Jūs esate
Pagrindinis > Politika > Lietuvos centro partija atsinaujino

Lietuvos centro partija atsinaujino

Lietuvos centro partijos vadovu tapo Seimo narys Naglis Puteikis.
Lietuvos centro partijos pirmininku tapo Seimo narys Naglis Puteikis.

Gegužės 28 d. surengtas XII Lietuvos centro partijos suvažiavimas, kuriame išrinkta nauja partijos vadovybė.

           VAIRĄ PERĖMĖ NAGLIS PUTEIKIS

2016 m. gegužės 28 dieną vykusiame XII Lietuvos centro partijos suvažiavime  partijos pirmininku išrinktas Seimo narys Naglis Puteikis,  jo pavaduotojais  – Klaipėdos universiteto profesorius Albinas Stankus, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narė ekonomistė Gema Umbrasienė ir Ukmergės rajono savivaldybės tarybos narė pedagogė, prodiuserė Nijolė Giedraitienė.

Pavaduotoju išrinktas Albinas Stankus  2013–2016 metais buvo Lietuvos centro partijos pirmininkas. Albinas Stankus – Klaipėdos universiteto profesorius, gydytojas neurologas.

Lietuvos centro partijos valdybos pirmininku išrinktas Alvidas Šimkus, o politinės tarybos pirmininku – Arūnas Grumadas.

Klaipėdos universiteto profesorius Albinas Stankus – Lietuvos centro partijos pirmininko pavaduotojas.
Klaipėdos universiteto profesorius Albinas Stankus – Lietuvos centro partijos pirmininko pavaduotojas.

Lietuvos centro partija yra Lietuvos centro judėjimo (1992 0912), vėliau (1993 06 05) tapusio politine partija Lietuvos centro sąjunga (LCS), veiklos tęsėja.

2003 m. birželio 1d. vykusiame suvažiavime dalis LCS narių susijungė su liberalais ir nuosaikiaisiais krikščionimis demokratais į Liberalų ir centro sąjungą.

Nesutikę su posūkiu į liberalizmą likusieji centristai, vadovaujami Romualdo Ozolo, 2003 m. birželio 1 d. įsteigė Nacionalinę centro partiją, nes senasis pavadinimas Liberalų ir centro sąjungos oficialiai buvo užregistruotas kaip šios partijos nuosavybė Registrų centre, o 2005 m. gegužės 21 d. pasivadino dabartine Lietuvos centro partija.

   DEKLARUOJAMI PRINCIPAI IR VERTYBĖS

Iš Lietuvos centro partijos principų deklaracijos

Lietuvoje – akivaizdi valdžių krizė. Ji buvo neišvengiama, nes po išsivadavimo ant kojų atsistoti nespėjusiai Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, lietuvių tautos interesai nebesutapo su unitarine valstybe bandomos paversti Europos biurokratijos globalistiniais interesais, ir jai tarnaujanti mūsų valdžia nenumaldomai tolo nuo tautos. Didelė Lietuvos visuomenės dalis nusmuko į skurdą, ištisi socialiniai sluoksniai neteko minimalių žmogiško išgyvenimo galimybių, prasidėjo katastrofiška migracija ir vidinė visuomenės tikslų bei vertybių degradacija. Lietuvos išgyvenimo resursų kontrolė perėjo iš esmės į užsienio kapitalo rankas. Pradėjo formuotis vidinės grėsmės valstybės suverenumui. Lietuvai iškilo naujos priklausomybės nuo kitų šalių pavojus.

Centro partijos pirmininko pavaduotoja išrinkta Gema Imbrasienė, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narė.
Centro partijos pirmininko pavaduotoja išrinkta ekonomistė Gema Umbrasienė, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narė.

Deja, nacionalinį susitelkimą ir visuomenės bendrus tikslus palaikyti skatinančios vertybės ir toliau niekinamos bei žeminamos. Lietuva rodoma kaip atsilikusi ir gyvenimui beveik netinkama vieta. Lietuviai laikomi neišprususiais barbarais ir banditais. Lietuviškasis patriotizmas vadinamas idiotizmu, 1918 ir 1990 metų dvasia – pasenusia ir atgyvenusia. Apie kokį nors nacionalinį ūkį kaip vientisą ekonomikos kompleksą nebekalbama. Valstybės nuosavybė vaizduojama gūdžių praeities amžių atgyvena. Žmogaus išlikimas paliktas tik jo paties atsakomybei, varžomai dar ir nacionalinės biurokratijos pretenzijų. Nuvertinta pati žmogaus gyvybė ir žmogiškasis buvimas.

Tokia situacija reikalauja radikalių valstybės gyvenimo reformų, garantuojančių mūsų išgyvenimą savo pačių žemėje ir lietuvių tautos išlikimą. To siekiame, vadovaudamiesi toliau išvardintomis vertybėmis.

ŽEMĖ: Lietuva – gražiausia ir patikimiausia Žemės vieta.

Ir mes ją visokeriopai gražiname: tvarkom savo miestus ir kaimus, tiesiam kelius ir takus, sodinam miškus ir parkus, prižiūrim sodybas ir butus. Išvažiuojam tik užsidirbti, pailsėti arba pamatyti kitus kraštus ir įsitikinti, kad už Lietuvą geresnės šalies nėra.

ŽMONĖS: lietuviai – drąsi, darbšti ir išmintinga tauta.

Ir mes ne tik tęsiame jos gyvastį, kurdami buvimą savo žemėje garantuojančias sąlygas ateities kartoms, bet ir telkiam visus baltus, tiek savo šalyse gyvenančius, tiek po pasaulį pasklidusius. Lietuvių patriotizmas – visų baltų vienybės laidas.

VALSTYBĖ: lietuvių valstybė – nepriklausoma demokratinė Respublika.

1990 m. kovo 11 d. lietuvių tautos atkurtos valstybės 1992 m. spalio 25 d. referendumu priimtos Konstitucijos 1 straipsnis yra pirmą kartą per tūkstantį Lietuvos istorinio gyvenimo metų Lietuvos valstybingumą tobulai apibrėžęs juridinis postulatas. Jį pakeisti galėtų tik tautos referendumas, savo galia viršijantis tuometinę suvereno valią. Mums jis nekintamas.

 ŪKIS: Lietuva kuria reproduktyvų nacionalinį ūkį. 

Lietuvos valstybė organizuoja tokį valstybinio ir privataus ūkio sektorių bendradarbiavimą, kuris garantuoja pragyvenimo minimumą visiems socialinės saugos asmenims (kūdikiai, vaikai, jaunimas, seneliai, invalidai, ligoniai) ir laiduoja normalią tautos fizinę ir dvasinę plėtotę.

KULTŪRA: kultūros kūryba yra prioritetinė tautos veiklos sritis.

Lietuvos centro partijos pirmininko pavaduotoja Nijolė Giedraitienė, Ukmergės rajono savivaldybės tarybos narė.
Lietuvos centro partijos pirmininko pavaduotoja pedagogė, prodiuserė Nijolė Giedraitienė, Ukmergės rajono savivaldybės tarybos narė.

Moderniajame pasaulyje lietuvių tauta gyvena vos antrą šimtmetį. Išmokti kurti, saugoti ir prižiūrėti dvasinio gyvenimo tradicijas, mąstymo sugebėjimus perteikti plačiausiems visuomenės sluoksniams, o moderniąją meno ir kultūros kūrybą pagrįsti mūsų dvasinių tradicijų pamatais – tai reiškia ne tik išsiugdyti autentiškai ir tikros kultūros kūrimo sugebėjimą, bet ir išsivaduoti tikrai laisvam ir nepriklausomam gyvenimui.

PAŽANGA: gyvenant mieste būti su kaimu.

Nūdienos Lietuva – iš etninės kaimo kultūros iškilusi Lietuva. Šis savitumas – ne yda, o stiprybė: tikras gyvenimas yra gyvenimas su savo žeme, o ji realiai yra kaime. Mūsų idealas – ne daugiaaukščių uždengtas horizontas, o vėjo elektros jėgainė kviečių lauke.

ATEITIS: šeima – tautos gyvybės lopšys.

Visavertę jaunąją kartą – tautos tęstinumo bangą – išugdyti gali tik šeima. Šeimos tėvai yra visuomenės pasididžiavimas, jiems – valstybės globa. Motina yra svarbiausias tautos veikėjas, ji valstybės ne tik gerbiama, bet ir iš valstybės iždo atlyginama.

Parengta pagal Lietuvos centro partijos inform.

One thought on “Lietuvos centro partija atsinaujino

  1. Įvyko, tiesiog, istorinis įvykis ATKURTA Lietuvos Centro Partija !Tuo įvykdyta A+A R.Ozolo valia !
    Tai švariausia , ideali savo darbais ir siekiais Partija !
    -Naujų kūrybinių minčių ir vaisingų pasiekimų Lietuvai!

Parašykite komentarą

Top