Jūs esate
Pagrindinis > Pradžia > Naujas ŠIANDIEN numeris: „Tradicinės vertybės yra tvirtas ir esminis tautos pagrindas”

Naujas ŠIANDIEN numeris: „Tradicinės vertybės yra tvirtas ir esminis tautos pagrindas”

www.siandien.info

Rytoj, šeštadienį, išeina naujas ŠIANDIEN numeris.

„Tradicinės vertybės yra tvirtas ir esminis tautos pagrindas, dėl ko mes gyvename, dėl ko dirbame, dėl ko ėjome į Baltijos kelią, dėl ko prieglobsčio ieškoti teko miškuose, dėl ko kovoja milijonai ukrainiečių, dėl ko sugrįžome iš Sibiro, galu gale – dėl ko esame čia.

Kai sakoma, kad Lietuvoje jaučiamas stiprus vertybinis susipriešinimas ir kas galėtų padėti mūsų visuomenei labiau tarpusavyje susikalbėt, pirmiausia reikia susitarti dėl vertybinės sampratos.

Per trisdešimt pastarųjų metų, pasaulis didžiuliu tempu keitėsi. Ar įmanoma rasti ryšį tarp dabarties situacijos ir idėjų, kurios skatino veikti Atgimimo metais?

Kad šiandien susirinkome ginti amžinųjų vertybių ir yra tai, kas jungė mus tada ir tebejungia dabar. Deja, turime ir tai, apie ką prieš trisdešimt metų niekas net nepagalvojo.

Jeigu dėl tradicinių vertybių: gerumo, nuoširdumo ir teisingumo, atjautos, rūpesčio kitais, nuolankumo, atsakomybės, pagarbos ir pareigingumo geros valios žmonėms nekyla jokių abejonių, tai pseudo modernizmu prisidengiančių puoselėtojų brukamos ideologijos, paremtos egoizmu, tyčiojimusi iš prigimtinių dalykų, tiesiogiai nukreiptų prieš tradicines vertybes, galiausiai kėsinimąsi į visos Kūrinijos tvarumą, niekaip negalėčiau laikyti vertybėmis.

Pasinaudodami visuomenės dezinformavimo priemonėmis, jie bruka priešiška tradicinėms vertybėms ideologiją, kuri ir yra susipriešinimo pagrindas.

Priežasčių, kodėl tai daroma yra nemažai, bet bene svarbiausia laikyčiau, kad už viso to nugaros stovi naudos gavėjai, kurie pelnosi iš patiklių, dažnai nesusipratusių, žmonių.

Deja, mūsų valdžia, vietoje to, kad gintų tradicinėmis vertybėmis grįstą gyvenseną, elgiasi atvirkščiai, siūlydama įteisinti iš kažin kur dirbtinai importuotus surogatus.

Labai tiksliai tokią politiką įvardijo rašytojas Kazys Saja, sakydamas, kad „Lietuva jungdamasi prie Vakarų civilizacijos, pirmiausia prisijungė prie kanalizacijos“.

Šiandien minime dvi svarbias sukaktis atkurtosios Lietuvos gyvenime. 35 metai nuo Sąjūdį ir Atgimimą pradėjusio mitingo prie A. Mickevičiaus paminklo ir 30 metų kai gyvename pagal pagrindinį Tautos įstatymą – Konstituciją.

Abu įvykiai yra vienodai svarbūs, brangūs ir neatskiriami. Be tuometinio mitingo, sunku įsivaizduoti ir Konstitucijos atsiradimą.

Tai kas gi pasidarė, kad dėl to, kas tuomet buvo aišku, suprantama, kas buvo mūsų jausmais ir gyvastimi, vėl reikia ginti čia, Katedros aikštėje, apsuptiems mūsų valstybės tvarkos saugotojų.

Nuo ko esame saugomi?“

ŠIANDIEN prenumerata 2023 metams – visuose Lietuvos paštuose, internetu www.prenumeruok.lt; www.prenumeruoti.lt; www.siandien.info.

Parašykite komentarą

Top