Jūs esate
Pagrindinis > Šiandien > Valstybės Nepriklausomybės stipendija

Valstybės Nepriklausomybės stipendija

Valstybės Nepriklausomybės stipendijos skyrimo komisija laukia kandidatų teikimų 2018 m. stipendijai gauti. Valstybės Nepriklausomybės stipendijos skyrimo komisija kviečia iki šių metų gruodžio 31 d. siūlyti kandidatus Valstybės Nepriklausomybės stipendijai gauti. Siūlyti kandidatus teisę turi mokslininkai bei Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, pateikdamos šiuos dokumentus:
1. Užpildyta kandidato anketa.
2. Bent dviejų mokslininkų ir bent vienos mokslo ir studijų institucijos rekomendacijos.
3. Kandidato mokslinės ir visuomeninės veiklos aprašymas (iki 5 puslapių).
4. Kandidato mokslo darbų sąrašas ir mokslo darbų kopijos skaitmeniniuose kompaktiniuose diskuose ar kitose kompiuterinėse laikmenose PDF formatu.
5. Mokslinio tyrimo (darbo) projekto aprašymas (iki 5 puslapių).
6. Projekto įgyvendinimo darbų planas, numatomi rezultatai ir stipendijos išlaidų pagrindimas.
7. Kita informacija ir medžiaga, pagrindžianti siūlymą skirti stipendiją.

Stipendija skiriama humanitarinių ir socialinių mokslų sričių jauniesiems mokslininkams už Lietuvos valstybingumo stiprinimui svarbius mokslo tyrimus, su jais susijusią visuomeninę veiklą ir mokslo populiarinimo darbus bei konkursui stipendijai gauti pateiktą įgyvendinti mokslinio tyrimo projektą.

Konkurse gali dalyvauti kandidatai, kurie konkurso dokumentų pateikimo paskutinę dieną, tai yra tų metų gruodžio 31 dieną, yra ne vyresni kaip 35 metų amžiaus. Siūlyti kandidatus stipendijai gauti turi teisę mokslininkai bei Lietuvos mokslo ir studijų institucijos. Valstybės Nepriklausomybės stipendija įteikiama kiekvienų metų kovo 11 d. – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną.

lrs.lt, verslaspolitika.lt

Parašykite komentarą

Top