Jūs esate
Pagrindinis > Interviu > Laikraštis ŠIANDIEN. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo lopšys – per 30 metų užaugintos žinios bei stipri partnerystė su žemdirbiais

Laikraštis ŠIANDIEN. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo lopšys – per 30 metų užaugintos žinios bei stipri partnerystė su žemdirbiais

www.siandien.info; parengta pagal laikraštį ŠIANDIEN

Šių metų  birželio 1 d. VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba švenčia savo veiklos 30-metį. Per šį laikotarpį išaugo ne tik kelios ūkininkų kartos, bet tuo pačiu ir didelis būrys kompetentingų žemės ūkio srities konsultantų bei specialistų.

Per visus šiuos metus sukurtas konsultavimo biurų tinklas, apimantis praktiškai visus Lietuvos rajonus bei savivaldybes, suburta daugiau nei 400 darbuotojų komanda, konsultuojanti žemdirbius finansinės apskaitos, verslo ekonomikos, augalininkystės, miškininkystės ir geodezijos, gyvulininkystės, darbų saugos ir priešgaisrinės saugos klausimais, organizuojami kontaktiniai ir nuotoliniai mokymai.

ŠIANDIEN kalbina Konsultavimo tarnybos direktorių Saulių Cironką – apžvelgsime kuo šiomis dienomis gyvena šiuolaikiniai žemdirbiai bei žemės ūkio konsultantai.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktorius Saulius Cironka. LŽŪKT nuotrauka.0000000000000000000000000000

Pasižiūrėkime retrospektyviai, kaip Konsultavimo tarnyba keitėsi per tuos 30 metų?

1993 m. birželio 1 d. startavome su 6 darbuotojų komanda. Mokėmės, sėmėmės patirties iš užsienio žemės ūkio konsultavimo tarnybų – Danijos, Airijos, Anglijos, Suomijos, Lenkijos ir kitų. Augome, stiprėjome, sukūrėme konsultavimo biurų tinklą ir užsiėmėme tuomet pagrindine veikla žemdirbių mokymu bei konsultavimu – žemės ūkio technologijų, buhalterinės apskaitos, verslumo klausimais.

Kaip mes pasikeitėme? Pradėjome nuo žemdirbių švietimo, o dabar turime net 8 skirtingas paslaugų grupes, apjungiančias daugiau nei 50 ūkininkams svarbių paslaugų. Nuo 6 darbuotojų – išaugome iki daugiau nei 400 profesionalų komandos.

Nuo mažo kabineto Akademijos miestelyje (Kėdainių r.) iki 44 rajonų konsultavimo biurų tinklo. Nuo SAPARD paramos laikų ūkininkams esame parengę daugiau nei 20 tūkst. sėkmingų verslo planų, kurie atnešė didžiulius technologinius pokyčius ūkiuose. Džiaugiamės, kad kasmet pasirašome sutartis su beveik 7 tūkst. finansinės apskaitos klientų.

Vienintelis dalykas, kas nepasikeitė – siekis būti kasdieniu ūkininkų partneriu, gebančiu savo žiniomis ir kompetencijomis, konsultavimo paslaugomis padėti klientams kurti ir „auginti“ jų ūkius.

Kokios paslaugos ūkininkams aktualiausios pastaruoju metu? Kaip keičiasi ūkininkų poreikiai?

Per pastaruosius metus ūkininko paveikslas itin pasikeitė. Dabartinis ūkininkas – verslininkas, ieškantis būdų kaip su mažiau padaryti daugiau. Dinamiškas, nuolat tobulėjantis – besidomintis žemės ūkio technologinėmis inovacijomis, taikantis jas savo veikloje. Tad nenuostabu, kad kartu su augančiais klientais, turi augti ir organizacija bei tobulėti, keistis esamos paslaugos ir kuriamos naujos.

Džiaugiamės, kad pastaraisiais metais ūkininkai itin daug dėmesio skiria dirvožemio būklės gerinimui – periodiškai tiria dirvožemį, pagal tyrimų duomenis atsakingiau ir efektyviau vykdo tręšimą. Šiame technologiniame procese dalyvaujame ir mes. Šiuo metu, kai trąšų kainos  itin aukštos – efektyvus tręšimas – vienas iš būdų sutaupyti.

Siekdami klientams suteikti inovatyviausias dirvožemio tyrimų paslaugas Lietuvos rinkoje, bendradarbiaujame su viena garsiausių pasaulyje laboratorijų – Eurofins Agro, dalį dirvožemio tyrimų Konsultavimo tarnybos laboratorijoje atliekame naudodami pažangiausią metodiką – artimaisiais infraraudonaisiais spektro spinduliais (NIRS).

Atliekami detalesni dirvožemio tyrimai ir jau dabar klientams pateikiami šie duomenys: pH, humusas, judrusis kalis, dirvožemyje sukauptos organinės anglies kiekis. Ateityje analizuosime kokie dar duomenis  /analitės būtų naudingi ūkininkui iš gaunamos NIRS paketo tyrimų ataskaitos, pvz.: bendras organinių medžiagų kiekis dirvožemyje, granuliometrinė sudėtis; karbonatai, mikrobiologinis dirvožemio aktyvumas (gyvybė dirvožemyje) ir pan.

Mobili gyvulininkystės laboratorija – vienas labiausiai pasiteisinusių prieš kelerius metus padarytų sprendimų. Pieninių bei mėsinių gyvulininkystės ūkių savininkai labai džiaugiasi, kad kompleksiškai savo ūkyje gauna vertingas kompetentingų specialistų paslaugas – nuo gyvulių sveikatingumo, ūkyje paruoštų pašarų tyrimų iki gyvulių šėrimo racionų sudarymo.

Jau daugelį metų didelio populiarumo sulaukia verslo planų, paraiškų pildymo paslauga investicinei paramai ūkių plėtrai gauti. Šias paslaugas renkasi žemdirbiai, kurie siekia ilgalaikio ūkio tvarumo, nes Konsultavimo tarnybos specialistai ne tik padeda parengti paraišką ar verslo planą, bet ir padeda jį įgyvendinti, atsiskaityti kontroliuojančioms institucijoms, bet ir padeda įgyvendinti ilgalaikę įsipareigojimų ir rodiklių stebėseną, jų pasiekimą.

Pastaruoju metu keičiasi klientų požiūris į ūkio finansinės apskaitos paslaugą, ji įgauną naują „veidą“. Jei anksčiau vyravo požiūris, kad finansinė apskaita reikalinga „tik mokesčiams“ apskaičiuoti, tai šiuo metu atrandama ir kita paskaitos pridėtinė vertė, ja remiantis žemdirbiai planuoja savo investicijas, atlieka produkcijos savikainos analizes, prognozuoja finansinius srautus.

Prie šio pokyčio prisitaikė ir Konsultavimo tarnyba, todėl su ūkio metinius buhalteriniu balansu klientui pateikiame ir jo ūkio finansinių rodiklių analizę. Paslauga automatizuojama, diegiami dirbtinio intelekto moduliai, integruojama su kitomis informacinėmis sistemomis.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktorius Saulius Cironka. LŽŪKT nuotrauka.

Žiūrint į ateitį manome, kad didėja aktualumas paslaugų, kurios leis suprasti ir įgyvendinti BŽŪP pokyčius, susijusius su klimato kaitos švelninimo reikalavimais, būsimais įsipareigojimais tiesioginių išmokų gavimui, galimybe dalyvauti įvairiose paramos schemose.

Kokiomis nuotaikomis Konsultavimo tarnyba pasitinka veiklos 30-metį?

Nuotaikos šventiškos, verčiančios įsivertinti kartu su klientais ir darbuotojais nueitą ilgą kelią. Šiame gražiame skaičiuje telpa – klientų pasitikėjimas, kuris jau keliauja iš kartos į kartą, taip pat daug darbo valandų, kurios ištirpo kuriant bei teikiant aktualias ir itin reikalingas paslaugas ūkininkams.

Šiuo metus nusprendėme skirti bendradarbiavimo su klientais stiprinimui – mūsų siekis – būti dar arčiau klientų – girdėti, matyti, padėti ir žinoma, padėkoti.

Parašykite komentarą

Top