Jūs esate
Pagrindinis > Šiandien > Būtina universitetų konsolidacija

Būtina universitetų konsolidacija

Kovo 29 d. Vyriausybės strateginio komiteto, kuriam vadovauja Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius, posėdyje svarstytos aukštojo mokslo kokybės gerinimo galimybės ir priemonės joms pasiekti. Posėdžio metu iš esmės pritarta siūlymui konsoliduoti Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų tinklą, taip siekiant užtikrinti mokslo ir studijų programų kokybę bei universitetų konkurencingumą tarptautiniu mastu, taip pat glaudesnį mokslo ir verslo bendradarbiavimą.

Strateginio komiteto nariai taip pat pritarė Švietimo ir mokslo ministerijos siūlymui parengti mokslo ir studijų kokybės didinimo planą jame atspindint pertvarkai būtinas nuostatas – institucijų apibrėžimus, finansavimą, vertinimą bei socialinę misiją, pavyzdžiui, rengiant valstybei būtinus specialistus – mokytojus, karininkus. Ministerija įpareigota šį planą parengti iki birželio 1 dienos. Siūlymams dar turės pritarti Ministrų kabinetas ir Seimas.

Kaip pabrėžia ekspertai, pagrindiniai mokslo ir studijų sistemos iššūkiai šiuo metu yra neefektyviai veikiantis mokslo ir studijų tinklas, demografinė duobė, nepakankama mokslo ir studijų kokybė ir menkas tarptautinis konkurencingumas.

Siekiant ambicingos pertvarkos, universitetai privalėtų aukščiausiu lygiu plėtoti įvairių sričių mokslinį pažinimą, vykdyti aukšto lygio mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, rengti mokslininkus ir vykdyti moksliniais tyrimais grįstas studijas, taip pat studentams suteikti kompetencijas, atitinkančias visuomenės ir šalies ūkio, pavyzdžiui, darbo rinkos, poreikius.

Kaip pavyzdys pristatytas Kauno technologijos universiteto (KTU) ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) siekis susijungti ir taip tapti tarptautiniu mastu konkurencinga studijų ir tyrimų institucija, užtikrinančia patrauklumą aukščiausio lygio mokslininkams, tyrėjams ir gabiausiems studentams.

Susijungus universitetams tikimasi proveržio penkiose tarpkryptinėse biomedicinos ir technologijų mokslo kryptyse: sveikatos technologijos ir biofarmacija, saugus ir funkcionalusis maistas, informacinės komunikacinės technologijos, naujos medžiagos ir ateities gamyba, socialinės inovacijos.

Panašią praktiką ketina taikyti ir Vytauto Didžiojo ir Lietuvos edukologijos universitetai. Susijungimo atveju siekiama sukurti naują mokytojų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo sistemą bei tapti pirmaujančia aukštojo mokslo institucija ne tik humanitarinių ir socialinių, bet ir gamtos mokslų srityse tiek šalyje, tiek ir tarptautiniu mastu.

Vyriausybės strateginio komiteto vertinimu, šie du universitetų jungimo pavyzdžiai yra sektinas pavyzdys kitoms aukštojo mokslo institucijoms, siekiančioms mokslo ir studijų kokybės bei pripažinimo tarptautiniu lygmeniu.

Vyriausybės kanceliarijos ir BNS spaudos centro inform.

Parašykite komentarą

Top