiekėjams „piktnaudžiauti“ taikant sutartyse numatytas baudas, netesybas ar kitus mokesčius, taip apsunkinant elektros energijos tiekėjo keitimą ir palankesnių tarifų pasirinkimą.

Ekonomikos komiteto pirmininkas Kazys Starkevičius pažymėjo, kad reikalingi pakeitimai, kurie saugotų vartotojus nuo nepagrįstai didelių elektros energijos kainų, kurios elektros rinkoje jau kurį laiką yra pastebimai sumažėjusios.

Komiteto pirmininkas atkreipia dėmesį, kad elektros tiekėjai vartotojams siūlo labai skirtingas kainas, kurių neįmanoma palyginti ir išsirinkti palankiausią. Todėl būtina įstatymu  nustatyti prievolę elektros energijos tiekėjams teikti 12 ir 24 mėnesių fiksuotų tarifų planus, kuriuos vartotojas galėtų nesudėtingai palyginti. Tiekėjai, be kita ko, kaip ir iki šiol, galėtų siūlyti ir kitus fiksuoto bei nefiksuoto tarifo planus.

K. Starkevičius pabrėžia, kad įstatymo pakeitimais būtų užkirstas kelias elektros tiekėjams  taikyti sutartyse numatyti baudas, delspinigius ar netesybas, kuriuos vartotojas privalo sumokėti nutraukdamas elektros energijos tiekimo sutartį anksčiau, nei baigiasi jos galiojimo terminas.

Nepriklausomiems elektros energijos tiekėjams raginant buitinius elektros energijos vartotojus imtis aktyvių veiksmų ir persirašyti sudarytas elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis, pasirenkant vartotojams palankesnius pasiūlymus su mažesnėmis elektros energijos tiekimo kainomis, ne visi vartotojai pasinaudoja šiais pasiūlymais.

Daugelis buitinių elektros energijos vartotojų vis dar permoka už elektros energijos tiekimą ir nesiima veiksmų persirašyti sutartis. Vadovaujantis galiojančių teisės aktų nuostatomis, bet koks nepriklausomo elektros energijos tiekėjo siūlomas sutarties sąlygų pakeitimas galimas tik esant vartotojo sutikimui, o vartotojui neišreiškus sutikimo dėl siūlomų sutarties sąlygų pakeitimo, yra laikoma, kad sutartis nepakeista.

Elektros energetikos įstatymo pakeitimais būtų sudaryta galimybė nepriklausomiems elektros energijos tiekėjams vienašališkai pakeisti sutarties sąlygas, jeigu šiais pakeitimais yra mažinama elektros energijos tiekimo kaina vartotojui.

Šie pakeitimai leistų elektros energijos tiekėjams pagerinti elektros energijos tiekimo sąlygas vartotojams ir sumažinti kainas, taip pat suteiktų teisinį aiškumą, kuriais atvejais vartotojo sutikimas dėl sutarties sąlygų pakeitimų nėra reikalingas. Nepriklausomas elektros tiekėjas turėtų teisę vienašališkai pakeisti sutarties sąlygas tik tuomet, jei šių sąlygų pakeitimas yra būtinas tam, kad nepriklausomas tiekėjas galėtų sumažinti elektros energijos tiekimo kainą vartotojui.

Palengvinant vartotojams elektros energijos tiekėjų keitimą ar tiekimo sutarties keitimą, įstatymu siūloma nustatyti, kad elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartyse arba elektros energijos pirkimo-pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartyse, sudarytose su buitiniais vartotojais, labai mažomis įmonėmis ir mažomis įmonėmis, kaip jos apibrėžtos Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, draudžiama numatyti sutarties nutraukimo, tiekėjo keitimo mokesčius ir (ar) netesybas, kurie būtų taikomi nurodytų vartotojų atžvilgiu už vienašališką energijos pirkimo-pardavimo sutarties arba elektros energijos pirkimo-pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarties nutraukimą. Taip būtų pašalintos visos kliūtys vartotojams keisti sutartis į palankesnes.

Tikimasi, kad šis, Ekonomikos komiteto inicijuotas įstatymo projektas prisidės apsaugant vartotojus nuo didelių elektros energijos kainų, užtikrins skaidrumą kainodaroje ir sutaupys nemažai viešųjų pinigų, skirtų kompensacijoms už elektros energiją.

Numatytiems tikslams įgyvendinti Ekonomikos komitetas įregistravo Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 46, 47 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIVP-2616(2

Parašykite komentarą

Top