Jūs esate
Pagrindinis > Pradžia > Sveikų ir ramių Jums šv. Velykų!

Sveikų ir ramių Jums šv. Velykų!

www.siandien.info
Su Šv. Velykomis .
Prasmingi Popiežiaus Pranciškaus žodžiai:“ Brangūs broliai ir seserys,

                      Gavėnia yra palankus asmeninio ir bendruomeninio atsinaujinimo metas, vedantis mus į mirusio ir prisikėlusio Jėzaus Kristaus Velykas. 2022 m. gavėnios kelionėje mums bus naudinga apmąstyti šventojo Pauliaus raginimą galatams: „Nepailskime daryti gera; jei neaptingsime, savo metu pjausime derlių! Tad, kol turime laiko (kairós), darykime gera visiems (Gal 6, 9–10a)“.

Popiežius Pranciškus. Vikipedijos nuotr.

                      Velykos arba šventos Velykos, Kristaus prisikėlimas – seniausia ir svarbiausia krikščionių šventė. Švenčiama paminėti Kristaus prisikėlimą iš numirusiųjų po nukryžiavimo, kuris laikomas viso krikščioniškojo mokymo pagrindu. Naujajame Testamente rašoma, kad tai įvykę trečią dieną po Kristaus mirties.

                      Velykų data nustatoma pagal Mėnulio-Saulės kalendorių ir Vakarų bažnyčiose Velykos visada švenčiamos pirmąjį sekmadienį po pirmos pavasario (po pavasario lygiadienio) pilnaties. Pagal Grigaliaus kalendorių ši data anksčiausiai būna kovo 22 d., o vėliausiai balandžio 25 dieną. 2023 metais Velykos bus švenčiamos balandžio 9 dieną.  

                      Lietuvių kalbos žodžio Velykos etimologija sietina su daugelyje slavų kalbų, išskyrus rusų, šiai šventei įvardyti vartojamu žodžių junginiu, kurio reikšmė yra didžioji diena/naktis.

Kun. Algirdo Toliato asmeninio archyvo nuotr.

                      Su Velykomis siejami įvairūs papročiai, tarp jų ir pagoniškos kilmės, pvz., Velykų kiaušiniai, Velykų zuikiai, Velykų bobutė, kiaušinių ridenimas. Velykų metu valgomi tradiciniai Velykų valgiai, kurie įvairiuose regionuose yra skirtingi.

Velykos

„Velykos !“- šaukia pempė,
„Velykos !“- vyturėlis,
Velykom puošias žemė
Žiedais ir pumpurėliais.

Tolyn tolyn žiemužę
Vėjelis šiltas pučia,
Keliu Velykė veža
Ratus margų margučių.

Ten, už ežios, kiškienė
Vaikams pyragą kepa
Ir devynių saldumų
Medum plutelę tepa.

Kaip mėlynos žvaigždelės
Žibutės skleidžia žiedą,
„Valio, valio Velykos!“
Kieme vaikučiai gieda.

                      Vytė Nemunėlis

Parašykite komentarą

Top