Jūs esate
Pagrindinis > Pradžia > Arvydas Juozaitis. TELEVIZIJA (LRT) — SU PEILIU AR NUOGA VONIOJE?

Arvydas Juozaitis. TELEVIZIJA (LRT) — SU PEILIU AR NUOGA VONIOJE?

Vienas gerai žinomas Lietuvos TV žurnalistas kartą pasakė: kokia puiki mano profesija — už nieką neatsakau, o šokdinu net premjerą, visus šokdinu kaip noriu.

Šokdina pagal savo protelį? Taip. Ir mus šokdina? Taip. Šitai rodo net rinkimai.
Vadinasi, mes pasiduodame. Nes kai šokdina ekraną, šokdina ir mus, žiūrinčius.

Dievaži, baisūs atėjo laikai. Žmogus vadina save žurnalistu vos įsitaisęs laikraščio „kolonėlėje“, o dar geriau — TV ekrane. Įsitaisęs jis, kaip koks komustinių laikų komsorgas, jau gali tapti bet kuo, kad ir budeliu. Aš esu „tiesos“ formuotojas. žiba akyse, žiūrėk, ir ministras, ir premjeras jau stojasi ant galvos. Aš taip įgąsdinsiu jus visus, kad visi priims manęs vertą įstatymą.

Pavyzdžiui, liepsiu vasarą nuogiems vaikščioti. Kuo blogas įstatymas? Pasikviesiu į TV dėžę odos ir visokiausių nevenerinių ligų specialistus ir jie moksliškai paaiškins, kad kelias valandas nuogiems — puikumėlis, labai sveika. Kur dora? Kur drovumas, būdingas žmogui, jeigu jis homo sapiens? Kur moralė? O ne, jokie mes nebe „sapiensai”, svarbiausia — oda ir specialistai. O kas yra moralė? Ak, tai bus mano „moralė”. Žurnalisto.

Tai niūri tiesa: sveikas protas ir dora puolami vis stipriau, socialinių inžinierių vis daugėja. Žurnalizmas sparčiai traukiasi nuo tiesos ir tampa prievartos įrankiu.

Tampa net „mano peilio tiesa“: noriu — pjaunu, noriu — ne. Formuoju žmoniją. Gaminu tiesą kaip patiekalą. Maisto gaminimas TV ekrane —puikus „tiesos gaminimo“ receptas visoms laidoms. Juk ir visuomenę galima pagaminti kaip patiekalą, iškepti kaip kepsnį.

Į TV ekranus lenda įvairiausios agresyvios sektos. Joms smagu ekranuose kurti „naujuosius žmones“ be doros, be gėdos ir sarmatos. Net susipykusius su sveiku protu.

Vis lyg ir matome, kad tyčiojamasi iš žmogiškumo. Tad kodėl tylime? Taip, nes mums gėda sugėdinti chamą. O jis siautėja toliau. Bet po didelio akiplėšos ateina didesnis, chamų chamas, ir, žiūrėk, lekia galva ankstesniajam.

Su sveiku protu susipykusių beribių „žmogaus teisių“ nėra. Nes tokios „teisės“ vis labiau pakerta gyvybės šaknį, sėja baimę. Kai nepasakome chamui, kad jis chamas, o tautos ir valstybės niekintojas — niekintojas, vadinasi, mes jau pasidavėme. Baimė mus apvaldė. Juk tai komunizmas, žurnalistai! Fiziologinis komunizmas.

  

Nes jeigu visuomenė nusiris iki „tiesų“ be doros ir moralės, o žiniasklaida virs tik „naujo žmogaus“ gaminimo laboratorijai (socialine inžinierija) — galas bus visiems.

Tokiu metu sušmėžuoja Prancūzijos revoliucijos peilis. Aršiausi naujo žmogaus gaminimo išpažinėjai — Dantonas ir Robespjeras — buvo giljotinos išpažinėjai.

Pasitelkę beribes „žmogaus teises“, jie sukūrė pragarą ir jos tiesą—budelį. Guldė po budelio peiliu bet ką, inžinierijos labui. Paguldė ir karalių. Kuo viskas baigėsi? Juos pačius paguldė po tuo peiliu.

***

Šiandien 2019-11-09 (šeštadienį) prie Lietuvos radijo ir televizijos pastato įvyko mitingas: „Atsisakau savo mokesčiais remti antikonstitucinę LRT“. Šiame susibūrime dalyvavę žmonės išreiškė protestą dėl spalio mėnesį rodytos portalo lrt.lt laidos „Spalvos. Gėjai tėčiai“, apie tėčius gėjus, gyvenančius ir auginančius vaikus užsienyje.
Mitinge buvo pasiūlyta priimti rezoliuciją:
„Lietuvos Respublikos Seimui
Lietuvos radijo ir televizijos tarybai
2019 m. lapkričio 9 d. Lietuvos piliečių mitingo
REZOLIUCIJA

Dėl visuomeninio transliuotojo padėties
Mes, Lietuvos piliečiai ir mokesčių mokėtojai, išlaikantys Nacionalinį transliuotoją – LRT, remdamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymu, Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodeksu, Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymu, reikalaujame:

  1. Užtikrinti LRT netendencingą informacijos pateikimą ir nuomonių įvairovę. Nutraukti konstitucinės piliečių teisės reikšti savo nuomonę bei įsitikinimus ribojimą ir atsisakyti šališkumo atrenkant laidų dalyvius bei įvykių komentuotojus pagal pažiūras.
  2. idose jautriais politiniais, kultūriniais ir socialiniais klausimais užtikrinti galimybę pasisakyti įvairių visuomenės pozicijų atstovams.
  3. Liautis LRT transliacijose propaguoti kitokią šeimos sampratą, nei nurodyta Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir Civiliniame kodekse.
  4. Atstatydinti LRT generalinę direktorę Moniką Garbačiauskaitę-Budrienę, kuriai vadovaujant LRT virto vienos politinės ideologijos – kraštutinio liberalizmo – propagandos ruporu.
  5. Pašalinti iš LRT Ritą Miliūtę, kurios laidos rengiamos pagal išankstinius nusistatymus ir tenkinant grupinius, politinius interesus.
  6. Pašalinti iš LRT interneto portalo vadovų tendencingą ir šališką redaktorių Mindaugą Jackevičių.
  7. Siūlyti Seimui Estijos pavyzdžiu įsteigti Nacionalinio transliuotojo kontrolieriaus (žiniasklaidos ombudsmeno) instituciją, kuri prižiūrėtų, kaip LRT veikla atitinka gerosios žurnalistikos praktikos standartus ir nagrinėtų pateikiamus skundus.
  8. Nacionalinio radijo ir televizijos įstatyme nustatyti, kad visuomeninio transliuotojo kontrolierius turi būti tiesioginiu balsavimu renkamas pareigūnas, nepriklausomas nei nuo politinių, nei nuo LRT valdymo organų”.

Parašykite komentarą

Top