Jūs esate
Pagrindinis > Pradžia > Lietuvos mokslo, kultūros ir visuomenės veikėjų atviras laiškas

Lietuvos mokslo, kultūros ir visuomenės veikėjų atviras laiškas

www.siandien.info

Trys visuomeninės organizacijos ir virš trisdešimties mokslo, kultūros ir visuomenės veikėjų viešu laišku išreiškė paramą Lietuvos Respublikos Prezidentą Gitanui Nausėdai.

Naujosios Helsinkio grupės parengtame laiške sveikinama Prezidento laikysena, ginant konstitucinę šeimos sampratą, viešai išsakoma viltis, jog bus tvirti sprendimai ir kitais svarbiais visuomenei klausimais, pirmiausiai – dėl Tautos teisės pagal Konstituciją valdyti save ir savo valstybę referendumais ir dėl diskriminacinio, represyvaus „galimybių paso“.

Laiškas išsiųstas Prezidentūrai ir žiniasklaidos priemonėms.

Lietuvos mokslo, kultūros ir visuomenės veikėjų atviras laiškas palaikant Lietuvos Respublikos Prezidentą Gitaną Nausėdą

2021-12-01

Vilnius

„Mes, žemiau pasirašę Lietuvos mokslo, kultūros ir visuomenės atstovai, remiame Lietuvos Respublikos Prezidentą Gitaną Nausėdą sunkioje Lietuvos Respublikos Konstitucijos, šeimos, Tautos ir valstybės gynyboje. Dėkojame Jo Ekscelencijai už principingą laikyseną sudėtingų dabarties geopolitinių ir pandeminių iššūkių akivaizdoje. Džiaugiamės nuosekliu Prezidento siekiu po ilgo vienašalės propagandos laikotarpio į Lietuvos politiką bei viešąją erdvę grąžinti atviros, įvairiapusės, geranoriškos ir garbingos diskusijos kultūrą.

Neramina valdančiajai parlamentinei koalicijai atstovaujantys politikai ir juos palaikantys „įtakdariai“, vykdantys daugumos piliečių išrinkto Lietuvos Prezidento puolimo kampaniją. Atvira neapykanta, patyčios ir žeminimai, sklindantys iš įtakingų interesų grupių atstovų, atspindi didėjantį visuomenės susiskaldymą pamatiniais vertybiniais ir pasaulėžiūros klausimais.

Dalis mūsų visuomenės remia pseudoliberalias vertybes, pritaria valdančiųjų diegiamoms socialinės inžinerijos priemonėms. Tačiau kita, statistiškai daug didesnė, dalis, daugiausia palaikianti tautines, krikščioniškas, konservatyvias vertybes bei normas, nuosekliai stumiama į viešojo gyvenimo pakraštį, šios idėjos bei jų reiškėjai išjuokiami, ignoruojami arba nutildomi. Visuomenės daugumos nuostatos bei lūkesčiai politiniame lauke atstovaujami vis menkiau arba tiesiog ignoruojami.

Su dideliu rūpesčiu stebime, kaip, esant silpnai ir išskaidytai Lietuvos Respublikos Seimo opozicijai ir nugalintai pilietinei visuomenei, svarbiausios politinės, finansinės, akademinės, žiniasklaidos ir teisėsaugos galios telkiamos siaurų įtakos grupių rankose. Tai jau gresia valstybės stabilumui, demokratijai, piliečių teisėms bei laisvėms.

Gintauto Kniukštos nuotrauka.

Tokioje padėtyje valstybės Prezidentas kaip institucija ir kaip savo vertybines pozicijas aiškiai išreiškęs bei ginantis asmuo lieka vienintele atsvara piliečių nekontroliuojamos ir jiems nebeatskaitingos valdžios konsolidacijai. Todėl imamasi visų, net elementariausias padorumo ribas peržengiančių priemonių jį diskredituoti, apriboti jo konstitucines galias ir išstumti jį iš politinio veikimo lauko. Šios pastangos yra kėsinimasis į Lietuvos valstybės politinę sąrangą ir suverenumą.

Nepagrįstas ir nepelnytas valstybės vadovo, pjudymas bei įžeidinėjimas neapsiriboja tik šalies vidumi, o pasireiškia ir jo autoriteto menkinimu tarptautinėje arenoje. Tai tampa signalu nedraugiškoms užsienio valstybėms veikti Lietuvos nenaudai.

Demokratinėje valstybėje gali ir net privalo būti išsakoma politinio lyderio žodžių ir veiksmų kritika, tačiau nenusiritant iki patyčių ir padugnių leksikos. Deja, tokios brandžios politinės kultūros Lietuvoje stokojama. Todėl griežtai smerkiame valdančiosios koalicijos ir ją aptarnaujančių įtakos grupių išpuolius prieš piliečių daugumos išrinktą valstybės vadovą.

Reikšdami paramą Jo Ekscelencijai, tuo pačiu linkime jam drąsos ir tvirtybės ginant pagrindines žmogaus, šeimos, Tautos ir piliečių teises. Principinga jo laikysena, ginant Tautos daugumos palaikomas prigimtinės šeimos vertybes nuo pseudoliberalių ar net neomarksistinių, ideologinių, antimokslinių ir amoralių šeimos imitacijų, o taip pat – šių ideologinių grupių diktato, teikia vilčių, jog bus pareikšta aiški pozicija ir kitais svarbiais žmogaus bei Tautos teisių klausimais.

Tokie einamieji klausimai šiandien – Tautos teisė pagal Konstituciją tiesiogiai valdyti savo valstybę, svarbiausius jos klausimus sprendžiant referendumais, taip pat – de facto prievartinis skiepijimas, kuriame naudojamos medžiagos tebėra eksperimentinio lygio ir kelia pagrįstų abejonių dėl žalingų šalutinių poveikių, bei „galimybių pasas“, diskriminuojantis didelę dalį visuomenės.

Referendumų kartelė Lietuvoje pagal privalomą piliečių parašų skaičių šiandien – viena aukščiausių Europoje, lyginant ne tik su senos demokratijos šalimis – Olandija ir Šveicarija, bet ir su Italija, Ukraina bei Sakartvelu, o galimybių pasas pažeidžia konstitucinį lygių galimybių principą ir skaldo visuomenę.

Šiuo klausimu prašome Jo Ekscelencijos skubiai kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Vyriausybės aktų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams (Konstitucijos 106 str.), o dėl referendumų – inicijuoti Konstitucijos pataisą, kad referendumo iniciatyvai reikalingas piliečių parašų skaičius būtų sumažintas pagal dabartinę demografinę padėtį ir geriausius Europos pavyzdžius”.

Parašykite komentarą

Top