Jūs esate
Pagrindinis > Interviu > Pristatytos kandidatūros į teismų skyrių pirmininkus

Pristatytos kandidatūros į teismų skyrių pirmininkus

ŠIANDIEN PRENUMERATA 2023 METAMS

www.siandien.info

Respublikos Prezidento vyriausiasis patarėjas Andrius Kabišaitis Seimui pristatė šalies vadovo teikiamas trijų teisėjų kandidatūras į aukštesnes pareigas. Šalies vadovas siūlo:

Seimui skirti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėją Danguolę Bublienę šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininke;

Seimui skirti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėją Gabrielę Juodkaitę-Granskienę šio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininke;

Seimui pritarti Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo Ernesto Rimšelio skyrimui šio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininku.

„Teisėja pasižymi aukšta profesine kompetencija, analitiniais įgūdžiais, vadovavimo kolektyvui įgūdžiais. Kolektyvas ją gerbia ir ja pasitiki. Kolegos akcentuoja tokias teisėjos savybes kaip principingumas, atvirumas naujovėms ir kolegiškumas“, – D. Bublienės kandidatūrą pristatė A. Kabišaitis, informavęs, kad už ją balsavo visi penki Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos nariai.

„G. Juodkaitės-Granskienės tinkamumą Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko pareigoms pagrindžia ne tik jos ligšiolinės veiklos turinys, kuris atskleidžia pretendentės administracinius ir organizacinius gebėjimus, lyderio savybes, galimybes suburti instituciją darbui ir atstovauti jai kitose institucijose bei tarptautinėse organizacijose. Atrankos į minėtas pareigas procedūrose G. Juodkaitė-Granskienė pripažinta tinkamiausia penkiais balsais „už“ iš penkių balsavusių Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos narių. Ji surinko 112,5 balo iš 115 galimų“, – pristatydamas antrą kandidatę sakė Respublikos Prezidento vyriausiasis patarėjas.

„Jis turi autoritetą, ir teisėjų bendruomenėje atsiskleidė kaip aktyvus ir aukštos kompetencijos teisėjas, turintis visas vadovaujamam darbui reikalingas savybes“, − pristatydamas E. Rimšelio, kuris taip pat sulaukė visų penkių atrankos komisijos narių pritarimo, kandidatūrą kalbėjo A. Kabišaitis.

Išklausius pretendentus Seimo nutarimų „Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjos Danguolės Bublienės skyrimo šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininke“, „Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjos Gabrielės Juodkaitės-Granskienės skyrimo šio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininke“ projektai Nr. XIVP-2219, Nr. XIVP-2220 ir nutarimo „Dėl pritarimo skirti Apeliacinio teismo teisėją Ernestą Rimšelį šio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininku“ projektas Nr. XIVP-2221 bus svarstomi Statute nustatyta tvarka, vyks kandidatų susitikimai su parlamentinėmis frakcijomis. Pagrindiniu svarstyti šiuos klausimus paskirtas Teisės ir teisėtvarkos komitetas, numatoma svarstymo plenariniame posėdyje data – lapkričio 10 d.

Parašykite komentarą

Top