Jūs esate
Pagrindinis > Šiandien > Sudaryta Valstybės Nepriklausomybės stipendijos skyrimo komisija

Sudaryta Valstybės Nepriklausomybės stipendijos skyrimo komisija

Seimo valdyba, vadovaudamasi Valstybės Nepriklausomybės stipendijos skyrimo nuostatais ir atsižvelgdama į Seimo Valstybės istorinės atminties komisijos 2017 m. spalio 18 d. teikimą, nusprendė sudaryti Valstybės Nepriklausomybės stipendijos skyrimo komisiją penkeriems metams.

Komisijoje darbuosis: Inga Blažienė – Lietuvos socialinių tyrimų centro direktoriaus pavaduotoja mokslui, mokslų daktarė; Zenonas Butkus – Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Naujosios istorijos katedros profesorius, mokslų daktaras; Romas Lazutka – Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Socialinio darbo katedros profesorius, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, mokslų daktaras.

Rimvydas Petrauskas – Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dekanas, profesorius, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, mokslų daktaras; Darius Staliūnas – Lietuvos istorijos instituto direktoriaus pavaduotojas ryšiams su užsieniu, XIX a. istorijos skyriaus vyriausiasis mokslo darbuotojas, mokslų daktaras;  Gintautas Tamulaitis – Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Puslaidininkių fizikos katedros vedėjas, profesorius, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, habilituotas mokslų daktaras.

Rita Regina Trimonienė – Šiaulių universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Istorijos ir filosofijos katedros vedėja, profesorė, mokslų daktarė; Gintautas Žintelis – Lietuvos mokslų akademijos Technikos mokslų skyriaus pirmininkas, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, profesorius, habilituotas mokslų daktaras.

Valstybės Nepriklausomybės stipendija skatina Lietuvos piliečius rinktis humanitarinių ir socialinių mokslų sričių mokslininko karjerą, o visuomenę, ypač jaunąją kartą, dirbti valstybės labui ir gerovei.

Valstybės Nepriklausomybės stipendija bus skiriama humanitarinių ir socialinių mokslų jauniems mokslininkams, ne vyresniems negu 35 metų, už Lietuvos valstybingumo stiprinimui svarbius mokslo tyrimus. Laureatai atrenkami konkurso būdu, apdovanojami Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną – Kovo 11-ąją.

verslaspolitika.lt ir lrs.lt inf.

Parašykite komentarą

Top