Jūs esate
Pagrindinis > Redaktorius rekomenduoja > Medžioklė su varovais Aplinkos ministerijoje

Medžioklė su varovais Aplinkos ministerijoje

Karolis Trečiokas

Laikraštis ,,ŠIANDIEN“, 2017 m. gegužė

Kanclerio ir departamento direktoriaus draugystė peržengė ribas. Artimiausiu metu gali kilti medžiotojų korupcijos skandalas Aplinkos ministerijoje, kai bus išsiaiškinta, kaip į darbą priimami ministerijos vadovams lojalūs asmenys.
Departamento vadovas D. Dudutis ir ministerijos kancleris R. Klovas medžioja viename medžiotojų būrelyje, bet tai nesutrukdė D. Dudučiui tapti Departamento direktoriumi.

Tyrimo duomenys rodo, kad 2016 m. spalio 14 d. buvo sudaryta konkurso komisija AMGAMD direktoriaus pareigoms užimti, kurios pirmininku paskirtas R.Klovas. Tą pačią dieną bei spalio 15 d. R.Klovas ir D.Dudutis (iš viso trise) dalyvavo pastarojo suorganizuotoje medžioklėje Jurbarko rajone.
Aplinkos ministras Kęstutis Navickas gali prarasti politinį pasitikėjimą dėl ministerijos pareigūnų medžioklių kartu su medienos perdirbėjais. lvzs.lt nuotr.

Aplinkos ministerijoje buvo surengtas konkursas Gamtos apsaugos ir miškų departamento direktoriaus pareigoms užimti. Šio konkurso komisijai pirmininkavo ministerijos kancleris Robertas Klovas, o konkursą laimėjo Donatas Dudutis.

Seimo Antikorupcijos komisija nusprendė prašyti Specialiųjų tyrimų tarnybos atlikti galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių medžioklę, antikorupcinį vertinimą.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Aplinkos ministerijos kanclerio Roberto Klovo elgesio.

Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo, nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o šiam kilus – nusišalinti.

,,Dalyvavimas šiame profesiniu principu suformuotame klube, kuriam priklauso ir asmenys, užsiimantys medienos verslu, gali sudaryti sąlygas korupcijai ir pareigūnų piktnaudžiavimui.”
Seimo Antikorupcijos komisija

Seimo Antikorupcijos komisija teigia, kad jie abu dalyvavo medžiotojų klubo „Girios“ veikloje, todėl aiškinamasi, ar nebuvo nusižengta reikalavimui nusišalinti nuo interesų konfliktą galimai keliančios situacijos. Ministerijos kancleris R. Klovas savo privačių interesų deklaracijoje įstatymo nustatytais terminais nebuvo pateikęs duomenų apie narystę medžiotojų klube „Girios“.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija savo iniciatyva šiuo metu pradėjo tyrimą dėl Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento direktoriaus Donato Dudučio elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo, nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

VTEK rėmėsi informacija, jog D. Dudutis savo privačių interesų deklaracijoje įstatymo nustatytais terminais nebuvo pateikęs duomenų apie narystę medžiotojų klubo „Girios“ veikloje.

Pareigūnai medžioja kartu su medienos perdirbėjais

Gamtos apsaugos ir miškų departamento vadovas Donatas Dudutis anksčiau ne kartą teigė, kad Generalinė miškų urėdija bus panaikinta.

Seimo Antikorupcijos komisijos narės  Agnės Bilotaitės komentaras:
,,Aišku viena – dabartinė komercinių medžioklių organizavimo tvarka turi spragų, o jomis gana plačiai naudojamasi siekiant ne visada kilnių tikslų.
Faktai, jog po bendrų medžioklių kažkam „nuskilo“ aukštas postas ministerijoje, labai iškalbingi.
Kiek man žinoma, Specialiųjų tyrimų tarnyba ėmėsi galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių medžioklę, antikorupcinio vertinimo, VTEK pradėjo tyrimą dėl Aplinkos ministerijos kanclerio Roberto Klovo elgesio, aiškinasi, ar nebuvo pažeistas Viešųjų ir privačių interesų valstybės tarnyboje derinimo įstatymas. Šios institucijos atliks savo darbą ir, tikiuosi, atsakys į visus nerimą keliančius klausimus“.

Antikorupcijos komisija siekia išaiškinti, ar galiojanti medžioklių organizavimo tvarka nesudaro galimybių viešojo ir privataus sektoriaus atstovams neskaidriai tartis dėl įvairių sprendimų, įtakos ir tolimesnio poveikio.

Išklausę informaciją apie Aplinkos ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų vadovų dalyvavimą medžiotojų klube „Girios“, Komisijos nariai išsakė nuomonę, kad dalyvavimas šiame profesiniu principu suformuotame klube, kuriam priklauso ir asmenys, užsiimantys medienos verslu, gali sudaryti sąlygas korupcijai ir pareigūnų piktnaudžiavimui.

Užtat D. Dudutis tapo uolus miškų urėdijų kritikas, kuris pabrėžė, kad siekia išsklaidyti pastaruoju metu, jo nuomone, viešojoje erdvėje pasirodančią dezinformaciją, nepagrįstus nuogąstavimus dėl gresiančių didelių atleidimų iš darbo bei nori paneigti įvairius gandus.

Beje, ir R. Klovas ir D. Dudutis dabar demonstruoja itin didelį lojalumą ministro K. Navicko numatomoms valstybinių miškų valdymo reformoms, o jas kol kas gina didelis Aplinkos ministerijos valdininkų desantas.

Pasak D. Dudučio, naujoje valstybės įmonėje liks dirbti visi kvalifikuoti miškininkai: girininkai, eiguliai, medelynų specialistai. Finansinė grąža valstybei po pertvarkos, jo teigimu, bus maždaug ketvirtadaliu didesnė.

Užmojis neblogas, tačiau kodėl viešumo ir skaidrumo griebtasi tik tada, kai aistros dėl miškų valdymo pertvarkos jau ėmė lietis per kraštus?

Anot kai kurių Seimo narių, įtikti ministrui bet kokia kaina, ko gero, ne pats blogiausias valdininkų pasirinkimas. Tik, ar ilgai ministras Kęstutis Navickas dangstys valdininkų savivalę? Kol praras politinį pasitikėjimą?

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) pranešimas: 2017 m. liepa

Aplinkos ministerijos kancleris Robertas Klovas pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Aplinkos ministerijos kancleris Robertas Klovas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus.

Spalio 16 d. D.Dudutis medžiotojų klubo „Girios“ prezidentui pateikė prašymą dėl pasitraukimo iš šios asociacijos valdybos ir dėl narystės stabdymo nuo spalio 26 d. Po dviejų savaičių, spalio 27 d., vyko konkursas AMGAMD direktoriaus pareigoms užimti. Konkurso komisijai pirmininkavo R.Klovas. Konkursą laimėjo D.Dudutis. 

Jis nustatyta tvarka ir terminais nedeklaravo ryšių su asociacija – medžiotojų klubu „Girios“ (6 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 7 straipsnio 1 dalis).

Jis taip pat nenusišalino nuo klausimų, susijusių su D.Dudučiu, kai dalyvavo pretendentų į pareigas ministerijoje atrankos komisijos veikloje (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

VTEK siūlo aplinkos ministrui įvertinti galimybę panaikinti pernai spalio 27 d. vykusio konkurso į Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento (AMGAMD) direktoriaus pareigas rezultatus bei Aplinkos ministerijos kanclerio įsakymą dėl Donato Dudučio priėmimo į šias pareigas, kadangi paminėtieji teisės aktai priimti pažeidžiant Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus.

Tyrimą VTEK atliko Seimo Antikorupcijos komisijos bei Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pranešimų pagrindu.

Tyrimo metu surinktų aplinkybių visuma patvirtina abejones dėl R.Klovo sprendimų nešališkumo Aplinkos ministerijoje svarstant klausimus, tiesiogiai susijusius su D.Dudučiu.

Tyrimo duomenys rodo, kad 2016 m. spalio 14 d. buvo sudaryta konkurso komisija AMGAMD direktoriaus pareigoms užimti, kurios pirmininku paskirtas R.Klovas. Tą pačią dieną bei spalio 15 d. R.Klovas ir D.Dudutis (iš viso trise) dalyvavo pastarojo suorganizuotoje medžioklėje Jurbarko rajone.

VTEK siūlo aplinkos ministrui įvertinti galimybę panaikinti pernai spalio 27 d. vykusio konkurso į Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento (AMGAMD) direktoriaus pareigas rezultatus bei Aplinkos ministerijos kanclerio įsakymą dėl Donato Dudučio priėmimo į šias pareigas, kadangi paminėtieji teisės aktai priimti pažeidžiant Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus.

Spalio 16 d. D.Dudutis medžiotojų klubo „Girios“ prezidentui pateikė prašymą dėl pasitraukimo iš šios asociacijos valdybos ir dėl narystės stabdymo nuo spalio 26 d. Po dviejų savaičių, spalio 27 d., vyko konkursas AMGAMD direktoriaus pareigoms užimti. Konkurso komisijai pirmininkavo R.Klovas. Konkursą laimėjo D.Dudutis.

Po dar dviejų savaičių, lapkričio 12 d., jiedu medžiojo Jurbarko rajone D.Dudučio suorganizuotoje medžioklėje (iš viso dalyvavo 22 medžiotojai).

Praėjus dar savaitei, lapkričio 21 d., R.Klovas pasirašė įsakymą, kuriuo D.Dudutis nuo 2016 m. gruodžio 1 d. buvo priimtas į AMGAMD direktoriaus pareigas. Gruodžio 3 d. jiedu vėl kartu medžiojo Širvintų rajone (iš viso dalyvavo 22 medžiotojai). VTEK tyrimo duomenys rodo 2016-2017 m. juos kartu medžiojus ir dar keturiose medžioklėse.

Pabrėžtina, kad nusišalinimas yra kiekvieno valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens asmeninė pareiga, kuri turi būti išreikšta aktyviais ir aiškiais veiksmais. Todėl atrankos komisijos posėdyje R.Klovas turėjo informuoti kitus dalyvaujančius asmenis apie jam kylantį interesų konfliktą ir posėdyje turėjo būti išspręstas klausimas, ar yra pakankamas pagrindas R.Klovo nusišalinimui.

Šio klausimo svarstymas turėjo būti užfiksuotas konkurso posėdžio protokole. Tačiau nei jame, nei posėdžio garso įraše nėra užfiksuota, kad Aplinkos ministerijos kancleris komisijos nariams būtų teikęs nusišalinimą nuo dalyvavimo posėdyje. Taip pat konkurso vertinimo lentelėje yra užfiksuotas įvertinimas, kurį R.Klovas skyrė pretendentui D.Dudučiui. Atsižvelgiant į visas aplinkybes, konstatuotina, kad R.Klovas neįvykdė įstatyme nustatytos pareigos vengti interesų konflikto, o šiam iškilus – nusišalinti.

R.Klovas medžiotojų klube „Girios“ nario teisėmis dalyvauja nuo 2001-ųjų, D.Dudutis – nuo 1997-ųjų. Privačių interesų deklaracijas R.Klovas yra teikęs 2012 m., 2013 m. ir 2016 m. liepos 2 d., tačiau duomenis apie ryšius su šia asociacija nurodė tik šių metų kovo mėnesį.

Einant pareigas valstybinėje tarnyboje, asmens narystė asociacijoje suvokiama kaip privataus intereso buvimas. Privatus interesas apima ir kitokio pobūdžio, nebūtinai materialinį, suinteresuotumą. Jis gali būti ir nematerialus, bet nukreiptas į konkretaus asmens naudos sukūrimą ateityje.

Aplinkos ministerijos tarnautojas Donatas Dudutis pažeidė įstatymą

R.Klovas medžiotojų klube „Girios“ nario teisėmis dalyvauja nuo 2001-ųjų, D.Dudutis – nuo 1997-ųjų. Privačių interesų deklaracijas R.Klovas yra teikęs 2012 m., 2013 m. ir 2016 m. liepos 2 d., tačiau duomenis apie ryšius su šia asociacija nurodė tik šių metų kovo mėnesį.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento direktorius Donatas Dudutis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (3 straipsnio 2 dalis, 4 straipsnio 1 dalies, 5 straipsnio 2 dalis).

Tyrimo metu nustatyta, kad nors D.Dudutis vykdė pareigą teikti privačių interesų deklaraciją kaip valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, tačiau neįvykdė šios pareigos kaip pretenduojantis į valstybinę tarnybą asmuo. Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas įpareigoja pretenduojančius dirbti valstybinėje tarnyboje asmenis teikti privačių interesų deklaraciją iki jų išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos.

VTEK pabrėžia, kad konkurso į valstybinę tarnybą tikslas – atrinkti tinkamiausią asmenį, o konkursas įmanomas tik disponuojant objektyvia informacija. Būtina žinoti pretendento ryšius su juridiniais ir fiziniais asmenimis bei kitus duomenis tam, kad būtų galima išvengti interesų konflikto situacijų. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) yra akcentavusi, kad privačių interesų deklaravimas – viena iš efektyviausių interesų konfliktų prevencijos priemonių.

Matant privačių interesų deklaracijos duomenis, galima iš anksto imtis konkrečių priemonių interesų konfliktui suvaldyti.

Deklaravimas yra kontrolės mechanizmas ir pačiam asmeniui, kuris deklaracijoje susistemina duomenis apie savo privačius interesus, juos įsimindamas ir žinodamas, kas gali kelti interesų konfliktą.

VTEK informacija

P.S. Aplinkos ministerijos kancleris, duodamas interviu po VTEK sprendimo, pažymėjo, kad trauksis iš užimamų pareigų, tačiau tik rugsėjo pradžioje, nes, girdi, privatus verslas, kur jis žada įsidarbinti, vasarą atostogauja.

Klausimas aplinkos ministrui K. Navickui: nuo kada valstybės tarnautojas, pažeidęs Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus, pats nusprendžia nuo kada jam palikti valstybės tarnybą?

Parašykite komentarą

Top