Jūs esate
Pagrindinis > Pradžia > Siūloma  tobulinti maisto tiekimo grandinę ir skatinti ekologiškų produktų vartojimą

Siūloma  tobulinti maisto tiekimo grandinę ir skatinti ekologiškų produktų vartojimą

Romaldas Abugelis
Seimo kanceliarijos Kaimo reikalų komiteto biuro vedėjas

Seimo Kaimo reikalų komitetas, įvertinęs 2017 m. lapkričio 29 d. Europos Komisijos komunikate „Maisto ir ūkininkavimo ateitis“ išdėstytas nuostatas, atkreipdamas dėmesį į tai, kad Europos Komisija 2018 m. planuoja parengti pasiūlymą dėl ES maisto tiekimo grandinės gerinimo, ypatingą dėmesį skiriant ūkininkų padėties šioje grandinėje ir derybinių galių stiprinimui, priėmė sprendimą „Dėl maisto grandinės tobulinimo ir ekologiškų produktų vartojimo skatinimo viešojo maitinimo vietose“.

Komiteto pirmininkas Andriejus Stančikas pabrėžė, kad iki šio sprendimo priėmimo buvo nueitas ilgas kelias. Vyko nuolatinės diskusijos su įvairių ministerijų ir verslo atstovais, socialiniais partneriais, 2017 m. lapkričio 15 d. Seime surengta apskritojo stalo diskusija „Link tobulesnės ir skaidresnės maisto tiekimo grandinės“, o 2017 m. gruodžio 13 d. – konferencija „Lietuviškų ekologiškų produktų vartojimo skatinimas viešojo maitinimo sektoriuje“.

Priimant komiteto sprendimą buvo atsižvelgta į mūsų šalies gyventojų sveikatos rodiklius ir mitybos svarbą juos gerinant, taip pat labai dėmesingai išnagrinėti visi minėtuose renginiuose išsakyti pasiūlymai.

Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlyta užtikrinti geresnį veiksmų koordinavimą tarp atskirų ministerijų ir institucijų, taip pat bendradarbiavimą su savivaldybėmis ir socialiniais partneriais, siekiant skaidresnės ir trumpesnės maisto tiekimo grandinės, vietinės gamybos produktų vartojimo vidaus rinkoje plėtros, palankesnių sąlygų sudarymo ekologiškų ir nacionalinės kokybės produktų patekimui į lopšelius, darželius, mokyklas, ligonines ir kitas viešojo maitinimo vietas.

Rekomenduota sudaryti palankias skatinimo ir rėmimo sąlygas ekologiškų produktų gamybos ir šių produktų perdirbimo ūkiuose plėtrai, įgyvendinti bandomuosius–pavyzdinius projektus, trumpos grandinės pagrindu tiekiant ekologišką maistą viešojo maitinimo vietoms, taip pat imtis priemonių maisto vartojimo kultūrai kelti, skatinant tinkamą požiūrį į kokybiško maisto pasirinkimą ir maisto švaistymo mažinimą.

Vyriausybei taip pat pasiūlyta apsvarstyti galimybę taikyti lengvatinį pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifą maisto produktams ir, reikalui esant, parengti atitinkamų teisės aktų projektus. Konkretūs pasiūlymai pateikti ir Sveikatos apsaugos ministerijai, Viešųjų pirkimų tarnybai, savivaldybėms, Žemės ūkio rūmams.

Komitetas, vykdydamas parlamentinę kontrolę, nuolat stebės sprendimo įgyvendinimo eigą. Artimiausia posėdis šiais klausimais numatytas Seimo pavasario sesijoje.

Parašykite komentarą

Top