Jūs esate
Pagrindinis > Pradžia > Naikinamas Šiaulių universitetas

Naikinamas Šiaulių universitetas


www.siandien.info, lrs.lt

Seimas po pateikimo pritarė nutarimo projektui, kuriuo siūloma nuo liepos 1 d. reorganizuoti Šiaulių universitetą prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu.

Parlamentarams pristatytu projektu siūloma patvirtinti Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu sąlygų aprašą; pritarti Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu planui.

„Šis jungimas pirmas, atsižvelgiant į visas aplinkybes, ką pasakė ir Konstitucinis Teismas, kad Vyriausybė mato efektyvumą tada, kuomet pačios akademinės bendruomenės aktyviai įsitraukia į projektavimą, gerai supranta argumentus, mato perspektyvą, priima atitinkamus sprendimus. Šis atvejis yra būtent toks“, – sakė švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

Nutarimu numatoma, kad reorganizuojamo Šiaulių universiteto rektorius užtikrintų, kad visi veiksmai, susiję su Šiaulių universiteto išregistravimu iš Juridinių asmenų registro, būtų atlikti iki 2020 m. gruodžio 31 d.

„Vilniaus universiteto statuto nustatyta tvarka reorganizuoto Šiaulių universiteto veiklos tęstinumas bus užtikrinamas kamieninio akademinio padalinio, kaip Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos veiklos sąlygomis. Tai yra padalinys turės akademinį ir ūkinį savarankiškumą, kaip ir kiti Vilniaus universiteto kamieniniai padaliniai. Akademijos veiklos perspektyvos aptartos rektorių pasirašytame susitarime dėl Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos raidos plano 2021–2025 metams“, – sakė švietimo, mokslo ir sporto ministras.

Teikiamu teisės aktu Vyriausybei siūloma, rengiant valstybės ir savivaldybių biudžetų 2021–2025 metų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymų projektus ir skirstant Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšas, atsižvelgti į Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu plane numatytą finansavimo poreikį ir valstybės finansines galimybes.

Numatoma, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. galios netektų Seimo 2010 m. gruodžio 21 d. nutarimas Nr. XI-1241 „Dėl Šiaulių universiteto statuto patvirtinimo“ (su visais pakeitimais ir papildymais).

Projektui po pateikimo pritarta bendru sutarimu. Pagrindiniu šio klausimo svarstyme paskirtas Švietimo ir mokslo komitetas. Projektą Seimo posėdyje numatoma svarstyti birželio 23 d.

Parašykite komentarą

Top