Jūs esate
Pagrindinis > Interviu > Kalbos premija – žurnalo „Gimtoji kalba“ vyr. redaktorei Ritai Urnėžiūtei

Kalbos premija – žurnalo „Gimtoji kalba“ vyr. redaktorei Ritai Urnėžiūtei

www.siandien.info, lrs.lt nuotr.
Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija jau 20-ąjį kartą skiria žodžio laisvės gynėjos, labdaros organizatorės Felicijos Bortkevičienės atminimą įamžinančią Kalbos premiją. Šiais metais ja pagerbiama ilgametė lituanistų profesinio žurnalo „Gimtoji kalba“ vyriausioji redaktorė, Lietuvių kalbos draugijos tarybos narė Rita Urnėžiūtė.
Seimo kanceliarijos nuotrauka (aut. Džoja Gunda Barysaitė).

Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos pirmininko dr. Pauliaus Saudargo teigimu, Kalbos premijos laureatų rinkimai įrodo, kad Lietuvos visuomenė turi valios ir supratimo pagerbti šiuos žmones, kuriems kalbos idealas ir ideali kalba yra vertybė, kurių pastangomis mūsų viešoji kalba dar gali būti pavyzdinga.

Šiais metais Kalbos premijai buvo nominuoti trys kandidatai. Be laureatės R. Urnėžiūtės Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija taip pat svarstė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kalbų ir edukacijos katedros dėstytojos Aidos Čižikaitės ir visuomenininko, literatūrologo mėgėjo ir rašytojo Felikso Paškevičiaus kandidatūras.

Kalbos premija tradiciškai bus įteikta Valdovų rūmuose vyksiančiame renginyje Kalbos vakaras gruodžio pradžioje.

Žodžio laisvės gynėjos, labdaros organizatorės Felicijos Bortkevičienės (1873–1945) atminimą įamžinanti Kalbos premija skiriama už reikšmingą, neatlygintinai atliekamą lituanistinę veiklą Lietuvos ir užsienio šalių piliečiams, organizacijoms ar institucijoms.

Rita Urnėžiūtė, rengdama „Gimtosios kalbos“ žurnalą, daugelį metų buria Lietuvos lingvistus kalbiniam visuomenės švietimui, rūpinasi kultūrinių įvykių, renginių, skirtų lietuvių kalbai ugdyti ir puoselėti, sklaida Lietuvoje. Straipsniuose R. Urnėžiūtė didžiausią dėmesį skiria lietuvių tarmėms ir jų paveldui, lietuvių kalbos kultūrai, stilistikai. Redaktorė rašo kritinius straipsnius, išryškinančius Lietuvoje publikuotos verstinės literatūros lietuvių kalbos vartojimo negeroves bei viešai dalijasi redaktoriaus darbo patirtimi ir taip ugdo kalbinį sąmoningumą.

R. Urnėžiūtė yra įsitraukusi į Valstybinės lietuvių kalbos komisijos veiklą – ji yra Vadovėlių vertinimo pakomisės narė, redaguoja įvairius leidinius. Prie taisyklingos kalbos, kalbos vartosenos aktualių klausimų sklaidos R. Urnėžiūtė prisideda aktyviai bendradarbiaudama su kalbų mokykla „Lingua Lituanica“, yra nuolatinė praktinių kursų lietuvių kalbos redaktoriams, kalbos tvarkytojams, žiniasklaidos, leidyklų darbuotojams ir kt. lektorė.

Felicijos Bortkevičienės kalbos premija yra skiriama už neatlygintiną reikšmingą lituanistinę veiklą. Šiuo aspektu Rita Urnėžiūtė yra vertinama už daug Lietuvos visuomenės dėmesio sulaukusių „Metų žodžio“ ir „Metų posakio“ rinkimų organizavimą.

Seimo kanceliarijos nuotrauka (aut. Džoja Gunda Barysaitė)

Pagrindinis šios neatlygintinos veiklos tikslas – visuomenės kalbinis švietimas, siekimas ugdyti ir puoselėti tautos kūrybiškumą, atliepiantį visuomeninio ir politinio gyvenimo realijas. Tokio pobūdžio metų leksikos rinkimais, vykstančiais ir kitose šalyse (Vokietijoje, D. Britanijoje, Lenkijoje, Latvijoje ir kt.), parodomas kalbos gyvumas ir žmonių gebėjimas taikliai įvardyti reikšmingas gyvenimo aktualijas.

Labai svarbu, kad R. Urnėžiūtė – Lietuvių kalbos draugijos (LKD) narė, nuo 2008 m. LKD valdybos sekretorė, dirbanti neatlygintinai. Ji padeda organizuoti LKD renginius, Lietuvių kalbos dienas, mokinių konkursus ir olimpiadas, kalbininko Petro Būtėno premijos komisijos darbą, draugijos leidinius, draugijos suvažiavimus ir jų kultūrinę programą.

Kita neatlygintina R. Urnėžiūtės veikla – darbai joniškiečių draugijoje „Sidabra“, kurios tikslas – palaikyti ryšius tarp kraštiečių, skatinti joniškiečius domėtis savo krašto istorija ir kultūra bei ją populiarinti Lietuvoje.

Kartu su kitais R. Urnėžiūtė leidžia ir redaguoja joniškiečių draugijos laikraštį „Sidabrėlė“, kasmetinį leidinį „Nauji gaspadoriai – švieži kalendoriai“. Pastarasis kelis kartus įvertintas Lauryno Ivinskio premija už geriausią lietuvišką kalendorių.


Parašykite komentarą

Top