Jūs esate
Pagrindinis > Pradžia > Respublikos Prezidento rinkimų ir referendumų rezultatai: R. Karbauskio partijos fiasko

Respublikos Prezidento rinkimų ir referendumų rezultatai: R. Karbauskio partijos fiasko


2019 m. gegužės 12 d. Respublikos Prezidentų rinkimuose turėjo teisę balsuoti 2 479 027 rinkėjai. Respublikos Prezidentų rinkimuose dalyvavo 1 409 273 rinkėjai (56,85 proc.).

Referendume dėl Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo turėjo teisę balsuoti 2 457 055 rinkėjai, dalyvavo – 1 291 930 (52,58 proc.), referendume dėl Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo turėjo teisę balsuoti 2 457 056 (47,90 proc.), dalyvavo – 1 160 862 (47,25 proc.).

Aktyviausiai savo rinkimų teise pasinaudojo rinkėjos moterys: 57,7 proc. balsavusiųjų buvo moterys, o 42,3 proc. visų balsavusių rinkėjų sudarė vyrai. Aktyviausiai balsavime dalyvavo 55–64 m. amžiaus rinkėjai.

Rinkėjai 2019 m. Respublikos Prezidentų rinkimuose buvo aktyvesni nei 2014 m. Respublikos Prezidento rinkimuose: 2014 m. rinkėjų aktyvumas buvo 52,23 proc. (rinkimuose dalyvavo 1 333 666 rinkėjai), t. y. 4,62 proc. didesnis negu 2014 m. Respublikos Prezidento rinkimuose.

Iš anksto balsavo 10,75 proc. (260 529) į rinkėjų sąrašus įrašytų rinkėjų. Iš jų, iš anksto savivaldybėse balsavo 166 948 rinkėjai, specialiuose punktuose – 13 767, o namuose – 79 814. 2014 metais iš anksto balsavusių rinkėjų aktyvumas siekė 6,02 proc. (balsavo 152 792 rinkėjai), iš kurių 61 271 balsavo iš anksto savivaldybėse, 14 709 – specialiuose punktuose, 76 812 – namuose.

VĮ ,,Registrų centras” duomenimis, 2019 m. Respublikos Prezidentų rinkimuose ir referendumuose negalėjo balsuoti 3 940 asmenys, kurie pripažinti neveiksniais rinkimų teises ribojančiose srityse.

Rinkimų dieną rinkėjai galėjo pasinaudoti teise balsuoti bet kurioje Lietuvos Respublikos rinkimų apylinkėje, šia teise pasinaudojo 63 893 rinkėjai. Taip pat rinkėjai, kurie buvo deklaravę išvykimą į užsienį ir rinkimų dieną pageidavo balsuoti Lietuvos Respublikoje, užpildę VRK nustatytos formos prašymą (F5 forma) galėjo pasinaudoti balsavimo teise. Šia teise pasinaudojo 3 367 rinkėjai.

Preliminariais duomenimis į antrąjį Respublikos Prezidento rinkimų turą patenka Ingrida Šimonytė, surinkusi 31,13 proc. rinkėjų balsų ir Gitanas Nausėda, surinkęs 30,95 proc. rinkėjų balsų.

Preliminariai laikytina, kad referendumas dėl Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo įvyko, tačiau sulaukė per mažai rinkėjų palaikymo ir pakeitimas yra nepriimtas, o, referendumas dėl Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo laikytinas neįvykusiu, kadangi referendume nedalyvavo reikiamas kiekis rinkėjų.

Respublikos Prezidento rinkimų įstatymas nustato, kad išrinktu laikomas tas kandidatas, kuris pirmą kartą balsuojant ir dalyvaujant ne mažiau kaip pusei visų rinkėjų, gavo daugiau kaip pusę visų rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų.

Taip pat įstatymas reglamentuoja, jeigu pirmą kartą balsuojant Respublikos Prezidento rinkimuose nė vienas kandidatas nesurinko reikiamos balsų daugumos, ne vėliau kaip po dviejų savaičių nuo balsavimo dienos, sekmadienį, teisės aktų nustatyta tvarka rengiamas pakartotinis balsavimas dėl dviejų kandidatų į Respublikos Prezidentus, gavusių daugiausia balsų pirmą kartą balsuojant.

Pakartotinio balsavimo datą Vyriausioji rinkimų komisija paskelbia kartu su pirmojo balsavimo galutiniais rezultatais ne vėliau kaip per 7 dienas po balsavimo dienos. Per pakartotinį balsavimą išrinktu laikomas kandidatas į Respublikos Prezidentus, surinkęs daugiau balsų.

Gegužės 12 d. kartu su rinkimais vyko du privalomieji referendumai dėl Konstitucijos 12 ir 55 straipsnių pakeitimų.

Referendumo įstatymas numato, kad Referendumui teikiamas Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimas būtų laikomas priimtu, tik tuo atveju, jeigu tam pritartų daugiau kaip pusė piliečių, turinčių rinkimų teisę ir įrašytų į rinkėjų sąrašą.

O referendumui dėl Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo teikiamas klausimas būtų laikomas priimtu tuo atveju, jeigu tam pritartų daugiau kaip pusė piliečių, dalyvavusių referendume, bet ne mažiau kaip 1/3 piliečių, turinčių rinkimų teisę ir įrašytų į rinkėjų sąrašą.

VRK, išnagrinėjusi visus skundus ir nustačiusi visus rinkimų rezultatus, galutinius rinkimų rezultatus tvirtina ne vėliau kaip per 7 dienas po rinkimų, o referendumų rezultatus per 4 dienas, po įvykusių referendumų.

Galutiniai rezultatai bus skelbiami VRK interneto svetainėje.

siandien.info, vrk.lt

Parašykite komentarą

Top