Jūs esate
Pagrindinis > Interviu > Nepaprastoji padėtis Lietuvoje bus pratęsta iki rugsėjo 15 dienos

Nepaprastoji padėtis Lietuvoje bus pratęsta iki rugsėjo 15 dienos

www.siandien.info

Seimas svarstys siūlymą dar kartą pratęsti nepaprastosios padėties galiojimą Lietuvoje.

Pagal šiuo metu galiojantį balandžio 21 d. priimtą nutarimą, nepaprastoji padėtis visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje buvo įvesta nuo balandžio 22 d. 00 valandų 00 minučių. Ji galios iki birželio 29 d. 24 valandos 00 minučių.

Rusijai užpuolus Ukrainą Lietuvos Respublikos Prezidentas 2022 m. vasario 24 d. dekretu įvedė nepaprastąją padėtį visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiui nuo vasario 24 d. 13 valandų 00 minučių iki kovo 10 d. 24 valandos 00 minučių. Seimas tą pačią dieną nutarimu patvirtino šį Prezidento priimtą sprendimą. Nepaprastoji padėtis buvo įvesta dėl Rusijos Federacijos veiksmų, kurie kelia grėsmę pirmaeiliams Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesams, be kita ko, susijusiems su patikima valstybės sienos, sudarančios ir Europos Sąjungos išorinės sienos dalį, kontrole ir apsauga.

Pirmąją pavasario sesijos dieną, kovo 10 d., Seimas dar kartą įvedė nepaprastąją padėtį, kuri galiojo nuo kovo 11 d. 00 valandų 00 minučių iki balandžio 20 d. 24 valandos 00 minučių.

„Deja, ir šiuo metu grėsmė visuomenės rimčiai išlieka ir nemažėja. Rusijos karinė agresija Ukrainoje tęsiasi. Jos metu daromi nusikaltimai žmoniškumui, karo nusikaltimai ir jų mastas tik didėja. Be to, Rusijos Federacija laikosi atviros ir intensyvėjančios grasinimų retorikos Ukrainą remiančių valstybių atžvilgiu, kartu niekindama jų nepriklausomybę, teritorinį vientisumą, puoselėjamas vertybes, istoriją ir netgi kvestionuodama jų egzistavimą. Šios padidėjusios grėsmės visuomenės rimčiai neįmanoma pašalinti laikinai netaikant naudojimosi kai kuriomis konstitucinės teisėmis ir laisvėmis apribojimų bei nenustačius nepaprastųjų priemonių“, – pristatydama projektą sakė Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen.

Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes, nepaprastąją padėtį visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje siūloma įvedama nuo birželio 30 d. 00 valandų 00 minučių. Ji galiotų iki rugsėjo 15 d. 24 valandos 00 minučių. Taip pat siūloma išlaikyti nustatytą taikomų priemonių tęstinumą.

V

Nepaprastosios padėties metu siūloma nustatyti šiuos apribojimus:

1) draudžiama retransliuoti ir (ar) platinti internete Lietuvos Respublikos teritorijoje Rusijos Federacijos ar Baltarusijos Respublikos įsteigtų, tiesiogiai ar netiesiogiai valdomų, kontroliuojamų ar finansuojamų subjektų radijo programas, televizijos programas, išskyrus atvejus, kai Lietuvos radijo ir televizijos komisija suteikia leidimą arba kai jos retransliuojamos (platinamos) iš Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos konvenciją dėl televizijos be sienų ratifikavusių valstybių;

2) asmenims draudžiama organizuoti ir rinktis į susirinkimus, kurių tikslas – bet kokia forma ar mastu palaikyti Rusijos ir Baltarusijos veiksmus, dėl kurių įvesta nepaprastoji padėtis.

Nepaprastosios padėties metu taikomos šios nepaprastosios priemonės:

1) valstybės rezervo naudojimas siekiant užtikrinti tinkamas nuo karinės agresijos ir persekiojimo besitraukiančių užsieniečių priėmimo sąlygas, paramos Ukrainai teikimą, institucijų, dalyvaujančių valdant nepaprastąją padėtį, veiklos finansavimą bei siekiant pašalinti kilusią grėsmę pirmaeiliams Lietuvos nacionalinio saugumo interesams ir visuomenės rimčiai;

2) sustiprinta nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių, įrenginių ir turto (toliau – svarbūs objektai) apsauga.

3) sustiprinama Europos Sąjungos (ES) išorės sienos apsauga, taikant įstatymuose ir specialiuosiuose planuose nustatytas priemones. Asmenys, ketinantys kirsti ar kirtę ES išorės sieną tam nenustatytose vietose, į Lietuvos teritoriją negali būti įleidžiami (ši nuostata netaikoma siekiant užtikrinti nuo karinės agresijos ir (ar) persekiojimo besitraukiančių užsieniečių, įskaitant tuos, kurie neturi galiojančio kelionės dokumento, humanitarinį patekimą);

4) užsieniečių, vykstančių pagal specialiąją tranzito schemą, tranzitas per Lietuvos teritoriją vyksta laikantis Lietuvos užsienio reikalų ministerijos nustatytų ir su Valstybės sienos apsaugos tarnyba suderintų sąlygų;

5) užsieniečių vizų režimo sugriežtinimas (sustabdomas Rusijos ir Baltarusijos piliečių prašymų išduoti vizas priėmimas ir sprendimų dėl šių prašymų priėmimas, išskyrus atvejus, kai dėl vizų išdavimo tarpininkauja Lietuvos užsienio reikalų ministerija);

6) pasienio ruože transporto priemonių ir asmenų bei jų bagažo tikrinimas įstatymų nustatyta tvarka, siekiant surasti ir paimti neteisėtai laikomus šaunamuosius ginklus, kitokias pavojingas medžiagas.

Už Seimo nutarimo „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo“ projektą Nr. XIVP-1856 po pateikimo balsavo 85 Seimo nariai, prieš buvo du, 18 parlamentarų susilaikė.

Seimo posėdyje prie šio klausimo numatoma grįžti rytoj, birželio 28 d.

Parašykite komentarą

Top