Jūs esate
Pagrindinis > Pradžia > Prasideda Seimo rinkimų politinė kampanija

Prasideda Seimo rinkimų politinė kampanija

www.siandien.info, vrk.lt

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda 2020 m. balandžio 9 d. pasirašė dekretą „Dėl eilinių Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų“. Dekrete skelbiama, kad eiliniai Seimo rinkimai vyks 2020 m. spalio 11 d. Seimo rinkimų politinė kampanija prasideda nuo 2020 m. balandžio 10 d.

Prasidėjus politinei kampanijai, Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) pradeda priimti savarankiškų politinės kampanijos dalyvių registravimosi dokumentus.

Pasirašyti ir skenuoti dokumentai bus priimami elektroniniu paštu, o dokumentų originalus reikės pristatyti VRK pasibaigus karantinui.
Dokumentų laukiama elektroninio pašto adresu finkontrole@vrk.lt.
Savarankiškais politinės kampanijos dalyviais privalo registruotis politinės partijos, ketinančios dalyvauti rinkimuose ir išsikėlę kandidatai (pretendentai).

Vienmandatėse rinkimų apygardose partijų keliami kandidatai gali būti registruojami savarankiškais arba atstovaujamaisiais politinės kampanijos dalyviais.

Vadinasi, partijos kelti kandidatų sąrašus daugiamandatėje rinkimų apygardoje ir (ar) kandidatus vienmandatėse rinkimų apygardose (jei šie kandidatai nebuvo registruoti politinės kampanijos dalyviais), ir save keliantys kandidatai galės dalyvauti rinkimuose, jei jie bus registruoti savarankiškais politinės kampanijos dalyviais.

Prasidėjus politinei kampanijai tik užsiregistravusiems savarankiškais politinės kampanijos dalyviais leidžiama rinkti aukas, įgyti turtinių prievolių dėl politinės kampanijos finansavimo. Neužsiregistravus dalyviu šie veiksmai laikomi įstatymo pažeidimu. Politinės kampanijos laikotarpiu visos išlaidos, skirtos politinei kampanijai finansuoti, gali būti apmokamos tik iš politinės kampanijos sąskaitoje esančių lėšų.

Dokumentų pateikimas registruotis politinės kampanijos dalyviu bus baigiamas tą dieną, kai prasidės antrasis etapas – pareiškinių dokumentų pateikimas, t. y. 2020 m. liepos 20 d. Pareiškinius dokumentus teikti galės tik užsiregistravusieji politinės kampanijos dalyviais (išsikėlę kandidatai, politinės partijos, keliančios kandidatų sąrašą daugiamandatėje arba norinčios iškelti kandidatus vienmandatėse rinkimų apygardose, jei šie kandidatai nebuvo registruoti savarankiškais politinės kampanijos dalyviais).

Visa politinė reklama turi būti pažymėta nurodant lėšų šaltinį ir aiškiai atskirta nuo kitos skleidžiamos informacijos.

Politinė reklama, nepažymėta pagal teisės aktų reikalavimus arba pažymėta nesilaikant teisės aktų reikalavimų, laikoma paslėpta politine reklama ir yra draudžiama. Už nepažymėtos politinės reklamos skleidimą, taip pat kitus pažeidimus taikoma įstatymų nustatyta atsakomybė.

Primintina, kad draudžiama skleisti politinę reklamą:
1) pirmame periodinio spaudos leidinio puslapyje;
2) jeigu jos paskleidimas prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams.
3) neatlygintinai, išskyrus diskusijų laidas;
4) per televiziją, išskyrus diskusijų laidas ir ne trumpesnius kaip 30 sekundžių agitacinius siužetus, kuriuose politinės kampanijos dalyvis informuoja apie politinę programą arba kalba aktualiais visuomenei klausimais.

Politinės kampanijos laikotarpiu iki rinkimų ar referendumo galutinių rezultatų paskelbimo viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai politinę reklamą gali skleisti tik pagal visiems politinės kampanijos dalyviams vienodus įkainius ir sąlygas, pateiktus VRK ne vėliau kaip likus 30 dienų iki rinkimų dienos.

Prasidėjus politinei kampanijai, pateikti politinės reklamos įkainiai ir sąlygos VRK negali būti teikiami arba keičiami. Politinės kampanijos laikotarpiu iki 2020 m. rugsėjo 11 d. Seimo rinkimų politinei reklamai taikytinus įkainius ir sąlygas gali pateikti tik iki kampanijos pradžios nepateikę viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai.

ėl detalesnės informacijos apie politinės kampanijos dalyvių registraciją prašome kreiptis el. paštu: finkontrole@vrk.lt

Vyriausioji rinkimų komisija sveikina rinkėjus su prasidėjusiu politinės kampanijos laikotarpiu ir kviečia būsimus rinkimų dalyvius registruotis politinės kampanijos dalyviais!

Parašykite komentarą

Top