Jūs esate
Pagrindinis > Interviu > Kviečia teikti siūlymus dėl 2025 atmintinų metų

Kviečia teikti siūlymus dėl 2025 atmintinų metų

www.siandien.info

Šiluva.

Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisija kviečia visuomenines organizacijas ir asociacijas, kūrybines sąjungas, bendruomenes, akademinę bendruomenę, valstybės ir savivaldybių institucijas, visus Lietuvos Respublikos piliečius iki 2022 m. spalio 24 d. teikti siūlymus dėl 2025 atmintinų metų paskelbimo, atsižvelgiant į istorinės, kultūrinės, socialinės atminties išsaugojimo svarbą ir prioritetus, išskirtines istorinių įvykių, kultūros reiškinių, žymių asmenybių sukaktis.

Lietuvos Respublikos Seimas atmintinus metus nustato ir skelbia vadovaudamasis šiais principais: jubiliejinės sukakties nustatymo – Lietuvos valstybingumui svarbios datos minimos pradedant 20-osiomis metinėmis iki 100-ųjų metinių – kas dešimt metų, nuo 100-ųjų metinių – kas 25 metai, nuo 200-ųjų metinių – kas 50 metų, nuo 300-ųjų metinių – kas 100 metų; Lietuvos Respublikos piliečiams, pilietinei savimonei, nacionalinei kultūrai svarbios datos minimos pradedant 100-osiomis metinėmis kas 50 metų; iškilių asmenybių, nusipelniusių Lietuvos valstybingumui, mokslui, menui ir kultūrai, svarbios datos pradedamos minėti nuo 100-ųjų metinių – kas 25 metai, nuo 200-ųjų metinių – kas 50 metų.

Atmintini metai skelbiami ne vėliau kaip likus dvejiems metams iki atmintinų metų pradžios, siekiant laiku numatyti valstybei reikšmingų minėjimų įgyvendinimui reikalingus biudžetus, parengti programas ir planuojamas priemones.

Siūlymus prašoma siųsti: Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijai, Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius arba el. paštu priim@lrs.lt

Parašykite komentarą

Top