Jūs esate
Pagrindinis > Pradžia > NŽT stiprins žemės naudojimo valstybinę kontrolę – apleistos žemės plotų patikrą

NŽT stiprins žemės naudojimo valstybinę kontrolę – apleistos žemės plotų patikrą


Žemės naudojimo valstybinės kontrolės tikslas – užtikrinti, kad valdant ir naudojant žemę būtų laikomasi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo ir kitų įstatymų, reglamentuojančių žemės naudojimo priežiūrą, reikalavimų.

Šiais metais Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) planuoja atlikti 12 tūkst. žemės naudojimo valstybinės kontrolės patikrinimų.

Numatyta, kad daugiau kaip 60 proc. patikrinimų bus planiniai, likę – neplaniniai: pagal gautus skundus, prašymus arba pakartotiniai patikrinimai, siekiant įsitikinti, ar prieš tai nustatyti pažeidimai yra pašalinti.

Šiais metais vykdant žemės naudojimo valstybinę kontrolę bus sistemingai tikrinami apleistos žemės plotai, taip pat stebima, ar žemė naudojama pagal paskirtį, ypač tokiuose rajonuose, kuriuose nustatyta daugiausia žemės naudojimo pažeidimų, pvz., Vilniaus mieste, Klaipėdos rajone.

Remiantis NŽT patvirtintu žemės tvarkymo darbų planu, vykdant valstybinę žemės naudojimo kontrolę 2019 metais bus siekiama: sustiprinti žemės naudojimo valstybinę kontrolę tose teritorijose, kur daugiausia nustatyta apleistos žemės (valstybinės ir privačios) plotų; sustiprinti žemės naudojimo valstybinę kontrolę dėl kitos paskirties išnuomotų valstybinės žemės sklypų naudojimo bei kontrolę dėl savivaldybėms perduotos neatlygintinai naudotis panaudos teise valdomos žemės naudojimo.

Ypač didelis dėmesys bus kreipiamas ir į valstybės sienos apsaugos zonos teritorijose esančių žemės sklypų naudojimą.

„Išnagrinėjus 2018 metų žemės naudojimo valstybinės kontrolės duomenis, matyti, kad daugiausia pažeidimų nustatoma, kai žemės sklypai yra apleisti, netvarkomi ir nedirbami. Vis dėlto dar nemaža dalis žemės savininkų ir naudotojų netinkamai prižiūri bei naudoja turimą žemę.

Norėčiau atkreipti dėmesį, kad pernai atliktų žemės naudojimo valstybinės kontrolės patikrinimų skaičius viršijo numatytą skaičių, tai sudaro 105,79 proc. NŽT žemės tvarkymo darbų plane numatytų patikrinimų“, – pabrėžė NŽT direktorius Laimonas Čiakas.

Kas dieną NŽT teritorinių skyrių specialistai nustato maždaug 13 žemės naudojimo pažeidimų. Nemažą skaičių patikrų sudaro ir neplaninės patikros, kurios atliekamos atsižvelgiant į piliečių skundus ar kitus pranešimus apie galimus pažeidimus.

„Vykdydama valstybinę žemės naudojimo kontrolės funkciją, NŽT kryptingai šviečia visuomenę ir teikia konsultacijas, kaip tinkamai naudoti žemę. Džiaugiamės augančiu žmonių pilietiškumu, – matome, kad žmonės, prieš vykdydami veiklas savo žemės sklypuose, vis dažniau konsultuojasi su mūsų specialistais, o pastebėję galimus naudojimo pažeidimus, mums apie juos praneša“, – sako NŽT direktorius.

Tačiau NŽT norėtų ir priminti, kad pažeidėjams geranoriškai nesusitvarkius žemės sklypo, kuriame nustatyti pažeidimai, bus taikomos pakartotinės didesnės baudos ir teismine tvarka arba Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos privalomaisiais nurodymais siekiama, kad pažeidimai būtų pašalinti ir žemės sklypas sutvarkytas.

siandien.info

Parašykite komentarą

Top