Jūs esate
Pagrindinis > Interviu > Kauno rajono savivaldybė sieks išsaugoti Pakarklės mišką

Kauno rajono savivaldybė sieks išsaugoti Pakarklės mišką

www. siandien. info

Kauno r. savivaldybės nuotr.

Kauno rajono savivaldybė pranešė, kad sieks išsaugoti Pakarklės mišką. Siekdama išsaugoti vertingą Pakarklės mišką, Kauno rajono savivaldybė tęsia konsultacijas su Aplinkos ministerija ir ieško papildomų teisinių saugiklių. Meras Valerijus Makūnas informavo, kad tai bus padaryta Kauno rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano 2-ojo keitimo sprendiniuose.

Ketinimą labiau apsaugoti Pakarklės mišką sustiprino vietos bendruomenių atstovų merui
perduoti beveik 3 tūkst. parašų. Batniavos seniūnas Šarūnas Pikelis sakė, kad tokią gyventojų
reakciją sukėlė žvyro kasėjų veiksmai šiame unikaliame gamtos kampelyje: padaryti gręžiniai
byloja, kad verslininkai čia norėtų kasti žvyrą ir smėlį.

Pakarklės miškas nuo XX a. vidurio turėjo rekreacinio (IIB) miško statusą, tačiau 2017 metais
paskirtis buvo pakeista ir jis priskirtas ūkiniams miškams. Kauno rajono savivaldybė šių metų liepą
kreipėsi į Aplinkos ministeriją ir Valstybinių miškų urėdiją, siūlydama grąžinti Pakarklės miškui
rekreacinių miškų grupės statusą.

Aplinkos ministerija informavo, kad miško žemė gali būti naudojama naudingosioms
iškasenoms eksploatuoti, kai nėra galimybių šių iškasenų išgauti ne miško žemėje. LR miškų
įstatyme taip pat nustatyta, kad miško žemę paversti kitomis naudmenomis galima tik tada, jei tai
numatyta bendruosiuose planuose ar valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentuose.

Vadovaujantis šiomis nuostatomis, Pakarklės miško žemę paversti naudingųjų iškasenų
eksploatavimo teritorijoms formuoti būtų negalima iki tada, kai atitinkamo tipo naudingųjų
iškasenų nebebus galimybės eksploatuoti ne miško žemėje visoje Kauno rajono savivaldybės
teritorijoje arba kai baigiamas eksploatuoti pradėtas naudoti telkinys ar jo dalis dėl kurių yra
išduotas leidimas naudoti naudingąsias iškasenas.

Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos skyriaus vedėjas Mindaugas Kruopis patikino, kad
tokią nuostatą bus siūloma įtvirtinti Bendrojo plano 2-ojo keitimo sprendiniuose. Šio dokumento
viešinimo procedūros turėtų vykti jau šių metų spalio mėnesį. Vis dėlto M. Kruopis pabrėžė, kad
tvirčiausią teisinę apsaugą Pakarklės miškui galėtų užtikrinti šio miško priskyrimas IIB miškų
grupei.

Aplinkos ministerija vykdo LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pavedimą, kuriame
siūloma supaprastinti miškų priskyrimo IIB grupei keliamus reikalavimus. Atlikus derinimo ir
viešinimo procedūras, Miškų priskyrimo miškų grupėms normatyvų keitimo projektas bus
teikiamas Vyriausybei.

Batniavos ir Vilkijos apylinkių seniūnijose besidriekiantį Pakarklės mišką vagoja Nemuno
intakai: Tamsė, Palaidžiupis, Karklė , Upesnis, Medinka, Tebeškupis, Prakupis, Pilies ir Piliakalnio
upeliai. Vietos unikalumą patvirtina Paštuvos botaninis ir Karklės ichtiologinis draustiniai.
Kauno rajono savivaldybė 2021 m. balandžio 20 d. jau yra nepritarusi planams plėtoti ūkinę
veiklą į Pakarklės miško teritoriją patenkančiose teritorijose.

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba 2022 m. patikslino Kriemalos senovės gyvenvietės ir kapinyno, Brūžės senovės gyvenvietės ir dvarvietės, Jaučakių holokausto aukų vietos, Žvirgždės dvarvietės, Antalkių kapinyno teritorijų ribas ir naujai apibrėžė apsaugos nuo fizinio poveikio zonas.

Gintauto Kniukštos nuotrauka.

Parašykite komentarą

Top