Jūs esate
Pagrindinis > Interviu > G. Nausėda: „Lietuva padės Ukrainai siekti pergalės šiame kare”

G. Nausėda: „Lietuva padės Ukrainai siekti pergalės šiame kare”

 www.siandien.info

Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos kalba Ukrainos Aukščiausiojoje Radoje

lrp.lt nuotr.

Brangus Volodymyrai,

Gerbiamas Aukščiausiosios Rados Pirmininke,

Aukščiausiosios Rados nariai,

Mieli broliai ir seserys ukrainiečiai,

šiandien Jūs kaunatės už savo valstybės ir tautos išlikimą. Jūsų drąsa priešintis neprilygstama, o garsas apie Jūsų žygdarbius plačiai sklinda po visą pasaulį.

Tūkstančius kartų įrodėte, kad esate verti savo narsių protėvių vardo. Nėra šiandien Europoje tokios karštos, krūtinę deginančios meilės savo Tėvynei kaip ta, su kuria kiekvieną rytą keliasi Jūsų laisvės gynėjai.

Atvykau čia, į laisvos ir nepriklausomos Ukrainos valstybės sostinę, kad padėkočiau Jums už tai, kad taip ryžtingai ginate savo nepriklausomybę ir taip aiškiai mums visiems rodote pavyzdį.

Jūsų kova – tai ir mūsų, lietuvių, kova. Ji primena tuos laikus, kai išvien kovėmės prieš bendrą priešą.

Jūsų ginklo pergalės šiandien – lyg atspindys legendinio karvedžio, etmono Konstantino Ostrogiškio triumfo prie Oršos. Ir kai Jūsų didžiojo kunigaikščio Vytauto artilerijos brigada narsiai stoja į mūšį, mes didžiuojamės tuo kaip savo kraujo giminių pasiekimais.

Gerbiamieji,

Ukrainai pirmąkart švenčiant Valstybingumo dieną, noriu garsiai ir aiškiai pasakyti: Lietuva visada buvo ir bus su Jumis. Jūsų šalies laisvė, nepriklausomybė ir teritorijos vientisumas, kaip ir Jūsų žmonių saugumas ir gerovė, visados mums rūpės.

Mes pernelyg daug iškentėme kartu ir pernelyg daug neteisybių patyrėme, kad galėtume abejingai stebėti vieni kitų kančias. Todėl Lietuva šiandien visomis išgalėmis remia Ukrainą, teikia ir toliau – iki pergalės – teiks karinę, humanitarinę ir finansinę pagalbą.

Nuo pat karo pradžios visą Lietuvą vienija didelis noras padėti Ukrainai. Ne tik valstybės ir savivaldos institucijos, bet ir paprasti Lietuvos žmonės, verslas, nevyriausybinės organizacijos prisideda prie bendrų pastangų.

Ar tai būtų laikinai perkeltiems asmenims suteikiama pastogė, ar savanorystė, ar piniginės aukos, net sutelktinis kovinės technikos finansavimas – visos priemonės geros, jei tik jos palengvina Ukrainai ir jos žmonėms tenkančią naštą.

Pastaruoju metu prie manęs dažnai prieina žmonės ir sako: „Didžiuojuosi esąs lietuvis, nes mano šalis taip karštai remia Ukrainą.“ Neslėpsiu – malonu girdėti šiuos žodžius. Jie liudija, kad Lietuvos žmonės taip pat labiausiai brangina Laisvę, nes be jos nebus ir viso kito.

Gerbiamieji,

Lietuva padės Ukrainai siekti pergalės šiame kare. Gerai suprantame Rusijos imperinių ambicijų grėsmę ir viso regiono saugumui.

Istorinė patirtis mus moko, kad Maskvos tironas turi būti laiku sustabdytas. Negalime sau leisti kartoti senų klaidų.

Todėl Lietuva ir toliau dirbs su partneriais bei sąjungininkais, siekdama išlaikyti Vakarų susitelkimą, užtikrinti ilgalaikę paramą Ukrainai ir apriboti Rusijos galimybes tęsti šį karą.

Šiandien aiškiai matome, kad sprendimų įvesti tarptautines sankcijas ir teikti karinę paramą Ukrainai, kad ir kokie jie būtų svarbūs, vis dar nepakanka.

Todėl sieksime toliau stiprinti sankcijas ir užtikrinti efektyvų jų įgyvendinimą, taip pat mažinti visos Europos priklausomybę nuo Rusijos energetinių išteklių. Finansiniai srautai, kurie Maskvai padeda finansuoti šį žiaurų karą, turi būti užtvenkti.

Lietuva savo pavyzdžiu rodo, kad vienintelis kelias išsivaduoti iš Rusijos energetinio ir politinio diktato – priimti sprendimą ir išlaikyti politinę valią.

Siekdama energetinės nepriklausomybės, Lietuva prisiėmė riziką ir laiku atliko būtinus namų darbus. Dabar esame pasirengę dalytis savo patirtimi su kitomis šalimis. Džiaugiamės, kad vis daugiau Europos Sąjungos valstybių pasiryžta žengti mūsų pėdomis.

Lietuva taip pat sieks, kad Rusijos valstybė ir asmenys, atsakingi už karo nusikaltimus, tarptautinės teisės, žmogaus teisių pažeidimus Ukrainoje, būtų patraukti atsakomybėn. Beatodairiškos atakos prieš beginklius civilius, vaikus, civilinius objektus – mokyklas, darželius, ligonines – negali likti nenubaustos. Tikiu, kad teisingumas triumfuos.

Broliai ir sesės ukrainiečiai,

mirtino pavojaus akivaizdoje demonstruojama drąsa ir ryžtas – tai Jūsų raktas į viso pasaulio žmonių širdis.

Ir toliau likite kantrūs ir ištikimi savo principams. Nepasiduokite aklai neapykantai, kad ir kaip tai būtų sunku.

Tiesa yra Jūsų pusėje. Tai yra didžiulis Jūsų pranašumas melu besidangstančio blogio akivaizdoje.

Didžiausio pasigėrėjimo vertas ir Ukrainos valdžios institucijų gebėjimas maksimaliai efektyviai veikti karo sąlygomis.

Jūs jau įrodėte, kad esate pasiryžę siekti narystės Europos Sąjungoje.

Lietuva pirmoji parėmė šį siekį. Dar 2021 metų kovą Kijeve mes su Prezidentu Zelenskiu pasirašėme deklaraciją, kurioje Lietuva įsipareigojo padėti Ukrainai siekti europinės integracijos. Tą patį su Lenkijos Prezidentu pakartojome ir karo išvakarėse, vasario 23 dieną, pasirašydami memorandumą dėl šalies kandidatės statuso Ukrainai suteikimo. Šiandien jau visi galime džiaugtis istoriniu Europos Vadovų Tarybos sprendimu.

Nuo pat Orumo revoliucijos pergalės Ukraina nepailsdama žengia reformų keliu. Tam nesutrukdė nei Rusijos išdavikiškai įvykdyta neteisėta Krymo aneksija, nei pradėtas karas Donbase.

Išties daug padarėte, įgyvendindami nelengvas, bet labai reikalingas reformas. Dabar svarbiausia nesustoti ir toliau judėti pirmyn.

Lietuvos patirtis rodo, kad esminė sėkmingos eurointegracijos sąlyga yra platus politinis sutarimas. Labai svarbu, kad tokia nuostata įtvirtinta ir Ukrainos Konstitucijoje.

Mes padėsime Ukrainai žengti šiuo sudėtingu keliu. Ir toliau teiksime ekspertinę paramą ir kartu su Jumis sieksime kuo greitesnės derybų dėl narystės Europos Sąjungoje pradžios.

Pasinaudodamas proga, taip pat noriu pasveikinti Jūsų Vyriausybę, kuri praėjusią savaitę Ukrainos atstatymo konferencijoje pristatė konkretų šalies ekonomikos atkūrimo planą. Džiaugiuosi matydamas Jūsų užsidegimą ant skaidrumo ir atskaitomybės pamatų kurti klestinčią ir europietišką Ukrainą!

Žinau, kad Jūsų šalies atstatymas jau prasidėjo. Savo akimis šiandien pamatysiu pirmuosius darbus Irpinėje, kurią anksčiau taip skaudžiai paženklino okupantų prievarta.

Linkiu, kad, karui pasibaigus, tokie darbai greitai ir sklandžiai vyktų visoje Jūsų šalyje. Kartu su visa tarptautine bendruomene esame pasirengę padėti įgyvendinant Ukrainos atstatymo planą. Jau dabar padedame, kiek tik leidžia mūsų galimybės.

Gerbiamieji,

viename iš daugelio mūsų pokalbių Prezidentas Zelenskis pasakė: „Gitanai, niekada negalvojau, kad būsiu karo prezidentas.“

Turbūt nė vienas iš mūsų nesitikime būti prezidentais karo metu, išskyrus tuos, kurie karą patys planuoja. Tačiau likimas pasirenka savo herojus. Šiandien visas pasaulis žavisi Prezidento Zelenskio ir kiekvieno Laisvę ginančio ukrainiečio kova. Kova už savo šeimą, už savo namus, už savo Tėvynę. Tokia stipri tauta niekada nebus nugalėta!

Mūsų visų pareiga šiandien – aiškiai pasirinkti Tiesos, o ne Melo ir brutalios Jėgos pusę.

Neįmanoma tuo pat metu nuoširdžiai remti Ukrainos ir rūpintis, kad Rusija „išsaugotų veidą“. Istorija mus moko, kad mėginantys sėdėti ant dviejų kėdžių anksčiau ar vėliau atsiduria ant grindų.

Lietuva savo draugus pasirinko jau seniai – ir niekada jų neišduos!

Man bus didelė garbė kiek vėliau šiandien įteikti Prezidentui Zelenskiui, o kartu su juo – ir visai Ukrainiečių Tautai, Vytauto Didžiojo ordiną su aukso grandine. Tegul šis aukščiausias Lietuvos valstybės apdovanojimas simbolizuoja istorinę mūsų tautų bendrystę, bendras kovas ir pergales.

Kartu iki pergalės! Šlovė Ukrainai!

placeholder
lrp.lt nuotr.

Parašykite komentarą

Top