Jūs esate
Pagrindinis > Pradžia > Atliekų tvarkymui – naujas požiūris  

Atliekų tvarkymui – naujas požiūris  

Seime priimtos įstatymo pataisos, pagal kurias ūkio subjektai naudos bendrą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę sistemą ir teiks ataskaitas Aplinkos ministerijos įgaliotai institucijai.

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimų projektais siūloma nustatyti pareigą ūkio subjektams vykdyti apskaitą ir teikti ataskaitas Aplinkos ministerijos įgaliotai institucijai naudojantis bendra gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema (GPAIS).

Pasak Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininko, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos nario Kęstučio Mažeikos, tokie įstatymo pakeitimai būtini įgyvendinant 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetą, nustatantį „aplinkosaugos, gamtos išteklių darnų naudojimą ir prisitaikymą prie klimato kaitos“.
„Siekiama sukurti ir įdiegti bendrą informacinę sistemą, kuri būtų kaip niekada iki šiol lanksti, funkcionali ir technologiškai patogi.

Tokia sistema užtikrintų efektyvų Valstybinio atliekų tvarkymo plano įgyvendinimą, veiksmingą atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos stebėseną. Tam, kad užsibrėžti tikslai būtų pasiekti, ūkio subjektai apskaitą turi vykdyti ir ataskaitas teikti naudodamiesi GPAIS. Be to, šios pataisos būtinos ir įvertinus Valstybės kontrolės ataskaitą“, – teigia Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas K. Mažeika.

Remiantis Valstybės kontrolės ataskaita, kurios metu buvo patikrinta dalis gamintojų ir importuotojų, paaiškėjo, kad ketvirtadalis nevykdo pareigų. Skaičiuojama, kad apie 42 proc. gaminių ir pakuočių atliekų sutvarko gamintojai ir importuotojai, iki 28 proc. į mišrių komunalinių atliekų srautą patenkančių atliekų sudaro pakuočių atliekos. Net 23,4 tūkst. tonų atliekų buvo netinkamai  sutvarkyta 4-ių (iš 8) regionų aplinkos apsaugos departamentų teritorijose. Nors už neteisėtai sutvarkytas atliekas buvo priskaičiuota 36,4 mln. eurų, į valstybės biudžetą nebuvo sumokėta nė euro.

„Šie skaičiai išties stebina ir dar kartą patvirtina, kad būtina peržiūrėti ir naudoti bendrą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę sistemą ir teikti ataskaitas atsakingai įgaliotai institucijai“, – sako K. Mažeika.

Priėmus šių teisės aktų pakeitimus bus padidintas atliekų apskaitos ir susijusių atliekų tvarkymo procesų efektyvumas, sistemos dalyviams suteiktos IT priemonės patogiai ir laiku pateikti reikalingą informaciją, ją peržiūrėti ir koreguoti, atlikti informacijos apdorojimo, sisteminimo ir ataskaitų generavimo funkcijas.

GPAIS yra pagrindinis atliekų tvarkymo sistemos stebėsenos, kontrolės ir vystymo sprendimų priėmimui reikalingas informacijos šaltinis ir priemonė ataskaitoms formuoti.

Kadangi iki šiol įmonės vykdė apskaitą ir teikė ataskaitas Aplinkos ministerijos įgaliotai institucijai naudojantis funkcionaliai pasenusia, minimaliai automatizuota, su kitomis informacinėmis sistemomis ir registrais nesuintegruota informacine sistema, ūkio subjektams ja naudotis buvo nepatogu ir duomenų pateikimas užimdavo daug laiko. Dėl tos pačios priežasties daug laiko užimdavo atsakingiems specialistams analizuoti pateiktus duomenis ir juos sutikrinti su kitose informacinėse sistemose ir registruose pateikta informacija (kadangi reikia fiziškai patikrinti esamus duomenis keliose informacinėse sistemose ir registruose).

Apskaitos vedimas ir ataskaitų pateikimas bei jų tikrinimas per GPAIS būtų greitas, paprastas ir inovatyvus būdas ūkio subjektams įgyvendinti pareigą vesti apskaitą ir teikti ataskaitas, o atsakingiems specialistams, mažinant patikros laiko sąnaudas, efektyviai patikrinti pateiktus duomenis.

Parašykite komentarą

Top