Jūs esate
Pagrindinis > Šiandien > Sostinės Verkių kapinėse palaidota disidentė, vienuolė Nijolė Sadūnaitė

Sostinės Verkių kapinėse palaidota disidentė, vienuolė Nijolė Sadūnaitė

www.siandien.info

Trečiadienį sostinės Verkių kapinėse palaidota disidentė, vienuolė Nijolė Sadūnaitė. Prieš laidotuves Vilniaus Kalvarijų Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčioje buvo laikomos mišios mirusiajai atminti.

Nijolė Sadūnaitė 1975 m. nuteista už „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ dauginimą ir platinimą. Šešerius metus kalėjo Mordovijoje, ištremta gyveno Rytų Sibire. 1980 m. grįžusi į Lietuvą vėl įsitraukė į „Kronikos“ leidybą: rinko žinias, pristatydavo jas redaktoriui, redagavo, daugino, gabeno leidinį į Maskvą, iš kur jis pasiekdavo Vakarus. Dėl KGB persekiojimo vienuolė nuolat slapstėsi, ne kartą buvo suimta ir tardoma. 1987 m. rugpjūčio 23 d. su Antanu Terlecku, Vytautu Bogušiu ir Petru Cidziku surengė mitingą prie Adomo Mickevičiaus paminklo paminėti Ribentropo-Molotovo paktą. Mitinge po ilgų priespaudos dešimtmečių buvo viešai sugiedotas Lietuvos himnas. Nuo 1988 m. Lietuvos Helsinkio grupės narė. Ji yra išleidusi knygų apie KGB metodus ir kovą už tikinčiųjų pamintas teises Lietuvoje. lkbkronika.lt nuotr

N. Sadūnaitė mirė sekmadienį, eidama 86 metus, 1992 m. ji buvo apdovanota Sausio 13-osios atminimo medaliu, 1998 m. – Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi, o 2000 m. – Lietuvos nepriklausomybės medaliu. Vienuolei 2017 metais buvo paskirta Laisvės premija.

Parašykite komentarą

Top