Jūs esate
Pagrindinis > Pradžia > Ar aplinkos ministras S. Gentvilas yra savarankiškas ministerijos vadovas?

Ar aplinkos ministras S. Gentvilas yra savarankiškas ministerijos vadovas?


Gintautas KNIUKŠTA

Sąjūdžio Už Lietuvos miškus pirmininkas

Vis daugiau kyla abejonių, ar aplinkos ministras S. Gentvilas yra savarankiškas ministerijos vadovas, ar jo darbą neįtakoja stambūs verslo lobistai.

Vienas iš naujienų portalo šį rytą pranešė, kad darbą pradėjęs naujasis aplinkos ministras Simonas Gentvilas neva tik praėjusią savaitę sužinojo, kad Aplinkos ministerija iki šiol dar nėra atsakiusi į Europos Komisijos užklausą dėl Miškų įstatymu nustatyto didžiausio galimo įsigyti miško ūkio paskirties žemės sklypų plotą.

Priminsiu, kad šias įstatymo pataisas inicijavo sąjūdis už Lietuvos miškus, o joms labiausiai priešinosi tuometinis Seimo narys Simonas Gentvilas.

Švediškos kilmės IKEA koncernas yra didžiausias miškų savininkas Lietuvoje. Svarstant veto dėl miškų žemės įsigijimų Seimo Kaimo reikalų komitete buvo pranešta apie Švedijos ambasados kreipimąsi į Prezidentūrą.

Tai buvo skandalingas atvejis. Užsienio valstybės neturėtų kištis į mūsų valstybės reikalus.

Vėliau prezidentūra aiškinosi, kad, girdi, Švedijos ambasados skambutis buvo konsultacinis.

Tuo tarpu Švedijos ambasada pripažino, kad prezidento komandai perdavė investuotojų nerimą dėl įstatymo pataisų.

Prezidento patarėjas J.Neverovičius buvo atviresnis, jis net neslėpė ir apgailestavo , kad pataisos, jo nuomone, iškreips konkurenciją.

Iš 2018 02 11 Sąjūdžio “Už Lietuvos miškus” rezoliucijos:


Sąjūdį „Už Lietuvos miškus“ neramina nevaldomas Lietuvos miškų išpardavimas užsienio korporacijoms, investiciniams fondams bei kitiems užsienio subjektams. Užsienio kompanijos masiškai supirkinėja Lietuvos miškus, jų valdomi plotai grėsmingai didėja ir jau viršija dešimtis tūkstančių ha.

Didžiuliai miškų plotai koncentruojami grupės asmenų rankose, taip sudarant sąlygas grupės subjektų dominavimui, pažeidžiant kitų miškų ūkio rinkos dalyvių interesus.

Kodėl švedų korporacijos miškus masiškai supirkinėja Rumunijoje, Latvijoje, Estijoje, Lietuvoje, bet neperka kitose Vakarų valstybėse ?
„IKEA Group“ valdo daugiau kaip 110.000 hektarų miškų Europoje – Rumunijoje, Baltijos šalyse, Lietuvoje jau įsigijo 15 tūkst. ha miškų.

Stebina Vyriausybės, o ypač aplinkos ministro K.Navicko aplaidumas ir neveiklumas laiku neinicijuojant būtinų teisės aktų pataisų, kurios užkirstų kelią nevaldomam Lietuvos miškų išpardavimui.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnis nustato, kad Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklauso: žemės gelmės, taip pat valstybinės reikšmės vidaus vandenys, miškai, parkai, keliai, istorijos, archeologijos ir kultūros objektai.


Žemę, vidaus vandenis ir miškus įsigyti nuosavybėn Lietuvos Respublikoje užsienio subjektai gali pagal konstitucinį įstatymą, kuris numato, kad užsienio subjektai Lietuvos Respublikoje turi teisę įsigyti nuosavybės teise žemę, vidaus vandenis ir miškus neribojant perkamo miškų ūkio paskirties žemės ploto.


Lietuvos Respublikos miškų įstatymas taip pat nenumato jokių įsigyjamų miškų ploto apribojimų, kai tuo tarpu Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymas numato, kad asmuo, ar susiję asmenys gali įsigyti tiek žemės Lietuvos teritorijoje, kad bendras jiems priklausantis iš valstybės ir kitų asmenų įsigytos žemės ūkio paskirties žemės plotas nebūtų didesnis kaip 500 ha.


Esant dabartiniam teisiniam reguliavimui vienas, ar keli subjektai gali supirkti visus (išskyrus valstybinės reikšmės) Lietuvos miškus. Apie 880 tūkst. ha miškų gali būti sukoncentruota vieno ar keleto stambių miškų valdytojų rankose, taip sukuriant dominuojančią padėtį miškų ūkio sektoriuje.

Pažymėtina, kad nekontroliuojamas užsienio subjektų akcijų perleidimas, taip pat gali būti grėsmingas Lietuvos nacionaliniam saugumui.


Raginame Lietuvos Respublikos Vyriausybę parengti reikiamus teisės aktų projektus, kurie tinkamai reguliuotų miškų įsigijimo tvarką, užkirstų kelią atskirų asmenų dominavimui miškų ūkio sektoriuje.”

Parašykite komentarą

Top