Jūs esate
Pagrindinis > Pradžia > Problemos sodininkų bendrijose: per beveik ketverius metus – jokių pokyčių

Problemos sodininkų bendrijose: per beveik ketverius metus – jokių pokyčių

Seimo narių Andriaus Navicko ir Monikos Navickienės iniciatyva Lietuvos Respublikos Seime vyko tarpinstitucinis pasitarimas, kuriame buvo apžvelgti ir aptarti ministerijų ir kitų valstybinių institucijų atlikti darbai sprendžiant besitęsiančias žemėtvarkos problemas sodininkų bendrijose.

Akivaizdu, kad savivaldybių teritorijose esančių sodininkų bendrijų kelių ir gatvių priežiūra turi būti įtraukta į savivaldybių savarankiškąsias funkcijas, kad būtų užtikrinta aptarnavimo infrastruktūra ir tinkamai pasirūpinta gyventojų gerove. Gintauto Kniukštos nuotr.

Žemėtvarkos problemos sodininkų bendrijose paaštrėjo, kai 2012 m. Seime buvo priimtos įstatymų pataisos, numatančios, kad sodininkų bendrijose esantys keliai (gatvės) gali būti perduoti prižiūrėti savivaldybėms.

Žemėtvarkos problemos sodininkų bendrijose paaštrėjo, kai 2012 m. Seime buvo priimtos įstatymų pataisos, numatančios, kad sodininkų bendrijose esantys keliai (gatvės) gali būti perduoti prižiūrėti savivaldybėms.

Dar 2013 m. sudaryta tarpžinybinė darbo grupė sodininkų bendrijų aktualiems klausimams išnagrinėti ir spręsti konstatavo, kad mėgėjų sodų teritorijose formuojant žemės sklypus ir juos parduodant vyksta ikiteisminiai ginčai ir teisminiai procesai dėl žemės sklypų ribų nustatymo ir jų naudojimo teisėtumo, kadangi šių teritorijų privatizavimas dėl tuo metu galiojusio teisinio reguliavimo buvo vykdytas neatliekant kadastrinių matavimų.

Aplinkos ministerija teigia, jog planavimo dokumentų klausimas praktiškai išspręstas, tačiau kitų posėdžio dalyvių tikinimu, dėl Aplinkos ministerijose veiksmų ar neveiklumo niekaip negalima įteisinti planavimo dokumentų.

Nebuvo sudaromos kadastro duomenų bylos, suformuojant mėgėjų sodo žemės sklypus dažniausiai ne visais atvejais buvo įvertinami pirminiai sodų teritorijų generaliniai planai ir juose daromi įrašai apie pasikeitusias sklypų ribas. Darbo grupės išvadose buvo siūlyta savivaldybių administracijoms parengti sodininkų bendrijų, kurių sodų teritorijų generaliniai planai neįregistruoti Teritorijų planavimo dokumentų registre, sąrašą ir jį pateikti Aplinkos ministerijai,

Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir valstybės įmonei „Registrų centras“ bei kartu ieškoti sprendimo būdų atnaujinti pirminių sodų teritorijų generalinių planų ir žemėtvarkos projektų inventorizavimą, skaitmeninimą ir registravimą Teritorijų planavimo dokumentų registre, nustatyti jų registravimo sąlygas.

Ankstesniuose tarpinstituciniuose pasitarimuose valstybės institucijų atstovai žadėjo pateikti siūlymus, kaip spręsti susidariusias problemas: žadėta inventorizuoti sodų išplanavimo dokumentus, pateikti įstatymų pataisas, kurios leistų tinkamai apskaityti šiuos dokumentus.

Deja, šiame tarpinstituciniame pasitarime Seimo nariai neišgirdo iš valstybės institucijų, kas yra atlikta sprendžiant besitęsiančias žemėtvarkos problemas sodininkų bendrijose. Seimo narys A. Navickas atkreipė visų dėmesį, kad tokias pat kalbas jis jau yra skaitęs iš praėjusių tarpinstitucinių susitikimų medžiagos ir šiame tarpinstituciniame pasitarime vėl konstatuojami tie patys dalykai.

Pasak A. Navicko, visa gausi medžiaga, su kuria jam teko susipažinti, bei pokalbiai su aplinkos ministru leidžia manyti, kad kelių perdavimo programa nevyksta ne tik dėl to, kad trūksta pinigų, bet ir dėl to, kad trūksta aiškumo: neaišku, ką perduoti ir kaip, vėl iškyla ginčai dėl sklypų kadastrinių matavimų, problemos dėl planavimo dokumentų neįteisinimo.

A. Navickas pažymėjo, kad nors Aplinkos ministerija teigia, jog planavimo dokumentų klausimas praktiškai išspręstas, tačiau kitų posėdžio dalyvių tikinimu, dėl Aplinkos ministerijose veiksmų ar neveiklumo niekaip negalima įteisinti planavimo dokumentų.

Seimo narė Monika Navickienė konstatavo, kad klausantis valstybės institucijų atstovų pasisakymų susidaro įspūdis, jog pačios institucijos nebesupranta, kokiais teisės aktais, kokiais reglamentais reikia vadovautis, kas ir kaip turi būti įforminta. M. Navickienė pabrėžė, kad negali visi sodininkai ar matininkai būti neišmanėliais, nesusipratėliais, o tai reiškia, kad viešų paslaugų teikėjai neturi aiškių procedūrų ar aiškaus algoritmo.

Atsižvelgiant į esamą padėtį nuspręsta kreiptis į Vyriausybę, kad neatidėliojant būtų baigtas spręsti klausimas dėl sodų suplanavimo projektų registravimo Teritorijų planavimo dokumentų ar kitame registre.

Taip pat nutarta Surengti Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ir suinteresuotų matininkų bei sodininkų bendrijų atstovų susitikimą, kuriame būtų apsvarstytas ir parengtas veiksmų, susijusių su sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypų, naudojamų keliams (gatvėms) eksploatuoti ar tiesti, ar žemės sklypų su juose esančiais keliais (gatvėmis), matavimais, algoritmas.

verslaspolitika.lt inf.

Parašykite komentarą

Top