Jūs esate
Pagrindinis > Politika > Orkestras pasikeitė, dainelės liko tos pačios

Orkestras pasikeitė, dainelės liko tos pačios

Audrius Jurgelevičius, Lietuvos švietimo profesinė sąjunga

Neretai tenka girdėti, kad 2016 m. Seimo rinkimuose laimėjusi Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga į LR Vyriausybę atvedė „profesionalus“, tačiau bendravimo kultūra plėtojant socialinį dialogą niekuo nesiskiria nuo prieš tai buvusių vyriausybių.

Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė.

Visi su Lietuvos švietimo sistema susiję klausimai sprendžiami už uždarų durų, dažniausiai vasarą, kai dauguma pedagogų atostogauja, apskritai net nebandoma slėpti, kad švietimo darbuotojų atstovai „profesionalų“ kabinetuose yra nepageidaujami.

2017 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga pasirašė raštą dėl įsakymo projekto „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. BALANDŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR.V-313 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 75:2016 „IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“, kuris išsiųstas adresatams derinti. Tačiau į adresatų sąrašą (specialiai ar ne – galėtų atsakyti tik sveikatos apsaugos ministras) nebuvo įtraukti ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų darbuotojų atstovai – Lietuvos švietimo profesinės sąjungos.

Minėtame įsakymo projekte yra numatoma, kad pakeitus Lietuvos higienos normą HN 75:2016 grupės sąraše galės būti 3 vaikais daugiau, negu nurodyta šios higienos normos 5.1-5.3 papunkčiuose ir 6 punkte, bei 4 vaikais daugiau, negu nurodyta šios higienos normos 5.4-5.8 papunkčiuose, jei vienu metu su vaikais iki 1 metų amžiaus dirba ne mažiau kaip 3 pedagogai, o su 1 metų amžiaus ir vyresniais vaikais dirba ne mažiau kaip 3 darbuotojai, iš jų – ne mažiau kaip 2 pedagogai (ikimokyklinio ugdymo auklėtojai ar priešmokyklinio ugdymo pedagogai) ir užtikrinamos šioje higienos normoje nustatytos vaiko ugdymo sąlygos (sklypo / teritorijos ir patalpų ploto, jų įrengimo, aprūpinimo įranga, inventoriumi ir kt.).

Paprasčiau kalbant, Lietuvos vaikų darželiai ir toliau bus verčiami kombinatais, kuriuose kaip vištų fermose vaikai tik augs ir leis laiką laukdami, kol išeis į pirmą klasę. Jei gerb. ministras „profesionalas“ sugebėtų savo įtemptoje darbotvarkėje rasti kokią savaitę laisvesnio laiko ir pervažiuotų per Lietuvą, t. y. be jokių išankstinių perspėjimų nuvyktų ir pasidomėtų, kaip laikomasi dabar galiojančios higienos normos, suprastų, kad planuojami higienos normų pakeitimai tik įteisins pažeidimus, kurie dabar įprastas dalykas beveik visose Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose. Nors tikriausiai visiems, ne tik „profesionalams“, aišku, kad dėl šios priežasties minėtas projektas ir sukurptas.

Lietuvos švietimo profesinė sąjunga 2017 m. liepos 13 d. kreipėsi į ministrą Aurelijų Verygą su prašymu paaiškinti, kokiais motyvais vadovaudamasis jis ruošiasi keisti minėtas higienos normas ir didinti ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo grupes lankančių vaikų skaičių. Ministro taip pat buvo paprašyta su minėtų įstaigų darbuotojų atstovais surengti konsultacijas, kuriose būtų aptartos dėl pakeitimų pablogėsiančios darbuotojų darbo sąlygos.

Po 2016 m. LR Seimo rinkimų Vyriausybės orkestras pasikeitė, pilna „profesionalių muzikantų“, deja, dainelės liko tos pačios. Ar ilgai Lietuvos švietimo darbuotojai šoks pagal banalias, seniai įgrisusias Vyriausybės daineles?

Parašykite komentarą

Top