Jūs esate
Pagrindinis > Pradžia > Kas siekia suvaržyti komiteto „Vytautas Radžvilas: susigrąžinkime valstybę“ narių pilietines teises bei laisves?

Kas siekia suvaržyti komiteto „Vytautas Radžvilas: susigrąžinkime valstybę“ narių pilietines teises bei laisves?

Lietuvos Respublikos Prezidentei
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui
LR Seimo nacionalinio saugumo komitetui
LR Vyriausiajai rinkimų komisijai
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Žiniasklaidai

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ORGANIZACIJŲ
PAREIŠKIMAS
2019 m. kovo 28 d.
Dėl politinių ir pilietinių laisvių suvaržymo

Lietuvos Respublikoje šiuo metu vyksta Europos Parlamento rinkimai. Lietuvos Respublikos Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymas visiems piliečiams, nepriklausomai nuo jų amžiaus, lyties, pažiūrų ar religinių įsitikinimų, garantuoja vienodas teises būti išrinktiems į Europos Parlamentą. Šio Įstatymo 54 straipsnis nustato, kad bet kam draudžiama bandyti paveikti rinkėjų valią. O šį straipsnį pažeidęs asmuo gali būti patrauktas administracinėn arba baudžiamojon atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka.

Lietuvos gyventojai Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centrui pranešė , kad 2019 m. kovo 26-27 dienomis socialiniame tinkle Facebook (FB) pradėta blokuoti visuomeninio rinkimų komiteto „Vytautas Radžvilas: susigrąžinkime valstybę“ parašų rinkimo agitavimo akcija.

Pranešta, kad Lietuvos piliečiams trukdoma pasinaudoti rinkėjo teisėmis, t.y. socialiniame tinkle FB neleidžiama platinti operatyvinius duomenis apie šio komiteto veiklą, neleidžiama (blokuojama) pranešti apie kvietimus pasirašyti už šiame komitete esančių asmenų sąrašą ir kt.

LR Konstitucijos 3 straipsnis skelbia, kad Lietuvos piliečiai turi teisę dalyvauti valdant savo šalį tiek tiesiogiai, tiek per demokratiškai išrinktus atstovus. LR Konstitucija garantuoja piliečiams demokratinę rinkimų teisę. Todėl įvertinęs piliečių skundus Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centras pareiškia:

  1. Vieši trukdymai politinėms partijoms ir visuomeniniams komitetams dalyvauti lygiateisėmis sąlygomis Europos Parlamento (EP) rinkimuose sudaro prielaidas abejoti EP rinkimų legitimumu, t.y. sudaro prielaidas abejonėms dėl išsirinktų EP narių teisės atstovauti Lietuvos valstybei Europos Parlamente, jų esminės teisės sprendžiant Lietuvos valstybei aktualius klausimus.
  2. FB blokuojama informacija naikinant šio komiteto vartotojų įrašus vertintina kaip EP rinkimuose dalyvaujančio visuomeninio rinkimų komiteto „Vytautas Radžvilas: susigrąžinkime valstybę“ diskriminacija dėl pažiūrų ir įsitikinimų. Pažymėtina, kad analogiškos diskriminacijos dėl pažiūrų ir įsitikinimų, nepatiria nė viena kita EP rinkimuose dalyvaujanti politinė partija ar visuomeninis rinkimų komitetas.
  3. Be jokių motyvų FB blokuojantis visuomeninio rinkimų komiteto „Vytautas Radžvilas: susigrąžinkime valstybę“ įrašus faktiškai kišasi į suverenios ir demokratinės Lietuvos Respublikos rinkimų procesą.
  4. Šalyje veikiančios antidemokratinės visuomeninės ir politinės jėgos, siekiančios sutrukdyti šalies piliečiams sužinoti apie minėtą visuomeninį komitetą, pasirašyti už jį ir suteikti jam teisę dalyvauti EP rinkimuose internetu, iš esmės varžo Lietuvos piliečių politines ir pilietines teises bei laisves, savo veiksmais iškreipia būsimus rinkimų rezultatus į Europos Parlamentą, skatina teisinį nihilizmą ir netikėjimą ES ateitimi, kas neabejotinai vertintina kaip kenkimas Lietuvos nacionaliniams interesams ir grėsmė nacionaliniam saugumui

Atsižvelgdamas į tai Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo reikalauja:

Nedelsiant nutraukti FB diskriminacinę praktiką visuomeninio rinkimų komiteto „Vytautas Radžvilas: susigrąžinkime valstybę“ atžvilgiu.

Prašome Vyriausiąją rinkimų komisiją ir LR Seimo Nacionalinio saugumo komitetą ir kompetentingas teisėsaugos institucijas imtis būtinų priemonių išsiaiškinti asmenis bei organizacijas, galimai siekiančias suvaržyti visuomeninio rinkimų komiteto „Vytautas Radžvilas: susigrąžinkime valstybę“ narių pilietines teises bei laisves ir fiziškai (trukdant laisvai komiteto rinkiminės informacijos sklaidai) apriboti jo galimybes lygiavertiškai dalyvauti EP rinkimų kampanijoje.

Tikime, kad kompetentingos LR valdžios institucijos yra pajėgios užkardyti neatsakingas ir nusikalstamas šalies piliečių ir jų grupių veikas, kuriomis pažeidžiamos pamatinės šalies piliečių teisės ir laisvės bei pakertamas jų pasitikėjimas savo valstybe ir valdžia, griaunamas Konstitucijos laiduojamas demokratiškų ir laisvų rinkimų procesas, taip pat tarptautinėje arenoje kompromituojama pati Lietuvos valstybė.

Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centras:

Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija
Piliečių gynimo paramos fondas
Sambūris „Kad Lietuva neišsivaikščiotų“
Lietuvos Helsinkio grupė

Parašykite komentarą

Top