Jūs esate
Pagrindinis > Interviu > Priimtas sprendimas, kad žmonėms, atsidūrusiems sanitarinės apsaugos zonoje, būtų netaikomi apribojimai.

Priimtas sprendimas, kad žmonėms, atsidūrusiems sanitarinės apsaugos zonoje, būtų netaikomi apribojimai.

www.siandien.info

Seimas, atsižvelgdamas į gyventojų prašymus, priėmė Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo pataisas.

Kilus problemoms Vilniaus rajone, parlamentarai ėmėsi tvarkyti Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą. Atitaisant istorinę klaidą, priimtas sprendimas, kad žmonėms, atsidūrusiems sanitarinės apsaugos zonoje, būtų netaikomi apribojimai.


Nepaisant to, jog gyventojai atsidurs sanitarinėje apsaugos zonoje, jų gyvenamoji zona higieniniu požiūriu vis tiek turės atitikti visus higienos reikalavimus.

„Jei jūs turite namą sanitarinėje apsaugos zonoje, negalite jo perstatyti (galite tik renovuoti), padalinti sklypo. Statyti naują namą, vykdyti komercinę veiklą praktiškai tampa nebeįmanoma. Mes visus šiuos apribojimus nuimame, paliekame tik tai, kad negalima keisti žemės paskirties, kad nebūtų didesnės plėtros, bet visa tai, kas jau vyksta – gyvenamoji ar komercinė paskirtis, visuomeninių pastatų paskirtis – viskas funkcionuoja taip, kaip anksčiau – mes jiems netaikome sanitarinės apsaugos zonos apribojimų“, – sakė A. Gedvilienė.

Komiteto vadovė pažymėjo, kad, nepaisant to, jog gyventojai atsidurs sanitarinėje apsaugos zonoje, jų gyvenamoji zona higieniniu požiūriu vis tiek turės atitikti visus higienos reikalavimus.

Pasak A Gedvilienės, įgyvendinat 2019 metais priimtą klaidos taisymo mechanizmą, priimtomis pataisomis įmonėms dar dvejiems metams pratęsiama galimybė įregistruoti sanitarines apsaugos zonas, atliekant poveikio sveikatai vertinimą: „Įregistruoti zonas įmonės galės palengvinta tvarka, t. y. negaunant sutikimo iš žmonių, bet, kaip jau sakiau, žmonėms automatiškai galios išimtys – jiems nebus taikomi apribojimai.“ Įstatyme įtvirtinta, kad ūkio subjektai, kurie jau pradėjo sanitarinės apsaugos zonos registravimo procedūrą ir turi tai patvirtinančius dokumentus, juos turi pristatyti į Registrų centrą, taip užregistruoti teritoriją, gali nebedaryti poveikio visuomenės sveikatos vertinimui, o tiems, kurie nepradėjo klaidos taisymo procedūros, bet gali tokia procedūra pasinaudoti, suteikiame galimybę dar dvejus metus tai daryti, bet jie tokiu atveju turi atlikti poveikio sveikatai vertinimą.“

Aplinkos komiteto vadovė pabrėžia, kad Seimo priimtas sprendimas užtikrina gyventojų interesų apsaugą: „Žmonės tikrai gali būti ramūs, kadangi jų turtinės teisės nebus apribotos. Mes sprendžiam taip, kad jie ir toliau savo turtu, jeigu jis buvo kitos paskirties, galės disponuoti nevaržomai, na o įmonėms, ieškodami sutarimo, balanso, leidžiam dar du metus per klaidos taisymo mechanizmą, įregistruoti sanitarinės apsaugos zonas.“

Įstatyme įtvirtinta, kad jei sanitarinės apsaugos zonos nebus įregistruotos iki 2025 metų, įmonės negalės tęsti veiklos.

Parašykite komentarą

Top