Jūs esate
Pagrindinis > Pradžia > Tarp prioritetinių darbų – Lietuvos piliečių teisių ir verslo interesų užtikrinimas

Tarp prioritetinių darbų – Lietuvos piliečių teisių ir verslo interesų užtikrinimas

Seimo VI (pavasario) sesijos metu numatoma surengti 56 posėdžius. Sesijos darbų programos projekte numatoma svarstyti daugiau kaip 500 tesės aktų projektų, kuriuos teikia Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Vyriausybė, Seimo komitetai, frakcijos ir Seimo nariai.

Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis tikisi, kad sesija bus darbinga ir ją pavyks maksimaliai įgyvendinti: „Sesijos programą konstravome įtraukdami visų, galinčių teikti projektus subjektų, pasiūlymus. Tikimės, kad tai leis sumažinti papildomai sesijos metu įtraukiamų projektų skaičių.“

Pasak V. Pranckiečio, teikiamų statymų projektų mažiau nei praėjusioje sesijoje. Beveik 200 jų perkeliama iš ankstesnės sesijos, Vyriausybė teikia 128 projektus. Sesijos metu Seimui teks skubiai apsispręsti dėl teisės aktų, susijusių su Jungtinės Karalystės pasitraukimu iš Europos Sąjungos. „Dėl „Brexit“ gali būti labai įvairių variantų, nes mes dar nežinome, koks jis įvyks.

Gali būti, kad po „Brexit“ reaguodami iš karto turėsime priimti vienus ar kitus įstatymus“, – sakė Seimo pirmininkas.

Seimas tęs jau pradėtus darbus šiomis kryptimis: darni, atsakinga ir sveika visuomenė; švietimo, kultūros ir mokslo kokybės bei efektyvumo didinimas; viešojo sektoriaus efektyvumo ir skaidrumo didinimas; darni ir konkurencinga ekonomikos plėtra ir saugi valstybė. Taip pat siūloma įtvirtinti 11 programos prioritetų.

Ypatingas dėmesys bus skiriamas korupcijos prevencijai, socialinės atskirties mažinimui, vaiko teisių apsaugos įgyvendinimo sistemos tobulinimui.

Tarp prioritetinių darbų – Lietuvos piliečių teisių ir verslo interesų užtikrinimas, rengiantis Jungtinės Karalystės išstojimui iš Europos Sąjungos; viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo iki 2025 metų strategijos tvirtinimas; sveikatos priežiūros įstaigų veiklos efektyvumo ir skaidrumo didinimas; studijų finansavimo modelio tobulinimas.

Sesijos darbų programos projekte taip pat numatoma atnaujinti Valstybės strateginio valdymo principus, pertvarkyti biudžeto formavimo sistemą, valstybės įmonių valdymą ir priežiūrą, konsoliduoti ir optimizuoti biudžetinių įstaigų funkcijas.

Dar viena sritis, kuriai bus skiriamas didelis dėmesys – integruoto tarpinstitucinio mišrių (hibridinių) grėsmių užkardymo ir išorinių veiksnių valdymo mechanizmo tobulinimas.

Pavasario sesijos metu ypatingas dėmesys bus skiriamas Seimo jau priimtų reformų įgyvendinimo kontrolei švietimo, mokesčių, inovacijų, šešėlinės ekonomikos mažinimo ir pensijų srityse.

Numatoma surengti diskusijas strateginėmis temomis: „NATO svarba Lietuvos valstybingumui 15 metų narystės kontekste“, „Lietuvos pasiekimų Europos Sąjungoje 15 metų apžvalga“, „Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos 25 metų draugiškų santykių ir gero kaimyninio bendradarbiavimo sutarties reikšmė“, „Teisėkūros proceso tobulinimas“.

              Savaitraščio ŠIANDIEN informacija

Parašykite komentarą

Top