Jūs esate
Pagrindinis > Šiandien > Pritarė Geležinkelių transporto kodekso pakeitimams

Pritarė Geležinkelių transporto kodekso pakeitimams

Seimo Ekonomikos komitetas po svarstymo pritarė Geležinkelių transporto kodekso pakeitimams.

Ekonomikos komitetas apsvarstė Geležinkelių transporto kodekso 3, 4, 41, 7, 14, 23, 24, 25, 28, 29 straipsnių pakeitimo, Kodekso papildymo 61, 71 straipsniais, ketvirtuoju1 skirsniu ir priedo papildymo įstatymo projektą Nr. XIIP-3979ES.

Įstatymo projektu siekiama į nacionalinę teisę perkelti Direktyvos 2012/34 ES, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelio erdvė, nuostatas, susijusias su:

–         rinkliavos už naudojimosi viešąja geležinkelio infrastruktūra surinkimo sistemos pakeitimu;

–         naudojimosi viešąja geležinkelio infrastruktūra ir geležinkelių įrenginių paslaugomis atskyrimu;

–         prieigos prie geležinkelių paslaugų įrenginių ir šiuose įrenginiuose teikiamų paslaugų suteikimu bei geležinkelių transporto rinkos reguliuotojų funkcijų perdavimu, rinkos reguliuotojų finansavimo modelio pakeitimu.

Atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadą, Ryšių reguliavimo tarnybos, Susisiekimo ministerijos pastabas ir išdėstytus argumentus bei Seimo narių pasiūlymus, Ekonomikos komitetas bendru sutarimu pritarė komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

Komitetas siūlo, kad rinkos reguliuotojo funkcijos būtų finansuojamos iš geležinkelio įmonių (vežėjų) mokamų įmokų. Šios įmokos dydis būtų 5 eurai už vieną milijoną bruto tonkilometrių.

Taip pat siūloma, kad geležinkelių transporto rinkos reguliuotojo funkcijos iš Konkurencijos tarnybos būtų perduotos Ryšių reguliavimo tarnybai. Minėta funkcija Ryšių reguliavimo tarnybai perduodama nuo 2016 m. lapkričio 1 d., vietoj įstatymo projekte buvusios 2017 m. sausio 1 d.

Parengta pagal LR Seimo, BNS spaudos centro inform.

Parašykite komentarą

Top