Jūs esate
Pagrindinis > Šiandien > Visoje šalyje prasidėjo žemdirbių protestai

Visoje šalyje prasidėjo žemdirbių protestai

www.siandien.info

Šiandien visoje šalyje prasidėjo žemdirbių protestai, miestuose ir prie pagrindinių kelių išriedėjo tūkstančiai traktorių. Ūkininkai šturmuoja ir Vilnių.

Leidimo dalyvauti protesto akcijoje nedavė tik Šiaulių ir Šalčininkų rajonų savivaldybės.

Tai žinia, kad priimami valdžios sprendimai žlugdo žemės ūkį, politikų kalbos menkina žemdirbio vardą. Ši akcija – tai signalas visuomenei ir politikams, jog priimti ar pateikti svarstomi Prezidento, kai kurių Vyriausybės ir Seimo narių sprendimai veda link žemės ūkio, o tuo pačiu ir kaimo, skurdinimo, galutinio „išsivaikščiojimo“.

Žemdirbių kreipimasis į valdžios institucijas ir visuomenę

2019-11-26
Aukščiausios Lietuvos valstybinės valdžios institucijos, 2008 m. ratifikuodamos Lisabonos sutartį, suteikė visiems mūsų šalies piliečiams (mokytojams, gydytojams, žemdirbiams, ir kt.) bendrą ES pilietybę, garantuojančią bekompromisę apsaugą ir prieinamumą prie bendrųjų ES vertybių, kurių ekonominė išraiška yra nediskriminavimo ir deramo pragyvenimo lygio užtikrinimas, pagrįstas teisingu atlygiu už atliktą darbą. Atsakingai ant savo pečių nešdami Lietuvos regionų plėtros ir kaimo vietovių gerovės didinimo naštą, prisidėdami prie šalies teritorinio saugumo užtikrinimo, susidurdami su naujais klimato kaitos iššūkiais, Lietuvos žemdirbiai pasigenda jų pastangas atitinkančių valdžios institucijų veiksmų. Todėl
ĮVERTINDAMI tai, kad:

 • anksčiau padarytos politikų klaidos lemia sudėtingas derybas ES institucijose dėl teisingo, sąžiningo rėmimo Lietuvos žemės ūkiui, kas sąlygoja diskriminaciją konkuruojant bendroje ES rinkoje su nevienodomis ES rėmimo sąlygomis;
 • tendencingai formuojamas neigiamas požiūris į dirbančiuosius žemės ūkyje žiniasklaidos priemonėse ir valdžios institucijose;
 • žemdirbiai pirmieji susiduria su klimato kaitos padariniais, trejus metus iš eilės žemės ūkis patiria nuostolius dėl oro sąlygų kataklizmų;
 • žemės ūkio produktų supirkimo kainos mažėja, tuo pačiu metu didėjant keliamiems reikalavimams, tačiau kartu atveriant ES rinkas žemės ūkio produktų importui iš trečiųjų šalių, kur produkcija gaminama liberalesnėmis sąlygomis;
 • žemdirbys nepelnytai laikomas nuodytoju ir aplinkos teršėju, nors Lietuvoje užauginta produkcija viena švariausių ES;
  KONSTATUODAMI, kad:
 • mokesčiai žemės ūkiui didėjo net iki 5 kartų per paskutinius 3 metus;
 • mažinamas finansavimas sektoriui;
 • visai kitai valstybinei infrastruktūrai skiriamas finansavimas ženkliai didesnis nei maisto gamybos infrastruktūrai;
 • žemės ūkis yra pagrindinis darbdavys kaime, o viena darbo vieta pirminėje žemės ūkio produktų gamyboje sukuria 3-4 darbo vietas maisto pramonės, aptarnavimo, prekybos sektoriuose.
 • krenta produktų supirkimo kainos;
 • Lietuvos žemdirbiai negauna paramos klimato kaitos priemonėms įgyvendinti, kaip numatyta Paryžiaus susitarime;
 • žemdirbius žeidžia nepagrįstos negatyvios nuostatos jų atžvilgiu;
  Lietuvos žemdirbiai REIKALAUJA:
 • Nepriimti mokestinių ir kitų sprendimų, didinančių žemdirbių išlaidas iki nebus sudarytos vienodos konkurencinės sąlygos su kitų ES valstybių narių žemdirbiais – pasiektas ES tiesioginių išmokų vidurkis.
 • Deramos pagarbos Lietuvos kaimui ir žemdirbiams, aprūpinantiems Lietuvos žmones sveiku, saugiu maistu.
 • Sustabdyti šmeižikiškos informacijos srautą žiniasklaidos priemonėse, nukreiptą prieš dirbančiuosius žemės ūkyje.

Lietuvos žemdirbių protesto akcijos „Lietuva, tavo kaimas miršta“ dalyviai

Parašykite komentarą

Top