Jūs esate
Pagrindinis > Interviu > Seimas ėmėsi Pluoštinių kanapių įstatymo

Seimas ėmėsi Pluoštinių kanapių įstatymo

www.siandien.info

Seimas balsų dauguma patobulino Pluoštinių kanapių įstatymo pakeitimo įstatymą. Visuomenėje daug diskusijų sukėlęs Pluoštinių kanapių įstatymo pakeitimo įstatymo projekto rengimas užtruko, nes į jo svarstymą buvo įtraukti ne tik valstybės institucijų atstovai, bet ir suinteresuotos asociacijos, pateikta labai daug pasiūlymų, laukta Vyriausybės, nepriklausomų ekspertų nuomonės ir Europos Komisijos Išsamiosios nuomonės.


Priimtu Įstatymu leidžiamas tik įteisintų veislių pluoštinių kanapių auginimas.

Šiuo įstatymu siekiama užtikrinti teisinį aiškumą, patikslinamos sąvokos, įtvirtinamos pluoštinių kanapių auginimo, pluoštinių kanapių produktų gavimo ir gaminių gamybos, jų tiekimo rinkai, importo sąlygos.

Visa, su pluoštinėmis kanapėmis susijusi veikla, reglamentuota ir susisteminta viename pagrindiniame teisės akte, kuris bus įgyvendintas priimant įgyvendinamuosius teisės aktus.

Priimtu Įstatymu leidžiamas tik įteisintų veislių pluoštinių kanapių auginimas, sudaroma galimybė perdirbti visas pluoštinių kanapių dalis ir leisti rinkai tiekti ne vien tik pluoštą ir sėklas ar šių sėklų produktus, bet ir iš kitų pluoštinių kanapių dalių gautus produktus.

Pluoštinių kanapių gaminių ir produktų gamyba, taip pat tiekimas rinkai leidžiamas tik tais atvejais, kai tetrahidrokanabinolio (toliau – THC, tai yra natūrali psichiką veikianti medžiaga, išskiriama iš įvairių rūšių kanapių) kiekis neviršija 0,2 proc.

Įstatymu nustatoma, kad pluoštinių kanapių gaminių gamybos, jų tiekimo rinkai ir THC kiekio juose priežiūrą vykdo Vyriausybės įgaliotos institucijos pagal kompetenciją, o specifinės pluoštinių kanapių gaminių gamybos atveju, kai atsiranda poreikis griežtesnio lygio priežiūrai, būtų reikalingas atskiras leidimas, kuris ribotų ūkinę veiklą.

Tokiu ribojimu siekiama sumažinti piktnaudžiavimo galimybę ir užtikrinti, kad būtų pagaminti tinkamos kokybės gaminiai, o veiklą vykdantis subjektas garantuotų tinkamą medžiagų apskaitą, sunaikinimą, turėtų atitinkamą gamybos vietą ir įrangą, būtiną tokiai veiklai vykdyti.

Tikimasi, kad šis Įstatymas turės teigiamos įtakos naujai industrijai susiformavimui, investicijoms pritraukti, taip pat prisidės prie kaimo vietovių gyventojų užimtumo.

Parašykite komentarą

Top