Jūs esate
Pagrindinis > Pradžia > Lietuvos verslininkai Briuselyje – čia vyko didžiausias pramonei skirtas europinis renginys

Lietuvos verslininkai Briuselyje – čia vyko didžiausias pramonei skirtas europinis renginys

Briuselyje baigėsi didžiausias pramonei skirtas europinis renginys „ES pramonės dienos 2019“ (EU Industry Days 2019). Renginio dienomis Belgijos sostinėje su verslo misija viešėjo Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) prezidento Roberto Dargio vadovaujama delegacija.

LPK prezidentas R. Dargis atkreipė dėmesį į „BusinessEurope“ parengtą strategiją „Verslo ambicijos 2030“, palaikydamas idėją, kad atsižvelgiant į vyraujančias populizmo, ekstremizmo ir protekcionizmo tendencijas, būtina didinti pastangas užtikrinant mokinių finansinį ir verslo raštingumą bei didinti visos visuomenės pasitikėjimą verslu.

Dviejų dienų vizito metu LPK delegacija, kurios sudėtyje verslo asociacijų ir įmonių vadovai, atstovaujantys energetikos, krovos, PET gamybos, inžinerijos, maisto pramonės, transporto ir logistikos, trąšų bei kitiems mūsų šalies verslo sektoriams, susitiko su aukšto rango Europos Komisijos pareigūnais, diplomatais bei Belgijos verslo atstovais.

Konferenciją „ES pramonės dienos 2019“ atidarė Europos Komisijos pirmininkas Jeanas Claude’as Junckeris. Pagrindinis šių metų renginio leitmotyvas buvo ES konkurencingumo stiprinimas.

Akcentuota, kad norėdama išlikti konkurencinga globaliose pasaulio rinkose ES turi ryžtingai įveikti kylančius iššūkius: populistinių judėjimų augimą, kurio suaktyvėjimas ypač jaučiamas prieš Europos Parlamento rinkimus, painų „Brexit“ klausimą, inovacijų spartinimą, kompetencijų trūkumą ir kt.

Europai reikia stiprios vizijos ir neatidėliotinų veiksmų
Kaip verslas galėtų labiau prisidėti prie Europos konkurencingumo didinimo, susitikime su Lietuvos delegacija aptarė europinės pramonės ir darbdavių organizacijas vienijančios verslo organizacijos „BusinessEurope”, kurios narė yra LPK, prezidentas Pierre Gattaz.
„BusinessEurope” prezidentas pabrėžė, kad šiandien Europoje pasigendama vizijos ir užsidegimo, kuris galėtų padėti nusibrėžti judėjimo kryptį ateičiai.

„Visi matome problemas ir iššūkius Europos verslui – vis dar fragmentuota rinka, verslo patiriami dideli gamybos kaštai, perteklinis reguliavimas, atotrūkis tarp inovacijų ir tam būtinų investicijų, reikiamų kompetencijų trūkumas, skaitmeninė transformacija. Privalome veikti kartu, siekdami kad ES lygmenyje būtų sprendžiami klimato kaitos, energijos išteklių, sveikatos ir švietimo sistemoms būtinų reformų klausimai“, – sakė P. Gattaz.


„Europa šiandien pralaimi kovą dėl savo talentų. Visi matome, kaip JAV medžioja Europos startaperius ir mokslininkus, siūlydama jiems palankesnes sąlygas verslui ir kūrybai. Todėl turime kartu siekti, kad Europos Komisija skirtų ypatingą dėmesį ir ES lėšas jaunų verslų bei verslo ir mokslo bendradarbiavimo sąlygų gerinimui“, – sakė LPK prezidentas R. Dargis.

ES biudžeto moksliniams tyrimams ir inovacijoms skyrimo svarbą R. Dargis pabrėžė ir susitikime su Europos Komisijos Tyrimų ir inovacijų generalinio direktorato generaliniu direktoriumi Jean-Eric Paquet.

Susitikime taip pat kalbėta apie veiksmingų švietimo ir mokymo sistemų, kurios padėtų pramonės įmonėms diegti naujoves ir konkuruoti tarptautinėje arenoje, svarbą.

J. E. Paquet pažymėjo, kad pats neseniai viešėjo Lietuvoje, kur susitiko su Vilniaus Universiteto Mokslo Tarybos atstovais, lankėsi Gyvybės mokslų centre VU. Jis labai teigiamai atsiliepė apie Lietuvos mokslininkų vykdomus darbus, pasidžiaugė, kad universitetų turima infrastruktūra yra puiki ir atitinka šiandienos poreikius.

Kalbant apie ES siekį stiprinti savo pozicijas inovacijų srityje, pažymėta, kad įmonėms reikia patrauklios verslo aplinkos, kad ES taptų patrauklia vieta investicijoms ir naujovėms kurti.

Labai svarbu stiprinti ES pramonės politiką, praktiškai užtikrinant, kad visos ES (vidaus ir išorės) politikos kryptys būtų nukreiptos į pramonės konkurencingumo didinimą.

Susitikime dalyvavęs LPK viceprezidentas Vidmantas Janulevičiaus atkreipė dėmesį, kad dabar turime situaciją, kai Lietuvos verslui yra daug paprasčiau įgyvendinti projektus su užsienio universitetais, kurie jau turi didesnę verslo-mokslo bendradarbiavimo patirtį.

Todėl vietiniam verslo ir mokslo bendradarbiavimo procesui spartinti reikalingos paskatos.

Pakvietė Lietuvos įmones pranešti apie PPO susitarimų nepaisymo atvejus
Susitikime su Europos Komisijos Prekybos generalinio direktorato direktoriumi Leopoldo Rubinacci, LPK prezidentas išreiškė paramą Europos Komisijos pastangoms sudaryti ir įgyvendinti laisvosios prekybos susitarimus, pašalinti kliūtis Europos bendrovėms trečiosiose šalyse, kovoti su protekcionizmu, dempingo ir subsidijavimo apraiškomis.

„Lietuva yra atvira, į eksportą orientuota ekonomika, todėl mums labai svarbu, kad tarptautinėje prekyboje galiotų sąžiningumo ir aiškumo principai. Šiandien susiduriame su daugybe iššūkių šioje srityje – „Brexit“, lygiaverčių prekybos sąlygų su Kinija trūkumas, Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) modernizavimo būtinybė“, – vardino R. Dargis.

L. Rubinacci teigimu, kol kas labai sunku prognozuoti „Brexit“ baigtį, todėl dabar belieka sekti situaciją. Jis pasisakė už PPO modernizavimą bei tai, kad ši organizacija taptų atsvaros tašku, užtikrinančiu vienodas žaidimo sąlygas visiems rinkos dalyviams.

L.Rubinacci patikino, kad Europos Komisija stengiasi identifikuoti visus ES valstybėms ir jų verslui žinomus diskriminacinius atvejus (nelegalios subsidijos ir kiti subsidijavimo atvejai), tam kad būtų tiksliau įvertinama situacija bei problemos apimtys ir būtų imtasi sprendimų. Jis pakvietė Lietuvos įmones prisidėti prie informacijos rinkimo ir pranešti apie Lietuvos verslui žinomus tokius atvejus.

Susitikime savo iššūkius ir problemas pristatė plastiko sektoriaus atstovai, taip pat buvo aptarta Rusijos taikoma prekybos praktika ir padėtis dujų rinkoje, situacija ES ir Rusijos pasienyje. Buvo pabrėžta, kad ES turi rimtai įvertinti paramos vidutinėms įmonėms poreikį, nes būtent šios įmonės visoje Europoje sukuria daugiausia darbo vietų.

Aptarti transporto ir mobilumo, energetikos, užimtumo ir kiti klausimai
LPK delegacija vizito metu taip pat susitiko su Mobilumo ir transporto generalinio direktorato direktore, atsakinga už sausumos transportą, Elisabeth Werner.

Su ja aptarė Lietuvos transporto įmonėms aktualius mobilumo paketo ir kitus klausimus, kurių svarbą ir grėsmes viso Lietuvos transporto sektoriaus tolimesnei veiklai akcentavo Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ atstovas.

Susitikime su Europos Komisijos Energetikos generalinio direktorato atstovais buvo aptarti Baltijos elektros tinklų sinchronizavimo su kontinentinės Europos sistema projektų klausimai, kalbėta apie atsinaujinančios energetikos perspektyvas, domėtasi Europos Komisijos pozicija dėl vėjo energijos plėtros Baltijos jūroje.

Susitikę su užimtumo, socialinių reikalų, įgūdžių ir darbo jėgos judumo komisarės Marianne Thyssen kabineto atstovais, LPK delegacijos nariai aptarė darbo rinkos funkcionavimo ir reguliavimo kausimus, perkvalifikavimo ir įgūdžių atnaujinimo prieinamumą ir pasirengimą pramonės skaitmeninės transformacijos iššūkiams.

Akcentuota būtinybė skubiai spręsti struktūrinius darbo rinkos iššūkius ir visoms ES valstybėms narėms aktualius darbuotojų trūkumo kausimus. Europos Komisija dabar skiria ypatingą dėmesį darbuotojų perkvalifikavimo ir reikalingų kompetencijų suteikimo klausimams.

Verslo misijos vizito metu LPK delegacija taip pat susitiko Europos Komisijos Konkurencijos generalinio direktorato direktoriumi Paul Csiszar, Europos Komisijos Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinio direktorato atsakingais pareigūnais, Viešųjų pirkimų teisės aktų ir vykdymo skyriaus vadovu Alvydu Stančiku, Lietuvos diplomatais, Belgijos verslo atstovais.

siandien.info, lrs.lt

Parašykite komentarą

Top