Jūs esate
Pagrindinis > Pradžia > LSDP pirmininko rinkimuose dalyvauja du kandidatai – V. Blinkevičiūtė ir J. Olekas

LSDP pirmininko rinkimuose dalyvauja du kandidatai – V. Blinkevičiūtė ir J. Olekas

owww.siandien.info

Šiandien prasideda LSDP pirmininko rinkimai.

LSDP pirmininko rinkimuose dalyvauja du kandidatai – Vilija Blinkevičiūtė ir Juozas Olekas. V. Blinkevičiūtės rinkimų programa „Visų mūsų širdys – kairėje“. J. Oleko manifestas „Susitelkiame pergalėms 2023 metų savivaldybėse“.

V. Blinkevičiūtės rinkimų programa „Visų mūsų širdys – kairėje“. J. Oleko manifestas „Susitelkiame pergalėms 2023 metų savivaldybėse“

Balsavimo organizavimas:

Gegužės 3–5 d., 9.00 – 19.00 val. – tik išvažiuojamasis balsavimas.

Gegužės 6–8 d., 9.00 – 19.00 val. – balsavimas skyrių būstinėse.

Gegužės 9 d. 9.00 – 12.00 val. – balsavimas skyrių būstinėse. Rezultatai turi būti paskelbti iki gegužės 28 d. Kitą dieną, gegužės 29 d. rinkimų rezultatus tvirtins partijos suvažiavimas.


Praėjusią savaitę savo kandidatūrą atsiėmė vienas iš kandidatų į partijos vadovus V. Mitrofanovas. Jis laišku viešai kreipėsi į partijos bičiulius ir bičiules:

„Prasidėjus partijos pirmininko rinkimų kampanijai, mane, kaip kandidatą, iškėlė Akmenės skyrius. Skyriaus pasitikėjimas, noras, kad būtų išgirstas regionų žodis, pamatytos paprastų žmonių problemos ir vargai, tikėjimas skaidria politika paskatino sutikti ir pradėti rinkimų kampaniją.

Prisipažinsiu, pradžioje net kiek nustebau sulaukęs palankaus politologų požiūrio bei vertinimo. Taip pat buvo ypač malonu išgirsti bičiulių, iš įvairių LSDP skyrių, palaikymą ir paraginimą bei padrąsinimą dalyvauti šiuose rinkimuose. Esu Jums visiems be galo dėkingas už tuos gražius žodžius ir įkvėpimą.

Rengdamas savo rinkimų programą, ruošdamasis debatams ir dalyvaudamas juose stengiausi aiškiai išsakyti, kokia, mano galva, turėtų būti tikroji, kairioji, socialiai atsakinga politika: privalome pagaliau užtikrinti progresyvius mokesčius, priklausančius nuo visų pajamų, įvesti visuotinį nekilnojamojo turto mokestį (išskyrus pirmąjį būstą), suformuoti regresinės žemės ūkio išmokas pagal valdomus žemės plotus bei numatyti išmokų dydžių lubas ir daugelį kitų kairiųjų idėjų.

Savo idėjiniu požiūriu visada buvau absoliutus socialdemokratas: nuo pirštų galiukų iki pat kaulų smegenų. Visada maniau, kad politika – tai komandinis darbas ir organizacijos bendri siekiai visada privalo būti aukščiau asmeninių, o savanaudiškos ambicijos, savimeilė, paremta asmeniniais troškimais, politikoje toli nenuveda.

Apsisprendžiau nebedalyvauti partijos pirmininko rinkimuose.

Kodėl apsisprendžiau trauktis?

1. Tokį sprendimą, vieną sunkiausių mano politinėje veikloje, priėmiau vadovaudamisis racija ir logika. Manau, įvertinus pademinį laikotarpį, riziką, rinkimų organizavimo aplinkybes ir ypatybes, saugojant mūsų visų sveikatą, taupant laiką ir partijos piniginius bei žmogiškuosius išteklius, būtų teisinga, kad partijos pirmininkas būtų išrinktas dar pirmajame ture. Taigi nė kiek neabejoju, kad priimtas sprendimas yra teisingas. Be to, trauktis iš rinkimų kampanijos paskatino ir kitos, kur kas svarbesnės priežastys.

2. Partijos pirmininko rinkimų turą pradėjome keturiese. Buvome labai skirtingi kandidatai: savo patirtimi, matymu bei mąstymu, pasisakymais, mintimis bei lūkesčiais sudominę ne tik rinkėjus, mūsų bičiulius, bet ir žiniasklaidos atstovus. Deja, bet pasitraukus vienam dalyviui – Liutaurui Gudžinskui, remiant vieną iš kandidatų, rinkimai tapo nebe lygiaverčiai.

3. Šioje rinkimų kampanijoje buvo nemalonu matyti kai kurių mūsų bičiulių negebėjimą išlaikyti korektišką politinę laikyseną, paremtą senomis vakarų demokratijos – pagarbos ir politinės kultūros – principais. Manau, tai yra pagrindų pagrindas. Negebant laikytis pagrindinių socialdemokratijos principų – laisvės, lygybės, brolybės ir teisingumo savo organizacijos viduje, jos praktiškai neįmanoma ištransliuoti ir į išorę, kad ir kaip bebūtų stengiamasi. Mažų mažiausiai keista, kad partijai gyvuojant jau 125 metus, mes vis dar neišmokome būti visada „UŽ“. Ir jeigu tas „UŽ“ būna kiek kitoks, nereiškia, kad tai yra „PRIEŠ“. Deja, vyraujant įsigalėjusiai nuostatai, jei nesi „UŽ“ – tai esi „PRIEŠ“, pasitikėjimo ir palaikymo tarp bičiulių vis mąžta.

4. Dar vienas, labai keistas dalykas – nuolatiniai klausimai apie asmeninį požiūrį į LGBT bendruomenės narius ir vertinimas pagal pateiktus atsakymus. Tiesą pasakius, įdomus kandidatų vertinimo kriterijus. Deja, dalyvaujant rinkimuose, be gerų žodžių ir palaikymo, teko sulaukti įvairių ir neigiamų epitetų (ruskis, kolaboranto palikuonis, kaimo išsišokėlis, periferijos politikėlis ir t.t.). Tai apie kokį tolerancijos lygį mes kalbame? Ar tolerancija sietina tik su Stambulo konvencijos pripažinimu ir įteisinimu? Jei jau kalbame minėta tema, tuomet kalbėkime apie visų teises ir galimybes. Tik norisi paklausti, ar Lietuvoje kitų aktualijų, probleminių sričių nebėra? Kodėl niekas neklausia apie nedarbo problemą ir galimus jos sprendimo būdus, socialinių garantijų dirbantiesiems stoką, socialinę atkirtį regionuose, prastą situaciją švietimo sektoriuje, smurto artimoje aplinkoje mastus ir pan.?

Būtų galima dar tęsti savo apsisprendimo pasitraukti iš partijos pirmininko rinkimų kampanijos argumentaciją, tačiau šią veiklą ir vertinimus paliksiu tiek politologams, tiek sąmokslų mylėtojams.

Norėčiau tik akcentuoti, kad bičiuliai, pasirinkdami būsimą partijos vedlį, vadovautųsi visuma ir ateities perspektyvomis. Pagrindinis dviejų metų pirmininkavimo tikslas bus tinkamai pasirengti savivaldos rinkimams ir tuomet džiaugtis rezultatais. Manau, vienas stipriausių kriterijų turėtų būti tai, kuris iš likusių kandidatų gebės suburti stiprią, turinčią sėkmingą patirtį, ne vienus savivaldos rinkimus laimėjusią komandą. Tokia komanda galėtų teikti puikią metodinę ir strateginę pagalbą artėjančiose, nelengvose politinėse kovose.

Kadangi Liutauras išsakė aiškų savo palaikymą Vilijai, būtų logiška ir teisinga, išsakyti ir man savo nuomonę: aš remsiu ir palaikysiu Juozą Oleką. Esu pakviestas būti Juozo komandos nariu, tad tikiu, kad mano asmeninė patirtis, gebėjimai, pastebėjimai bei siūlymai galėtų padėti partijai atsitiesti, atgauti žmonių tikėjimą ir pasitikėjimą.

Kažkas debatuose klausė, kaip bandysite prikelti partija? Atsakiau, kad pats geriausias pavyzdys – mūsų komandos Akmenės kraštui konkretūs darbai: sugebėjome prikelti Akmenės kraštą iš dugno, sugebėsime susitelkę prikelti ir partiją. Tikiu tuo, kad ir vėl būsime socialiai atsakinga, besirūpinanti žmonėmis, jų gerove, partija. Svarbiausia – tikime patys tuo, ką darome ir dėl ko tai darome. Taigi kviečiu ir tuos, kurie tikėjo manimi ir norėjo balsuoti už mane, palaikyti Juozą, nes:

1. Juozo kandidatūra stipresnė vienijant susiskaldžiusią partiją: jo asmenybė, tolerantiškumas, draugiškumas sumažintų susiskaldymą šiame kartų kaitos laikotarpyje ir suburtų partijos bičiulius.

2. Juozas buvo vienas pirmųjų socialdemokratų partijos atkūrimo iniciatorių, drauge su a.a. K. Antanavičiumi, V. P. Andriukaičiu, A. Sakalu ir kitais mūsų partijos autoritetais. Paskutiniuose ES Parlamento, Prezidento ir Seimo rinkimuose buvo vienas aktyviausių rinkimų kampanijų dalyvių. Visada, ne tik rinkimų metu, stengiasi palaikyti nuolatinį ryšį su skyriais, juos lanko, bendrauja.

3. Juozas yra aiškiai įvardinęs savo komandą ir pirmojo pavaduotojo kandidatūrą – Mindaugą Sinkevičių, kaip savo dešiniąją ranką, ateinančiam dviejų metų laikotarpiui. Taigi partijos bičiuliai puikiai žino, ką rinkti, kas jų laukia. Nėra jokių slaptų, pokiliminių susitarimų. Be to, per tokį trumpą laikotarpį, kuomet Mindaugas yra laikinasis pirmininkas, mūsų partijos reitingai kyla, taip pat kaip ir kyla palankiai vertinamo, būsimos Juozo komandos nario reitingai:

Brangūs bičiuliai, dar kartą noriu padėkoti visiems, palaikiusiems mane ir drąsinusiems eiti šiuo sunkiu keliu, Akmenės skyriaus bendražygiams, iškėlusiems mano kandidatūrą.

Tuo pačiu noriu visų, tikėjusių manimi, palaikiusių mane šiuose rinkimuose, siejusių mano asmenybę su galimu partijos pakilimu, atsiprašyti, kadangi priėmus sprendimą trauktis, Jums teks keisti savo apsisprendimą dėl kandidatūros palaikymo. Mano nuomone jau žinote. Sėkmės!”

Kandidatė į LSDP pirmininkes Vilija Blinkevičiūtė: visų mūsų širdys – kairėje (kreipimasis ir rinkimų programa)

Mieli bičiuliai,

Nuoširdžiai dėkoju visiems, palaikiusiems ir palaikantiems mano kandidatūrą vadovauti Lietuvos socialdemokratams.

Esu pasiryžusi prisiimti šią atsakomybę.

Trys pagrindiniai mano programos punktai – trys pagrindiniai tikslai, kuriuos pasirengusi įgyvendinti kartu su jumis. Įsipareigoju:

 1. Stiprinti pasididžiavimą socialdemokratais ir socialdemokratija. Esame įtakingiausia ir vienintelė šalyje išties kairioji politinė jėga. Neužleidžiame pozicijų apsimetėliams.
 2. Pirmoji atskaita – laimėti savivaldos rinkimus, susigrąžinti, padidinti rinkėjų pasitikėjimą. Stiprus, visuomenėje pasitikėjimą turintis lyderis – stiprūs skyriai – stipri partija. Iš jų svarbiausia – stiprūs skyriai. Jiems – organizacinė, finansinė, komunikacinė parama. Ir mes laimėsime.
 3. Drąsiai – aiški socialinė kryptis. Socialinis teisingumas, lygios galimybės, saugus žmogus – mano ir mūsų visų, socialdemokratų, darbotvarkėje. Esu įsitikinusi, kad didelei daliai Lietuvos žmonių reikia kompetentingos, dėmesingos kasdienėms problemoms, nearogantiškos ir socialiai teisingos politikos. Drąsios politikos.

Prisiminkime: dar prieš 4 metus kalbėjome, kad būtina grįžti prie savo vertybių. Tuomet visi pajutome: klaidos kirto skaudžiai.

Sugrįžome. Aiškiai ir žodžiais, ir veiksmais deklaruojame kairiąją politiką. Vis dėl to Seimo rinkimų rezultatai rodo: to nepakanka, kad įtikintumėme rinkėjus ir laimėtumėme kovą su politiniais konkurentais.

Todėl siūlau savo:

TELKIANČIĄ, BRANDŽIĄ LYDERYSTĘ;

POLITINĘ PATIRTĮ LIETUVOJE IR EUROPOJE;

DRĄSĄ IR ATVIRUMĄ.

Pasirengusi dirbti taip, kad jau prieš artėjančius savivaldybių tarybų rinkimus žmonės sakytų: taip, mes pasitikime jumis. Kad jau po šių rinkimų sakytume: taip, mes galime, kylame, mūsų daug ir mes stiprūs.

Noriu ne tik siekti, bet ir pasiekti bendrų rezultatų.

Kviečiu ir įsipareigoju: būkime drąsūs ir socialiai jautrūs.

To dabar reikia, kad judėtumėme pirmyn.

Tuo esu tikra. Ir taip pasirengusi dirbti.

Nuoširdžiai

Vilija Blinkevičiūtė

Kaip įgyvendinti tuos 3 pagrindinius programos punktus?

Pridedu išplėstinę savo programą:

VISŲ MŪSŲ ŠIRDYS – KAIRĖJE

I. VIENYBĖ – SUSITELKIMAS – ATSAKYTI KLAUSIMAI

Šiandien mums kaip niekada reikia vienybės. Ne tuščių žodžių, o vienybės kaip konkretaus turinio ir konkrečių veiksmų. Kaip susitelkimo. Kaip suvokimo pralaimėti kartu, nepasiduoti, rasti bendrus sprendimus, kautis ir laimėti kartu.

 1. Visus svarbiausius, strateginius sprendimus vertinti pagal socialdemokratinius principus ir priimti tik daugumos bičiulių balsais.
  Taip pat labai aiškiai teigiu ir tuo įsipareigoju: neskirstau ir po rinkimų neskirstysiu bičiulių į savus ir likusius. Niekada to nebus. Man – visi lygūs ir svarbūs.
 2. Negali likti neatsakytų klausimų, nutylėtų atsakymų. Tai trukdo susitelkti ir veikti.
  Tokių – neatsakytų – klausimų turi ir bičiuliai, ir rinkėjai. Vienas iš jų – ar sieksime, ar reikia suvienyti dvi partijas, kurių pavadinimuose yra žodis „socialdemokratų“?
  Manau, kad ne. Tačiau atsakymo – mūsų visų bendro sprendimo – reikia ir mums patiems, ir rinkėjams. Dabar ir girdžiu, ir suprantu, kad vienos nuomonės vis dėl to nėra.
  Sprendžiame oficialiai, kartu, skaidriai. Balsuojame ir sąžiningai priimame balsavimo rezultatus.
  Drąsiai keliame klausimus, aiškiai atsakome – taip ar ne – ir judame pirmyn.
 3. Inicijuoti Statuto pokyčius dėl didesnių galimybių greičiau priimti sprendimus ir racionaliau naudoti finansinius išteklius.
  Vienas iš siūlymų – visus sumokėtus nario mokesčius palikti skyriams.

II. ATVIRUMAS – IDĖJOS – GRĮŽTAMASIS RYŠYS

Tobulėjimui ribų nėra: būtina siekti geresnio partijos atstovavimo bei bičiulių įtraukimo į sprendimų priėmimo procesą. Kiekvienas bičiulis turi teisę pareikšti savo nuomonę ir būti išgirstas.

 1. Būtina sukurti nuolat, operatyviai veikiančią dialogo platformą – idėjų centro, apklausų mechanizmą, kuris leistų užtikrinti ryšį su kiekvienu bičiuliu, išgirsti kiekvieną idėją, nuomonę, siūlymą. Dialogo platformoje numatyti galimybę balsuoti, vykdyti apklausas, kai reikia greitų sprendimų.
 2. Laikas diskusijai, ar įteisinti socialdemokratines sroves ir judėjimus partijos viduje. Ar toks mūsų sprendimas užtikrintų daugiau gyvybingumo, idėjų, viešai deklaruotų pozicijų bei nuomonių ir skaidresnės konkurencijos? Kviečiu diskutuoti. Man svarbi visų jūsų nuomonė.
  Esame bendraminčiai, o ne vienminčiai. Nuomonių, pozicijų skirtumas – ne pavojus, ne problema, o sprendimas.

III. POLITINIS LAUKAS – DRĄSA – KOMUNIKACIJA

Kodėl mes vis kryžminėje ugnyje: iš vienos pusės puolami ekonominių liberalų, iš kitos – politikos milijonierių, sunkiai pridengiančių savo asmeninius interesus kairiąja ideologija.
Kodėl dažniausiai pralaimime propagandinius karus?
Gal mes per daug mandagūs gindami samdomą darbą ar savarankiškai dirbančių žmonių interesus? Per daug mandagūs kovodami dėl savo rinkėjų ir per daug tylūs sakydami, kad pensijos per mažos ir verkiant trūksta socialinių paslaugų. Kad yra ne tik stambiojo verslo ir stambiųjų ūkininkų interesai, kad interesų turi ir likusieji – dauguma šalies gyventojų?
Privalome sustabdyti kairiųjų pažiūrų rinkėjų kvailinimą ir apgaudinėjimą.

 1. Pripažinti: draugų tarp politinių jėgų mes neturime. Tiek dešinieji, tiek save laikantieji kairiaisiais – mus atakuoja ir atakuos.
  Ir tai yra gerai. Duokime atkirtį. Demaskuokime juos. Apnuoginkime jų tikruosius tikslus – turtėti ir gyventi daugumos žmonių sąskaita.
  Taip, tam šiandien reikia drąsos. Tvirtų stuburų. Ištikimybės savo vertybėms.
  Visa tai mes turime.
 2. Privalome garsiai pasakyti sau ir Lietuvos žmonėms – socialdemokratai nepardavinėja nei trąšų, nei stebuklingo vandens. Socialdemokratai nelošia kortomis iš Lietuvos žmonių gerovės. Ir niekada to nedarys.
 3. Koalicijos sudaromos ne prieš rinkimus. Koalicijos sudaromos po rinkimų. Ir kompromisai, be kurių sunku įsivaizduoti politikos realybę, įmanomi tik po rinkimų.
  Todėl nesiblaškome ir neflirtuojame su tais, kurie už mūsų nugarų rezga planus mus sumenkinti ar sunaikinti.
  Iki rinkimų turime kautis už kiekvieną žmogų, už kiekvieną balsą.
  Už kiekvieną kaimą, miestelį ir miestą.
 4. Drąsa. Štai, kas yra ir bus modernu. Būti modernia politine jėga reiškia būti greitais, ryžtingais, įžvalgiais ir spalvingais, bet pirmiausia – drąsiais.
  Drąsa yra tai, be ko politika neturi prasmės, o tikėtis pergalių – sunku.
  Be mūsų drąsos, susitelkimo net geriausi komunikacijos specialistai neužtikrins efektyvios ir efektingos komunikacijos. Komunikacijos, kuri mums gyvybiškai svarbi.

IV. INVESTICIJOS Į ŽMONES – GARANTIJŲ VISUMA

Laikas kalboms apie gerovės valstybę išseko. Būkime aktyviausi – skatinkime imtis esminių pokyčių. Neteisybė, vis dar nelygios galimybės, socialinė atskirtis, nesąžiningi darbo santykiai, nusikalstamas valdžios neveikimas bado akis.
Per menkos valstybės investicijos į švietimą ir lygias galimybes mokytis. Į sveikatos apsaugą, kuri būtų greita ir efektyvi visoms gyventojų grupėms, taip pat ir regionų gyventojams. Į socialines paslaugas (ir jų plėtrą), be kurių neįsivaizduojama moderni valstybė.
Tai – mūsų kovos laukas. Siekiame aukščiausių europietiškų standartų. O tai reiškia papildomas valstybės investicijas į žmones:

 1. Vaikų ir jaunimo garantijas. Kokybiškas ugdymas švietimas visiems, tinkamos gyvenimo sąlygos, lygios galimybės mokytis ir dirbti;
 2. Atlyginimus ir darbo santykius, pensijas ir socialinę paramą, užtikrinančius gyvenimą, kuris nežemina, leidžia įsigyti būtinųjų prekių ir paslaugų;
 3. Neįgaliųjų nediskriminavimo garantiją. Kiek dar gali tęstis situacija, kai nemaža dalis neįgaliųjų patiria skurdą, neturi galimybės dirbti ir gyventi jiems pritaikytoje aplinkoje?
 4. Socialinių paslaugų suteikimo garantiją. Poreikis milžiniškas ir jis tik didės, o pasiūla menka;
 5. Lygių galimybių ir žmogaus teisių garantiją.
  Teisingesnės, saugesnės valstybės kūrimas kiekvienam žmogui – vienas iš svarbiausių, gal net svarbiausias mūsų darbas.
  Ir šis darbas, šis išbandymas parodys, kas yra tikrieji kairieji, o kas tik apsimeta tokiais. Kas ir kieno interesus gina. Kas yra pažangu ir teisinga, o kas tempia, stabdo mus visus ir visą valstybę.
  Štai dėl ko turime būti susitelkę.”

Kandidato į LSDP pirmininkus Juozo Oleko manifestas
BIČIULĖS IR BIČIULIAI,

Siekdamas partijos pirmininko darbo, skelbiu sau ir jums tokį MANIFESTĄ: susitelkiame pergalėms 2023 metų savivaldybėse

Praūžė įtemptas politinių audrų ir rinkimų laikas. Mes visi kartu LSDP Taryboje įvertinome savo rezultatus ir įsivertinome savo pralaimėjimo priežastis. Jų buvo daug, jas įvardijome atvirai ir savikritiškai. Ir tai nebuvo diskusija vien apie lyderius ir galimą jų kaitą. Tai nebuvo ir diskusija vienų prieš kitus. Tai buvo diskusija už naujus požiūrius ir už mūsų telkimą bendrystei. Tai buvo aiškiai suvokiamas ir įsakmus vidinis daugumos mūsų bičiulių balsas ieškoti teigiamų sąlyčio taškų ir naujų bendradarbiavimo formų.

Mes esame viena komanda! Taip, visi mes partijos gretose esame skirtingi, turime skirtingas vizijas ir požiūrius. Bet socialinė demokratija tuo ir stipri, kad ji pateikia plačias programines gaires, įkvepiančias mus gebėjimui telktis, rasti kompromisus, nubrėžti aktyvių veiksmų strategijas visais programiniais ir vertybiniais klausimais. Mes turime savo istoriją, mes turime savo atliktus darbus Lietuvai, mes galime tuo didžiuotis. Ir mes į tai privalome atsiremti.

Pabrėšiu dar kartą – esame skirtingi, bet ESAMA vieno čia pat esančio tikslo – mobilizuoti visuose skyriuose jėgas, įtraukti visus partijos bičiulius į aktyvią veiklą, laimint kuo daugiau mandatų KIEKVIENOJE Lietuvos savivaldybėje artėjančių rinkimų akivaizdoje. Pabrėžiu – KIEKVIENOJE! Ir tai mus įkvepia ir drausmina.

Šiandieninė Lietuva jau stipriai pasikeitusi, darbas ir gyvenimas tampa mažiau nuspėjamais ir labiau atvirais naujiems iššūkiams. Visuomenė kur kas labiau daugiabriaunė, įvairiapusiškesnė ir individualistinė. Skaitmeninė revoliucija, socialinė žiniasklaida ir internetas daro ir darys didelį poveikį mūsų žmonių santykiams, mažindami jų solidarumo jausmą. Nėra nei vienos Lietuvos savivaldybės, kuri nebūtų skirtinga, kuri nereikalautų tik jos bendruomenei atliepiančios rinkiminės programos.

Todėl yra tik vienas atsakymas – šiandien buriame 60 LSDP savivaldybių komandų ir jų lyderių. Ir tam šiandien renkame ir centrinę LSDP KOMANDĄ IR JOS LYDERIUS. Tai nėra tik įprastiniai LSDP pirmininko rinkimai. Tai yra rinkiminių uždavinių komandoms ir lyderiams formavimas. Tai yra naujų idėjų ir pasiūlymų jiems metas.

Toks turi būti ir mūsų artėjantis suvažiavimas – darbingas, konstruktyvus, visus įtraukiantis. Mes į jį ateiname su labai stipriais mūsų merais, vicemerais, savivaldybių tarybų nariais, seniūnijų seniūnais ir Seimo nariais bei europarlamentarais. Mes ateiname su daugybe aktyvių suvažiavimo delegatų.

Mes privalome atverti kiekvienam aktyviam mūsų bičiuliui visas politinės veiklos duris. Ir aš tai noriu padaryti. Mums nereikia hierarchijos, mums nereikia vieno lyderio ar vienos žvaigždės partijos. Mums reikia komandinio bendradarbiavimo ir komandinės lyderystės. Todėl ir matau savo centrinę komandą, kurioje bus užtikrinta pusiausvyra tarp moterų ir vyrų, tarp jaunimo ir vyresniųjų, bet su aiškiu savivaldybinės ir strateginės patirties akcentu bei mokėjimu konsoliduoti 60 savivaldos komandų ir jų lyderių uždavinius.

Tai tos 60 savivaldos komandų kels uždavinius centrinei komandai. Tai mano komanda jų mintis konsoliduos į bendrus partijos veiksmų planus. Tai mano vadovaujama komanda turės organizuoti išvažiuojamuosius posėdžius visose savivaldybėse. Tai mano komandos atsakomybė užtikrinti sutartą finansinę paramą visiems LSDP skyriams. Pabrėžiu – visiems. Juk turime ir vėl tapti didžiausia tarybos narių visose savivaldybėse skaičiumi politine partija.

Džiaugiuosi, kad partijos pirmininko rinkimuose yra iškelti keli kandidatai. Tad bus ir naujų idėjų bei impulsų. Rinkimų rungtynėse atrasime daug įkvėpimo. Juk kviečiu balsuoti ne prieš vieną ar kitą, bet kviečiu balsuoti už vieną ar kitą mūsų bičiulę ar bičiulį ir už save jų tarpe. Kviečiu pasinaudoti tikra proga naujoms įžvalgoms ir idėjų konsolidavimui.

Mes negalime nematyti ir to, jog yra mus skiriančių dalykų, yra asmeninių ambicijų ir nuoskaudų, yra ir nepasitikėjimo ar ir noro matyti vienokį ar kitokį nedidelį revanšą vienų prieš kitus tiek skyrių rinkimuose, tiek ir LSDP komandos bei jos pirmininko rinkimuose. IR TAI SUPRANTAMA. Tačiau ir gamtoje veikia priešybių kova ir vienybė. Mano CREDO – veikla nukreipta mūsų visų vienijimui ir bendram TIKSLUI. Tuo tikiu, tai esu gyvenime išmėginęs, tuo esu ir save politinėje veikloje išbandęs.

LSDP gretose esu nuo 1989 metų, nuo jos atkūrimo, mačiau ir mūsų pakilimo, ir mūsų nuosmukio bangas. Mačiau atskilimų ir skilimų, mačiau ir apsijungimo ar įjungimo kitų į mūsų gretas procesą. Buvau visų tų procesų dalyvis. Tad mano patirtis leidžia man ir vėl imtis sunkaus uždavinio – sutelkti vėl mūsų jėgas, apjungti patirtį ir jaunystę, atverti politinės perspektyvos galimybes veikliems partijos nariams.

Komandiniame darbe, įsiklausyme, bičiulystėje ir bendrystėje, atviruose pokalbiuose ir aktyviuose praktiniuose veiksmuose grūdinama socialdemokratinė politinė praktika.

Socialdemokratija miršta ten, kur vietoj „mes“ ima vyrauti žodis „ aš“, kur atvirumas kito „tau“ užleidžia vietą egoistiniam „man“. Kairioji politika nedviprasmiškai stoja silpnesniųjų piliečių pusėn, iš savo darbo ir iš samdomo darbo pragyvenančio žmogaus pusėn.

Kairioji politika negalima be solidarių, aktyvių veiksmų, be tausojančią plėtrą skatinančios politikos, be lygybės ir teisingumo gynimo kasdieniame gyvenime.

Aš matau ir būtinybę kartų kaitai mūsų gretose. Ir tai būtina skatinti tiek artėjančių savivaldos rinkimų kontekste, tiek ir naujų Seimo rinkimų perspektyvoje. Todėl mano tikslas per ateinančius dvejus metus išugdyti naujus veidus ir perduoti estafetę jaunesniems mūsų lyderiams, bet greta einant ir patyrusiems mūsų bičiuliams. Ir tai yra ĮMANOMA, duodu žodį, MES veiksime – IŠVIEN.

TAD laikas MŪSŲ MANIFESTUI, laikas į pergales sugrįžti socialdemokratinei komandai.

Visada bičiuliškai ir solidariai su Jumis,
Juozas Olekas

Parašykite komentarą

Top