Jūs esate
Pagrindinis > Pradžia > Lietuva yra pasirengusi pasiūlyti Ukrainai alternatyvų dujų tiekimą

Lietuva yra pasirengusi pasiūlyti Ukrainai alternatyvų dujų tiekimą

Lietuvos Respublikos Prezidentas pasveikino Ukrainos ir Lietuvos ekonomikos forumo dalyvius, lapkričio 27 d. susirinkusius Prezidentūroje aptarti šalių ekonominio bendradarbiavimo perspektyvos. Verslo forumas, kuriame susirinko daugiau nei šimtas įmonių atstovų, organizuotas Ukrainos Prezidento Volodymyro Zelenskio oficialaus vizito Lietuvoje metu.

Kalboje Prezidentas akcentavo glaudžius Ukrainos ir Lietuvos santykius, paremtus broliška parama siekti laisvės ir nepriklausomybės. Pasak šalies vadovo, valstybių santykius dar labiau sustiprina bendras siekis kurti tvarią regiono verslo rinką.

***

Jūsų Ekscelencija Ukrainos Prezidente Volodymyrai Zelenski,

Gerbiami forumo svečiai ir dalyviai,

man didelė garbė pasveikinti šiandien susirinkusį Lietuvos ir Ukrainos verslo forumą – puikų dvišalio bendradarbiavimo įrodymą.
Nedaug tėra šalių, su kuriomis Lietuvą sietų toks gilus ir draugiškas ryšys kaip su Ukraina.

Mūsų partnerystę tik dar labiau sustiprino pastarųjų dešimtmečių istorija. Mes pamename, jog tuo metu, kai Lietuvai reikėjo pagalbos, ukrainiečiai savanoriai budėjo mūsų laisvės sargyboje. Kai pagalbos reikėjo Ukrainai, Lietuva nedvejodama stojo į aktyviausių jos rėmėjų gretas.

Nuoširdžiai džiaugiuosi, kad glaudūs dvišaliai santykiai šiandien palaikomi ne vien politiniu ar visuomeniniu, bet ir verslo lygmeniu. Nuolatiniai kontaktai sudaro sąlygas idėjų sklaidai ir gerosios patirties perdavimui. Lietuva daug ir sunkiai dirbo, siekdama politiškai sugrįžti į Europą – ten, kur visada buvo mūsų vieta. Vykdyti reformas nebuvo lengva, tačiau mums padėjo mūsų draugai. Šiandien jau mes esame tie draugai, pasiryžę padėti Ukrainai įgyvendinti būtinas reformas ir tvirčiau susieti savo likimą su Europa.

Nematome kito pasirinkimo, tik kartu judėti pirmyn. Sutarėme bendradarbiauti atstatant Rusijos Federacijos karo veiksmų suniokotas Ukrainos sritis, kad būtų užtikrinti civilių gyventojų poreikiai ir normalus sričių funkcionavimas. Jos neturi tapti akmeniu, trukdančiu visos šalies integracijai su Europos Sąjunga.

Gerbiamieji,

kalbėdamas apie Lietuvos ir Ukrainos ekonominius santykius, negaliu nepasidžiaugti pastaruoju metu nuosekliai augusia prekyba ir investicijomis. Esu tikras, kad ateityje galėsime kartu daug nuveikti tradiciniuose ekonomikos sektoriuose – nuo energetikos iki transporto ir logistikos. Didelės pažangos tikimės ir inovatyviuose sektoriuose, tokiuose kaip informacinės ir finansinės technologijos.

Svarbiu klausimu dvišaliams ekonominiams santykiams išlieka investicinio klimato ir verslo sąlygų gerinimas. Sukurta palankesnė, nuspėjama ir skaidresnė aplinka verslui, o ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms, gali reikšmingai prisidėti tiek prie tolesnės ekonominių santykių plėtros, tiek ir prie Ukrainos konkurencingumo stiprinimo. Tikiuosi, kad šia linkme pastūmės mūsų su Prezidentu Zelenskiu ką tik pasirašyta bendra deklaracija.

Ypatingo mūsų dėmesio šiandien nusipelno dvišalis bendradarbiavimas energetikos, energetinio saugumo ir branduolinės saugos srityse. Džiaugiamės dėl to, kad Ukraina yra tvirtai pasukusi europinės integracijos energetikos srityje kryptimi, ir esame pasirengę ją toliau visokeriopai remti šiame sudėtingame kelyje.

Svarbu laikytis vieningos pozicijos geopolitiškai motyvuotų energetikos projektų atžvilgiu, visų pirma dėl „Nord Stream–2“ dujotiekio ir nesaugiai plėtojamos Astravo atominės elektrinės, kurios elektros Lietuva ne tik pati nepirks, bet ir sieks, kad jos nepirktų kitos Europos šalys. Čia prašome ir Ukrainos solidarumo.

Puikiai žinome, kad vienas svarbiausių žingsnių Ukrainai siekiant energetinės nepriklausomybės bus elektros tinklų sinchronizacija su Europos sistemomis. Lietuva jau pradėjo aktyviai įgyvendinti analogišką projektą ir yra pasirengusi pasidalyti su Ukraina gerąja patirtimi.

Lietuva taip pat yra pasirengusi pasiūlyti Ukrainai alternatyvų dujų tiekimą, išnaudojant esamą ir būsimą infrastruktūrą – tiek veikiantį suskystintų gamtinių dujų terminalą Klaipėdoje, tiek Lenkijos ir Lietuvos dujų jungtį, kuri bus užbaigta 2021-ųjų pabaigoje.

Be to, esame nusiteikę ir toliau glaudžiai bendradarbiauti atsinaujinančios energetikos, energetinio efektyvumo, kovos su klimato kaitos poveikiu srityse – artimiausiu metu jos taps vis svarbesnės ir reikalaus vis daugiau mūsų dėmesio.

Turime daug potencialo plėsti bendradarbiavimą, įgyvendinant alternatyvių energijos šaltinių diegimo ir energijos taupymo projektus – tiek didelius, tiek ir mažus. Šią vasarą Lietuva Ukrainoje atidarė moderniausią Europoje saulės parką.

Netgi būtent šiandien yra atidaromas dar vienas saulės parkas. Pavyzdį šioje srityje rodo ir Lietuvos ambasada Ukrainoje – ji pirmoji iš mūsų šalies diplomatinių atstovybių užsitikrino energetinį savarankiškumą, šią vasarą pradėjusi naudoti ant stogo iš atsinaujinančios saulės energijos gaminamą elektrą.

Gerbiamieji,
dar viena sritis, kur galime reikšmingai išplėsti bendradarbiavimą, yra informacinės technologijos. Lietuva čia gali pasiremti pasaulinio lygio infrastruktūra ir itin aukštais kibernetinio saugumo standartais – pastarojoje srityje esame vieni iš pasaulio lyderių.

Asmeniškai palaikau EU4Digital iniciatyvą, kuria siekiama sujungti mūsų skaitmenines rinkas, sparčiau plėtoti skaitmeninę ekonomiką ir visuomenę, galiausiai, efektyviau pasinaudoti naujos pramonės revoliucijos teikiamomis galimybėmis. Itin svarbu tai, kad ši iniciatyva peržengia dabartines Europos Sąjungos sienas ir Rytų partnerystės šalių rinkas gali priartinti prie vieningos Bendrijos skaitmeninės rinkos.

Lietuva taip pat jau yra tapusi regioniniu finansinių technologijų centru. Todėl džiaugiuosi tiek mūsų centrinių bankų bendradarbiavimu finansinių inovacijų srityje, tiek ką tik ministerijų pasirašytomis deklaracijomis itin svarbiose kibernetinio saugumo ir skaitmenizacijos srityse. Tai sudarys naujų galimybių verslui ir skatins inovacijų plėtrą.

Daug galimybių matome ir transporto srityje. Artimiausiu metu sieksime stiprinti bendradarbiavimą tarp valstybinių geležinkelio įmonių, inicijuojant bendros įmonės kūrimą. Bandomasis transporto paslaugų tarp mūsų šalių projektas galėtų būti kuriamas bendro intermodalinio traukinio „Vikingas“ pagrindu.

Gerbiamieji,
visi ligšioliniai pasiekimai ar būsimi projektai būtų mažai ko verti, jei negalėtume pasiremti glaudžiais žmogiškaisiais kontaktais. Nors abipusį supratimą ir bendrumo jausmą visada kiek sunkiau išmatuoti ir pagrįsti skaičiais, kai kurie ženklai mus turėtų nuteikti optimistiškai.

Galime pasidžiaugti, kad 10 procentų visų šiais metais į Lietuvos aukštąsias mokyklas įstojusių užsieniečių yra ukrainiečiai. Esu tikras, kad studijų metais užsimezgę ryšiai ir ateityje taps tiltu tarp mūsų valstybių, padės plėtoti bendrus projektus ir skatins dirbti dėl bendros gerovės.
Kad ir kas nutiktų, mes, lietuviai, visada būsime ištikimi Ukrainos draugai ir patikimi partneriai. Tegul ši bendradarbiavimo dvasia atsispindi šios dienos diskusijose!

Gitanas Nausėda, Lietuvos Respublikos Prezidentas

Parašykite komentarą

Top